14 nov 2014 06:01

23 jan 2015 15:53

Bättre kompostera matavfallet på landsbygden

AVFALLSHANTERING

På landsbygden lever vi närmare naturen och har en tradition att minimera avfall från både kök och annat. Det finns väldigt ofta en mer eller mindre komplicerad lösning för kompostering hos hushållen. När det nu bestämts, från högre ort, att matavfall skall samlas in som ett miljömål kan man bara instämma i själva miljöambitionen. Det finns en massa stora producenter av matavfall som skulle kunna hjälpa oss alla att nå de rimliga miljömålen, restauranger och kommunala storkök etc. Likaså matavfall från bostäder i större tätorter, som ligger nära varandra och kanske har begränsade möjligheter att kompostera avfallet.

Vid informationen som Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) nu håller runt om i bygden får vi veta att den bruna tunnan är obligatorisk för alla hushåll, också på landsbygden. Det berättas om hur det skall gå till och vad det skall kosta. Likaså får vi veta att det kostar 520 kronor per år att avstå från den bruna tunnan. Några andra alternativ framkommer inte. På fråga om kompostering i godkänd varmkompost svarar AÖS att det inte ligger under deras ansvar, det skall behandlas av Miljösamverkan i Östra Skaraborg (Mös) istället. Men har man en, av Mös godkänd, varmkompost så skall man få den lägre avgiften, utan brun tunna och med hämtning en gång per månad ur den gröna tunnan.

Detta torde vara ett rimligt alternativ och även om Mös handläggning av ärendet kostar 890 kronor, som en engångskostnad, så är den lösningen bättre för vår miljö. Att exempelvis köra två kilometer extra till ett enskilt beläget hushåll med två personer för att hämta två påsar matavfall var fjortonde dag går inte ihop. Då känns det mycket bättre med ett lokalt omhändertagande i en varmkompost i det hushållet, som inte ger någon miljöbelastning alls. Tvärtom kan mullen som skapas ge ny växtkraft till kommande odlingar.

Det är tråkigt att inte alla alternativ framgår vid dessa AÖS presentationer och att inte någon representant för Mös också finns med. Som det nu blivit har det bara skapats en massa frustration hos människor som för det mesta redan har ett bra alternativ till att omhänderta sitt matavfall. Det är inget fel på våra miljömål, men det måste finnas rim och reson i de lösningar som presenteras om vi på landsbygden skall fortsätta vara entusiastiska för vår miljö.

Miljövän och lantlig Tibrobo

På landsbygden lever vi närmare naturen och har en tradition att minimera avfall från både kök och annat. Det finns väldigt ofta en mer eller mindre komplicerad lösning för kompostering hos hushållen. När det nu bestämts, från högre ort, att matavfall skall samlas in som ett miljömål kan man bara instämma i själva miljöambitionen. Det finns en massa stora producenter av matavfall som skulle kunna hjälpa oss alla att nå de rimliga miljömålen, restauranger och kommunala storkök etc. Likaså matavfall från bostäder i större tätorter, som ligger nära varandra och kanske har begränsade möjligheter att kompostera avfallet.

Vid informationen som Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) nu håller runt om i bygden får vi veta att den bruna tunnan är obligatorisk för alla hushåll, också på landsbygden. Det berättas om hur det skall gå till och vad det skall kosta. Likaså får vi veta att det kostar 520 kronor per år att avstå från den bruna tunnan. Några andra alternativ framkommer inte. På fråga om kompostering i godkänd varmkompost svarar AÖS att det inte ligger under deras ansvar, det skall behandlas av Miljösamverkan i Östra Skaraborg (Mös) istället. Men har man en, av Mös godkänd, varmkompost så skall man få den lägre avgiften, utan brun tunna och med hämtning en gång per månad ur den gröna tunnan.

Detta torde vara ett rimligt alternativ och även om Mös handläggning av ärendet kostar 890 kronor, som en engångskostnad, så är den lösningen bättre för vår miljö. Att exempelvis köra två kilometer extra till ett enskilt beläget hushåll med två personer för att hämta två påsar matavfall var fjortonde dag går inte ihop. Då känns det mycket bättre med ett lokalt omhändertagande i en varmkompost i det hushållet, som inte ger någon miljöbelastning alls. Tvärtom kan mullen som skapas ge ny växtkraft till kommande odlingar.

Det är tråkigt att inte alla alternativ framgår vid dessa AÖS presentationer och att inte någon representant för Mös också finns med. Som det nu blivit har det bara skapats en massa frustration hos människor som för det mesta redan har ett bra alternativ till att omhänderta sitt matavfall. Det är inget fel på våra miljömål, men det måste finnas rim och reson i de lösningar som presenteras om vi på landsbygden skall fortsätta vara entusiastiska för vår miljö.

Miljövän och lantlig Tibrobo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.