10 nov 2014 06:01

07 jan 2015 10:22

Kommunen kan spara genom att satsa

ELEVHÄLSA

Vi kunde nyligen i nyhetsrapporteringen ta del av en nyhet som Skövde kommun borde uppmärksamma. En studie i förebyggande hjälp för utåtagerande unga visar att för varje satsad krona kan kommunen spara sju gånger så mycket. Det handlar om att tidigt sätta in förebyggande insatser för barn i skolåldern. Vid resursbrist och utebliven hjälp i unga år blir problemen allvarligare och kostnaderna högre längre upp i åldrarna.

2010 lanserades en ny skollag för kommunerna att förhålla sig till. I denna framgår att elevhälsa ska finnas att tillgå, denna ska vara förebyggande och hälsofrämjande och syftar till att utbildningens mål ska nås. Skövde kommuns elevhälsa saknar resurser, bland annat psykologer, vilka har en central roll i det tidiga förebyggande arbetet. Jag har själv fått brev från kommunen där det framgår att psykologer saknas och att hjälp därför uteblir.

Det naturliga är då att rekrytera fler! En snabb genomgång av vilka som rekryterar psykologer just nu visar att kriminalvården och landstinget söker personal. Skövde kommun har inga sökbara tjänster för psykologer.

En uppmaning till ansvariga tjänstemän och politiker inom kommunen; utöver det faktum att det är reglerat i lag finns även pengar att spara på tidiga insatser hos skolbarn med problem. Det är således dags att se till att resurser står i balans med behoven på området.

Vi kunde nyligen i nyhetsrapporteringen ta del av en nyhet som Skövde kommun borde uppmärksamma. En studie i förebyggande hjälp för utåtagerande unga visar att för varje satsad krona kan kommunen spara sju gånger så mycket. Det handlar om att tidigt sätta in förebyggande insatser för barn i skolåldern. Vid resursbrist och utebliven hjälp i unga år blir problemen allvarligare och kostnaderna högre längre upp i åldrarna.

2010 lanserades en ny skollag för kommunerna att förhålla sig till. I denna framgår att elevhälsa ska finnas att tillgå, denna ska vara förebyggande och hälsofrämjande och syftar till att utbildningens mål ska nås. Skövde kommuns elevhälsa saknar resurser, bland annat psykologer, vilka har en central roll i det tidiga förebyggande arbetet. Jag har själv fått brev från kommunen där det framgår att psykologer saknas och att hjälp därför uteblir.

Det naturliga är då att rekrytera fler! En snabb genomgång av vilka som rekryterar psykologer just nu visar att kriminalvården och landstinget söker personal. Skövde kommun har inga sökbara tjänster för psykologer.

En uppmaning till ansvariga tjänstemän och politiker inom kommunen; utöver det faktum att det är reglerat i lag finns även pengar att spara på tidiga insatser hos skolbarn med problem. Det är således dags att se till att resurser står i balans med behoven på området.

  • Jasin Ulama

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.