14 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:02

Rådgivning på apotek bra för diabetespatienter

DEBATT

I dag, 14 november, firas Världsdiabetesdagen. Sverige och Finland toppar statistiken när det gäller människor som insjuknade i diabetes i förhållande till invånarantal. Idag finns det knappt 400 000 diabetespatienter i Sverige. Drygt 60 000 av dessa finns i Västra Götalandsregionen.

Den svenska diabetesvården står för cirka sex procent av den totala hälso- och sjukvårdskostnaden. En av de stora kvalitetsbristerna i vården är felaktig användning av läkemedel som uppskattas kosta samhället mellan 10 och 20 miljarder kronor per år.

När det gäller personer med diabetes så räknar man att uppemot 50 procent av dessa använder sina läkemedel på ett felaktigt sätt. Följden av detta är ökade komplikationer och ett stort lidande. Genom en fungerande rådgivning kring medicinering, kost och livsstil till diabetespatienter skulle samhället spara stora summor pengar

Apoteken är redan idag en kvalitetssäkrare kring läkemedel och läkemedelsanvändning för diabetespatienter. På apoteken kontrolleras bland annat att patientens recept är korrekt, att det är rätt läkemedel, rätt dos, att patienten har rätt kombination av läkemedel och att patienten kan använda läkemedlet som det är tänkt.

Apoteken har en unik position som länk mellan vård, läkemedel och patient. I andra länder runt om i Europa erbjuder redan apoteken en utökad rådgivning till bland annat patientgrupper som har diabetes. I England erbjuds en rad tjänster på apotek finansierade av National Health Service.

Låt oss göra ett tankeexperiment. Varje diabetespatient uppskattas kosta samhället 50 000 kronor per år. Det innebär att diabetesvården i Västra Götalandsregionen kostar tre miljarder kronor per år. Om vi antar att alla diabetespatienter i regionen som hämtar ut diabetesläkemedel får 30 minuters utökad rådgivning på apoteket, så blir kostnaden 24 miljoner kronor.

Om följden av den utökade rådgivningen blir att 3 000 eller fem procent av samtliga diabetespatienterna i Västra Götalandsregionen, får en ökad följsamhet då det gäller användningen av läkemedel och det leder till en halvering av kostnaden för en diabetespatient, då sparar samhället drygt 75 miljoner kronor, och det endast för Västra Götalandsregionen.

Första steg att minska de höga och onödiga kostnaderna för felaktig användning av läkemedel är att vi nu uppmanar ansvarig minister och regering att tillsätt en Apoteksutredning som ska utreda följande:

• Hur kan apoteken få ett utökat uppdrag inom den svenska hälso- och sjukvården?

• Vad kan Sverige lära av andra europeiska länder där apoteken har ett utvidgat hälso- och sjukvårdsuppdrag bland annat gentemot diabetespatienter?

En utökad rådgivning skulle på sikt innebära mer välmående diabetespatienter och en mer effektiv användning av resurserna inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och i hela Sverige.

Lars Birkeland

vd Kronans Apotek

Andreas Rosenlund

informationsdirektör Kronans Apotek

I dag, 14 november, firas Världsdiabetesdagen. Sverige och Finland toppar statistiken när det gäller människor som insjuknade i diabetes i förhållande till invånarantal. Idag finns det knappt 400 000 diabetespatienter i Sverige. Drygt 60 000 av dessa finns i Västra Götalandsregionen.

Den svenska diabetesvården står för cirka sex procent av den totala hälso- och sjukvårdskostnaden. En av de stora kvalitetsbristerna i vården är felaktig användning av läkemedel som uppskattas kosta samhället mellan 10 och 20 miljarder kronor per år.

När det gäller personer med diabetes så räknar man att uppemot 50 procent av dessa använder sina läkemedel på ett felaktigt sätt. Följden av detta är ökade komplikationer och ett stort lidande. Genom en fungerande rådgivning kring medicinering, kost och livsstil till diabetespatienter skulle samhället spara stora summor pengar

Apoteken är redan idag en kvalitetssäkrare kring läkemedel och läkemedelsanvändning för diabetespatienter. På apoteken kontrolleras bland annat att patientens recept är korrekt, att det är rätt läkemedel, rätt dos, att patienten har rätt kombination av läkemedel och att patienten kan använda läkemedlet som det är tänkt.

Apoteken har en unik position som länk mellan vård, läkemedel och patient. I andra länder runt om i Europa erbjuder redan apoteken en utökad rådgivning till bland annat patientgrupper som har diabetes. I England erbjuds en rad tjänster på apotek finansierade av National Health Service.

Låt oss göra ett tankeexperiment. Varje diabetespatient uppskattas kosta samhället 50 000 kronor per år. Det innebär att diabetesvården i Västra Götalandsregionen kostar tre miljarder kronor per år. Om vi antar att alla diabetespatienter i regionen som hämtar ut diabetesläkemedel får 30 minuters utökad rådgivning på apoteket, så blir kostnaden 24 miljoner kronor.

Om följden av den utökade rådgivningen blir att 3 000 eller fem procent av samtliga diabetespatienterna i Västra Götalandsregionen, får en ökad följsamhet då det gäller användningen av läkemedel och det leder till en halvering av kostnaden för en diabetespatient, då sparar samhället drygt 75 miljoner kronor, och det endast för Västra Götalandsregionen.

Första steg att minska de höga och onödiga kostnaderna för felaktig användning av läkemedel är att vi nu uppmanar ansvarig minister och regering att tillsätt en Apoteksutredning som ska utreda följande:

• Hur kan apoteken få ett utökat uppdrag inom den svenska hälso- och sjukvården?

• Vad kan Sverige lära av andra europeiska länder där apoteken har ett utvidgat hälso- och sjukvårdsuppdrag bland annat gentemot diabetespatienter?

En utökad rådgivning skulle på sikt innebära mer välmående diabetespatienter och en mer effektiv användning av resurserna inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och i hela Sverige.

Lars Birkeland

vd Kronans Apotek

Andreas Rosenlund

informationsdirektör Kronans Apotek

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.