11 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:22

Resten av året jobbar kvinnorna gratis

DEBATT

Det är den 12 november 2014 och från och med i dag och året ut arbetar Sveriges kvinnor gratis. Bara i Västra Götaland handlar det om 378 000 kvinnor som kommer arbeta utan ersättning.

Lön är en viktig fråga som ska tas på allvar. Glappet mellan män och kvinnor minskar alldeles för långsamt. I den här takten kan det dröja ända till år 2082 innan det är jämlikt. Det är inte acceptabelt och det behöver vi tillsammans ändra på!

Jag är kvinna och vd i ett företag som verkar i en kvinnodominerad bransch. Där kvinnor som betalar ut din och min lön själva inte får betalt efter i dag. Hur kommer det sig att yrkesarbetande kvinnor i Sverige inte värderas för det arbete de utför?

Enligt statistik från SCB tjänar kvinnor i genomsnitt 86 procent av vad männen tjänar. Omräknat betyder det att kvinnor arbetar gratis resten av året. I mitten av 90-talet var kvinnornas andel av männens löner 83 procent. Den utvecklingen imponerar inte på mig.

Titta på kvinnan du möter dagligen och överallt – visst är det hennes kompetens och erfarenhet som ska avgöra vad hon får i lön, inte att hon råkar vara kvinna? Kvinnor är dessutom i genomsnitt mer välutbildade än män. Hur kommer det sig då att de tjänar mindre?

Antalet ensamstående kvinnor med barn har ökat med mer än 50 procent de senaste tio åren. Kvinnor som lätt fastnar i kvinnofällan med deltidsarbete och vab. Att 23 procent av alla ensamstående kvinnor med barn är i behov av bidrag i någon form jämfört med 8 procent hos de ensamstående männen är inte okej. Att i Sverige år 2014 inte ha möjlighet att vara självförsörjande är inte jämlikt och väldigt dåligt för den egna självkänslan.

En heltidsarbetande kvinna får också mycket sämre pension än en heltidsarbetande man. Då kan tilläggas att kvinnor i genomsnitt lever längre än män. Under en livscykel tenderar löneskillnaden att göra stor skillnad i den slutliga pensionen. Att spara i en privat pensionsförsäkring kostar pengar, pengar som ska tas från en redan lägre lön.

Nu är det dags för dig som är lönesättande chef i Västra Götaland att fundera över hur du kan bidra till en förändring, så att kvinnors arbete värderas lika högt som männens.

Vi behöver alla bli kvinnolönsaktivister, säga nej till att kvinnor ska arbeta gratis. Jag hoppas på dig och att vi tillsammans kan göra det som vi vet är rätt. Att skapa ett Sverige där kvinnor får betalt för alla timmar och dagar de arbetar.

Sofia Gerstenfeld

vd för Visma Agda

Det är den 12 november 2014 och från och med i dag och året ut arbetar Sveriges kvinnor gratis. Bara i Västra Götaland handlar det om 378 000 kvinnor som kommer arbeta utan ersättning.

Lön är en viktig fråga som ska tas på allvar. Glappet mellan män och kvinnor minskar alldeles för långsamt. I den här takten kan det dröja ända till år 2082 innan det är jämlikt. Det är inte acceptabelt och det behöver vi tillsammans ändra på!

Jag är kvinna och vd i ett företag som verkar i en kvinnodominerad bransch. Där kvinnor som betalar ut din och min lön själva inte får betalt efter i dag. Hur kommer det sig att yrkesarbetande kvinnor i Sverige inte värderas för det arbete de utför?

Enligt statistik från SCB tjänar kvinnor i genomsnitt 86 procent av vad männen tjänar. Omräknat betyder det att kvinnor arbetar gratis resten av året. I mitten av 90-talet var kvinnornas andel av männens löner 83 procent. Den utvecklingen imponerar inte på mig.

Titta på kvinnan du möter dagligen och överallt – visst är det hennes kompetens och erfarenhet som ska avgöra vad hon får i lön, inte att hon råkar vara kvinna? Kvinnor är dessutom i genomsnitt mer välutbildade än män. Hur kommer det sig då att de tjänar mindre?

Antalet ensamstående kvinnor med barn har ökat med mer än 50 procent de senaste tio åren. Kvinnor som lätt fastnar i kvinnofällan med deltidsarbete och vab. Att 23 procent av alla ensamstående kvinnor med barn är i behov av bidrag i någon form jämfört med 8 procent hos de ensamstående männen är inte okej. Att i Sverige år 2014 inte ha möjlighet att vara självförsörjande är inte jämlikt och väldigt dåligt för den egna självkänslan.

En heltidsarbetande kvinna får också mycket sämre pension än en heltidsarbetande man. Då kan tilläggas att kvinnor i genomsnitt lever längre än män. Under en livscykel tenderar löneskillnaden att göra stor skillnad i den slutliga pensionen. Att spara i en privat pensionsförsäkring kostar pengar, pengar som ska tas från en redan lägre lön.

Nu är det dags för dig som är lönesättande chef i Västra Götaland att fundera över hur du kan bidra till en förändring, så att kvinnors arbete värderas lika högt som männens.

Vi behöver alla bli kvinnolönsaktivister, säga nej till att kvinnor ska arbeta gratis. Jag hoppas på dig och att vi tillsammans kan göra det som vi vet är rätt. Att skapa ett Sverige där kvinnor får betalt för alla timmar och dagar de arbetar.

Sofia Gerstenfeld

vd för Visma Agda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.