15 nov 2014 06:01

07 jan 2015 10:02

"Upplös Brottsofferjouren östra Skaraborg!"

BROTTSOFFERJOUREN

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner säger nej till att bidra med skattepengar till Boj östra Skaraborg. Andra kommuner, som exempelvis Karlsborg tvekar. Om Skövde kommun bestämt sig är osäkert. Som jag ser det finns det bara en sak att göra, nämligen att upplösa föreningen. Bakgrunden får ni läsare här:

I flera månader under 2013 och 2014 vägrade stödpersonerna i Brottsofferjouren östra Skaraborg ge stöd till brottsoffren i de betalande nio kommunerna i Skaraborg. I stället ställde stödpersoner i Lidköping och Borås upp för att hjälpa den dåvarande styrelsen.

Anledningen till att stödpersonerna vägrade var att den person som skulle sköta samordningen hade sagts upp av den dåvarande styrelsen. Det fanns flera skäl till uppsägningen, det officiella skälet var brist på pengar.

Ordföranden i den dåvarande styrelsen hoppade av vid uppsägningen av samordnaren. En ny ordförande trädde till och slutförde uppsägningsförhandlingarna. Tjänsten annonserades ut och många lämnade in ansökningar, runt ett hundratal.

Samordnaren skulle sluta i februari 2014, ungefär samtidigt med årsmötet. Vid det årsmötet kuppades styrelsen bort i syfte att återanställa samordnaren, vilket också skedde hastigt och lustigt.

Årsmötet kan inte godkännas, eftersom de fullmakter som ligger till grund för besluten inte fanns. I varje fall presenterades de aldrig för mötesordföranden, mötessekreteraren (mig) eller de två justerarna. Det framgår tydligt av årsmötesprotokollet.

Vidare finns det ingen godkänd verksamhetsberättelse för 2013. Revisionsberättelsen har inte skickats till kommunerna och gäller inte, eftersom årsmötet inte genomfördes på rätt sätt. Det finns inte heller någon verksamhetsplan för 2014.

Ska en sådan verksamhet få bidrag från våra skattepengar?

Nej, naturligtvis inte! I stället bör föreningen självklart upplösas och räkenskaperna gås igenom ordentligt.

Mitt förslag är att administrationen flyttas över till exempelvis Jönköping, där det finns kunskap.

Det oerhört viktiga ideella lokala stödet bör flyttas över till lokala föreningar.

Inger Dernroth

Tidigare medlem och mötessekreterare vid kuppårsmötet

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner säger nej till att bidra med skattepengar till Boj östra Skaraborg. Andra kommuner, som exempelvis Karlsborg tvekar. Om Skövde kommun bestämt sig är osäkert. Som jag ser det finns det bara en sak att göra, nämligen att upplösa föreningen. Bakgrunden får ni läsare här:

I flera månader under 2013 och 2014 vägrade stödpersonerna i Brottsofferjouren östra Skaraborg ge stöd till brottsoffren i de betalande nio kommunerna i Skaraborg. I stället ställde stödpersoner i Lidköping och Borås upp för att hjälpa den dåvarande styrelsen.

Anledningen till att stödpersonerna vägrade var att den person som skulle sköta samordningen hade sagts upp av den dåvarande styrelsen. Det fanns flera skäl till uppsägningen, det officiella skälet var brist på pengar.

Ordföranden i den dåvarande styrelsen hoppade av vid uppsägningen av samordnaren. En ny ordförande trädde till och slutförde uppsägningsförhandlingarna. Tjänsten annonserades ut och många lämnade in ansökningar, runt ett hundratal.

Samordnaren skulle sluta i februari 2014, ungefär samtidigt med årsmötet. Vid det årsmötet kuppades styrelsen bort i syfte att återanställa samordnaren, vilket också skedde hastigt och lustigt.

Årsmötet kan inte godkännas, eftersom de fullmakter som ligger till grund för besluten inte fanns. I varje fall presenterades de aldrig för mötesordföranden, mötessekreteraren (mig) eller de två justerarna. Det framgår tydligt av årsmötesprotokollet.

Vidare finns det ingen godkänd verksamhetsberättelse för 2013. Revisionsberättelsen har inte skickats till kommunerna och gäller inte, eftersom årsmötet inte genomfördes på rätt sätt. Det finns inte heller någon verksamhetsplan för 2014.

Ska en sådan verksamhet få bidrag från våra skattepengar?

Nej, naturligtvis inte! I stället bör föreningen självklart upplösas och räkenskaperna gås igenom ordentligt.

Mitt förslag är att administrationen flyttas över till exempelvis Jönköping, där det finns kunskap.

Det oerhört viktiga ideella lokala stödet bör flyttas över till lokala föreningar.

Inger Dernroth

Tidigare medlem och mötessekreterare vid kuppårsmötet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.