11 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:22

Att skrota LOV är att skrota jämställdhet

DEBATT

För en tid sen bytte vi till en privat vårdcentral. Det innebär att samma sjuksköterska som sist svarar i telefon. Att läkaren är densamma och att personalen känner igen oss när vi dyker upp. Men nu är vår fina privata vårdcentral i fara.

Den är ett exempel på kapitalistisk vinstmaskin som Jonas Sjöstedt uttrycker det, och som han tillsammans med den nya regeringen bestämt sig för att stoppa. LOV – Lagen om valfrihetssystem som den gamla Alliansregeringen genomförde, ska nu begränsas till landstingsdriven vård.

Redan till årsskiftet, den 1 januari 2015.

Minskad valfrihet i vården är inte bara en tillbakagång till diktatoriska värderingar, det är ett enormt steg tillbaka för jämställdheten.

1. I Skaraborg jobbar var fjärde kvinna inom vården. Att kunna bryta upp från ett låglöneyrke och istället starta eget, ger kvinnor chansen att utvecklas och förbättra sin löne- och kompetensutveckling.

2. Kvinnor i Skaraborg är betydligt mer välutbildade än männen men har bara 77 procent av deras förvärvsinkomst. Och den stora majoriteten av såväl deltidsarbetslösa som timanställda är kvinnor. Att stimulera egen verksamhet med hjälp av LOV innebär en möjlighet till säkrare inkomst och lön som ställs i relation till utbildningen.

3. Över hälften av hälso- och sjukvårdsföretagen drivs av kvinnor. Detta har positiva effekter på hela näringslivet och SCB:s statistik visar att hälso- och sjukvården betyder särskilt mycket för kvinnors företagande i mindre kommuner.

4. Kvinnor är de som främst byter vårdcentral och de som mest uppskattar valfriheten. Framför allt gäller det äldre kvinnor och kroniskt sjuka.

Hälso- och sjukvård är ett av våra viktigaste områden och något som vi alla kommer i kontakt med under livets gång. Självklart måste ett så grundläggande behov baseras på valfrihet! Att regeringen vill begränsa valfriheten inom den kvinnodominerade vården visar tydligt intentionerna med deras så kallade jämställdhet.

Louise Clausen

Liberala Kvinnor Skaraborg

Lina Nordquist

sjukvårdspolitik talesperson, Liberala Kvinnor

Den är ett exempel på kapitalistisk vinstmaskin som Jonas Sjöstedt uttrycker det, och som han tillsammans med den nya regeringen bestämt sig för att stoppa. LOV – Lagen om valfrihetssystem som den gamla Alliansregeringen genomförde, ska nu begränsas till landstingsdriven vård.

Redan till årsskiftet, den 1 januari 2015.

Minskad valfrihet i vården är inte bara en tillbakagång till diktatoriska värderingar, det är ett enormt steg tillbaka för jämställdheten.

1. I Skaraborg jobbar var fjärde kvinna inom vården. Att kunna bryta upp från ett låglöneyrke och istället starta eget, ger kvinnor chansen att utvecklas och förbättra sin löne- och kompetensutveckling.

2. Kvinnor i Skaraborg är betydligt mer välutbildade än männen men har bara 77 procent av deras förvärvsinkomst. Och den stora majoriteten av såväl deltidsarbetslösa som timanställda är kvinnor. Att stimulera egen verksamhet med hjälp av LOV innebär en möjlighet till säkrare inkomst och lön som ställs i relation till utbildningen.

3. Över hälften av hälso- och sjukvårdsföretagen drivs av kvinnor. Detta har positiva effekter på hela näringslivet och SCB:s statistik visar att hälso- och sjukvården betyder särskilt mycket för kvinnors företagande i mindre kommuner.

4. Kvinnor är de som främst byter vårdcentral och de som mest uppskattar valfriheten. Framför allt gäller det äldre kvinnor och kroniskt sjuka.

Hälso- och sjukvård är ett av våra viktigaste områden och något som vi alla kommer i kontakt med under livets gång. Självklart måste ett så grundläggande behov baseras på valfrihet! Att regeringen vill begränsa valfriheten inom den kvinnodominerade vården visar tydligt intentionerna med deras så kallade jämställdhet.

Louise Clausen

Liberala Kvinnor Skaraborg

Lina Nordquist

sjukvårdspolitik talesperson, Liberala Kvinnor

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.