17 nov 2014 06:01

07 jan 2015 10:02

Sätt de äldre i centrum för hemtjänsten

ÄLDREOMSORG

Modell. Det finns inget givet svar på hur man skall bedriva hemtjänst. Vi menar bestämt att de äldre, deras behov och rätt till inflytande skall utgöra grunden för hur äldreomsorgen organiseras framåt i tiden.

Äldrecentrum som är en stiftelse där bl. a PRO ingår, har skissat på en modell för hur framtida äldreomsorg kan organiseras. Modellen bygger på aktuell forskning, äldres erfarenheter och som provats på olika håll i landet.

I den rapport som utarbetat förslaget, Vem ska bestämma i hemtjänsten, presenteras följande modell:

• Kommunen fastställer vilka regler som skall gälla för hemtjänst utan biståndsbeslut.

• Biståndshandläggarna ägnar mindre tid till myndighetsutövning och mer till socialt arbete. De blir äldrevägledare som tillsammans med de äldre planerar hur omsorgen skall utformas och erbjuder personligt stöd, uppföljning och koordinering av insatser.

• För att garantera att hemtjänsten håller utlovad kvalitet får kommunen skyldighet att kontinuerligt följa upp hemtjänstinsatser, både på individuell nivå och verksamhetsnivå.

• Personer med nedsatt juridisk rättshandlingsförmåga ska även i fortsättningen ha möjlighet att ansöka om äldreomsorg enligt socialtjänstlagen.

• Kommunerna bedriver förebyggande och uppsökande verksamhet.

Förvisso ger inte rapporten ett givet svar på hur hemtjänsten ska bedrivas, men kan ses som ett diskussionsunderlag om hur hemtjänsten kan förmedlas utan traditionell biståndsbedömning.

Skövde i november 2014

PRO Skövde

styrelsen

Äldrecentrum som är en stiftelse där bl. a PRO ingår, har skissat på en modell för hur framtida äldreomsorg kan organiseras. Modellen bygger på aktuell forskning, äldres erfarenheter och som provats på olika håll i landet.

I den rapport som utarbetat förslaget, Vem ska bestämma i hemtjänsten, presenteras följande modell:

• Kommunen fastställer vilka regler som skall gälla för hemtjänst utan biståndsbeslut.

• Biståndshandläggarna ägnar mindre tid till myndighetsutövning och mer till socialt arbete. De blir äldrevägledare som tillsammans med de äldre planerar hur omsorgen skall utformas och erbjuder personligt stöd, uppföljning och koordinering av insatser.

• För att garantera att hemtjänsten håller utlovad kvalitet får kommunen skyldighet att kontinuerligt följa upp hemtjänstinsatser, både på individuell nivå och verksamhetsnivå.

• Personer med nedsatt juridisk rättshandlingsförmåga ska även i fortsättningen ha möjlighet att ansöka om äldreomsorg enligt socialtjänstlagen.

• Kommunerna bedriver förebyggande och uppsökande verksamhet.

Förvisso ger inte rapporten ett givet svar på hur hemtjänsten ska bedrivas, men kan ses som ett diskussionsunderlag om hur hemtjänsten kan förmedlas utan traditionell biståndsbedömning.

Skövde i november 2014

PRO Skövde

styrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.