13 nov 2014 06:01

07 jan 2015 10:22

Nej till betyg från årskurs fyra

SKOLAN

Nyligen annonserades att Alliansen kommer att försöka driva igenom ett antal förslag i riksdagen med hjälp av Sverigedemokraternas stöd.

Ett av dem gäller att införa betyg från årskurs 4, någonting vi i Rädda Barnens ungdomsförbund strängt säger nej till. Rädda Barnens undersökning Ung röst 2014 visar att 90 procent av eleverna mellan 12 och 16 år känner sig stressade över skolarbetet och att 83 procent är oroade över sina betyg. Stressen och pressen på barn ökar och är någonting som bidrar till den ökade psykiska ohälsan bland barn.

Många vuxna säger att barn måste få vara barn – och det är dags att börja praktisera det. Barn ska vara i skolan för att lära sig och utvecklas, inte för att bedömas. Många unga upplever att deras första betyg blir en stämpel för hur bra eller dåliga de är och att det hindrar dem i sitt lärande och försämrar deras självkänsla.

Tidigare betyg är heller ingenting som efterfrågas av forskningen på skolområdet. Flera forskare menar tydligt att tidigare betyg inte kommer att öka kunskapsnivån i skolan. Det var inte längesedan de första betygen sänktes från att komma i årskurs 8 till att komma i årskurs 6. Det minsta man borde kunna begära från ledande politiker är att vänta, utvärdera och lyssna på elevernas önskning innan nästa steg tas.

Sara Thiringer

förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund

Ett av dem gäller att införa betyg från årskurs 4, någonting vi i Rädda Barnens ungdomsförbund strängt säger nej till. Rädda Barnens undersökning Ung röst 2014 visar att 90 procent av eleverna mellan 12 och 16 år känner sig stressade över skolarbetet och att 83 procent är oroade över sina betyg. Stressen och pressen på barn ökar och är någonting som bidrar till den ökade psykiska ohälsan bland barn.

Många vuxna säger att barn måste få vara barn – och det är dags att börja praktisera det. Barn ska vara i skolan för att lära sig och utvecklas, inte för att bedömas. Många unga upplever att deras första betyg blir en stämpel för hur bra eller dåliga de är och att det hindrar dem i sitt lärande och försämrar deras självkänsla.

Tidigare betyg är heller ingenting som efterfrågas av forskningen på skolområdet. Flera forskare menar tydligt att tidigare betyg inte kommer att öka kunskapsnivån i skolan. Det var inte längesedan de första betygen sänktes från att komma i årskurs 8 till att komma i årskurs 6. Det minsta man borde kunna begära från ledande politiker är att vänta, utvärdera och lyssna på elevernas önskning innan nästa steg tas.

Sara Thiringer

förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.