17 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:02

Fråga efter bra mat från Sveriges bönder

DEBATT

Deltävlingarna i Årets kock pågår för fullt och trenden är tydlig. Både konsumenter och restauranger efterfrågar i allt större utsträckning råvaror från Sveriges bönder. Svenska råvaror är inte bara livsmedel med hög kvalité utan innebär sysselsättning för producenter i hela landet.

I en undersökning som LRF har låtit göra i samband med tävlingarna i Årets kock anger åtta av tio livsmedelsproducenter att de märker av ett ökat intresse bland kockar och restauranger att vilja använda sig av svenska råvaror. Över hälften, 55 procent, svarar att kockar och restauranger är mer intresserade av svenska råvaror i dag jämfört med för några år sedan. Undersökningen visar också att fler livsmedelsproducenter upplever ökade möjligheter att leverera råvaror och produkter direkt till restauranger. Krögarna och restaurangernas intresse delas av konsumenterna som i flera undersökningar uppger att de gärna väljer svensk mat. Konsumenterna och krögarna har alltså ett stort förtroende för Sveriges bönder. De ser gärna att maten på middagsborden är svensk.

Det ökade intresset för svenska råvaror är en vilja att veta var maten kommer ifrån och ett behov av att försäkra sig om att råvarorna är producerade på ett schysst sätt. Svenska råvaror kommer från gårdar där djuren har det bra och där djuren är friska – något som ger både säkra livsmedel och låg antibiotikaanvändning. När du köper svenskt kan du dessutom vara säker på att maten är producerad med god miljöhänsyn, oavsett om du väljer kött eller grönt.

Samtidigt upplever många av landets bönder lönsamhetsproblem. Priserna i butikerna pressas av importerade livsmedel som producerats i länder med lägre krav på djur- och miljöhänsyn. Svenska lantbrukare konkurrerar i allra högsta grad på en global marknad där förutsättningarna ser annorlunda ut och lönsamheten kan vara liten.

Därför är det viktigt att dina marknadssignaler går fram till alla aktörer i hela livsmedelskedjan – även till livsmedelsproducenterna. Det är vi enskilda konsumenter som gör en avvägning när vi står i butiken och väljer mat.Vi väljer inte bara vad vi ska äta till middag, utan också var och på vilket sätt vi vill att maten ska produceras. Finns inte det du vill ha i butikshyllan eller på menyn så prata med butikspersonalen eller kocken på restaurangen. Våga fråga efter bra mat från Sveriges bönder.

Helena Jonsson

förbundsordförande LRF

Deltävlingarna i Årets kock pågår för fullt och trenden är tydlig. Både konsumenter och restauranger efterfrågar i allt större utsträckning råvaror från Sveriges bönder. Svenska råvaror är inte bara livsmedel med hög kvalité utan innebär sysselsättning för producenter i hela landet.

I en undersökning som LRF har låtit göra i samband med tävlingarna i Årets kock anger åtta av tio livsmedelsproducenter att de märker av ett ökat intresse bland kockar och restauranger att vilja använda sig av svenska råvaror. Över hälften, 55 procent, svarar att kockar och restauranger är mer intresserade av svenska råvaror i dag jämfört med för några år sedan. Undersökningen visar också att fler livsmedelsproducenter upplever ökade möjligheter att leverera råvaror och produkter direkt till restauranger. Krögarna och restaurangernas intresse delas av konsumenterna som i flera undersökningar uppger att de gärna väljer svensk mat. Konsumenterna och krögarna har alltså ett stort förtroende för Sveriges bönder. De ser gärna att maten på middagsborden är svensk.

Det ökade intresset för svenska råvaror är en vilja att veta var maten kommer ifrån och ett behov av att försäkra sig om att råvarorna är producerade på ett schysst sätt. Svenska råvaror kommer från gårdar där djuren har det bra och där djuren är friska – något som ger både säkra livsmedel och låg antibiotikaanvändning. När du köper svenskt kan du dessutom vara säker på att maten är producerad med god miljöhänsyn, oavsett om du väljer kött eller grönt.

Samtidigt upplever många av landets bönder lönsamhetsproblem. Priserna i butikerna pressas av importerade livsmedel som producerats i länder med lägre krav på djur- och miljöhänsyn. Svenska lantbrukare konkurrerar i allra högsta grad på en global marknad där förutsättningarna ser annorlunda ut och lönsamheten kan vara liten.

Därför är det viktigt att dina marknadssignaler går fram till alla aktörer i hela livsmedelskedjan – även till livsmedelsproducenterna. Det är vi enskilda konsumenter som gör en avvägning när vi står i butiken och väljer mat.Vi väljer inte bara vad vi ska äta till middag, utan också var och på vilket sätt vi vill att maten ska produceras. Finns inte det du vill ha i butikshyllan eller på menyn så prata med butikspersonalen eller kocken på restaurangen. Våga fråga efter bra mat från Sveriges bönder.

Helena Jonsson

förbundsordförande LRF

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.