19 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:23

En offensiv budget för Skaraborg

DEBATT

Sverigedemokraterna lägger i år en mycket offensiv budget för företagande, pensionärer och landsbygd. Vår finansiering hämtar vi in på, i första hand, en humanare politik gällande migration och integration där vi under mandatperioden sparar 188 miljarder som vi delvis använder till utökad flyktinghjälp i krishärdarnas närområden, där merparten flyktingar finns.

Våra offensiva satsningar på små och medelstora företag är vår enskilt största satsning. Vi återställer förvisso ungdomsrabatten och den sänkta krogmomsen till en summa av 54,5 miljarder då dessa reformer gett ytterst få jobb, men detta kompenserar vi väl genom en avskaffad löneavgift för företag upp till 10 anställda. Detta ger totalt 96 miljarder i sänkta lönekostnader för landets företag och upp till 300 000 kr/år för ett företag. I samma andemening lindrar vi kraftigt sjuklöneansvaret för små och medelstora företag till en kostnad av 9,5 miljarder kr.

Vidare gör vi en tydlig satsning på en utbyggnad av E20 genom Skaraborg där vi vill ha en omedelbar projekteringsstart till motorväg. Detta ser vi som en riksangelägenhet då vägsträckan är starkt övertrafikerad med många allvarliga olyckor som följd. Denna satsning är också viktig för regionens och näringslivets utveckling och vi satsar 2 miljarder under mandatperioden och lägger oss därmed på en mycket hög ambitionsnivå.

Det svenska lantbruket lever i en hård, konkurrensutsatt internationell marknad, där vi snarare måste sträva efter bättre konkurrensvillkor än att lägga ut fler ekonomiska snaror. Utöver högre krav på djurskydd och miljö har de svenska bönderna en konkurrensnackdel genom ett högre skattetryck i form av skatt på diesel. Regeringen väljer att negligera problemet och fortsätter öka dieselkostnaderna med 80 öre/liter för 2015. Med tanke på jordbrukets lönsamhetsproblem är detta ett beslut som ytterligare försämrar konkurrenskraften. Vi i Sverigedemokraterna vill istället möta de europeiska skattenivåerna, vilket ska ses mot bakgrund av att Sverige har bland Europas högsta skatter för diesel inom jordbruket. Sverigedemokraterna håller därmed sitt löfte till Sveriges bönder och höjer återbetalning av koldioxidskatt med 1,70 till en nivå som motsvarar 2,60 kr/liter viket skulle ge runt 60 000 kr/år för en större mjölkgård.

Sverigedemokraterna föreslår att den orättfärdiga skatteskillnaden mellan löntagare och pensionär helt avskaffas under mandatperioden. Pension är uppskjuten lön och det finns därmed varken logik eller rättvisa i att tjänst och pension beskattas olika. Utöver detta ser vi att garantipensionen är mycket svår att leva på och vi höjer därför den med ca 10 procent eller 790 kr/månad. Dessa två reformer kostar tillsammans 32,4 miljarder under mandatperioden.

Sverigedemokraterna strävar efter ett sammanhållet Sverige där man kan bo, leva och verka i hela landet, inte minst i Skaraborg.

Josef Fransson (SD)

näringspolitisk talesman

Anders Forsberg (SD)

landsbygdspolitisk talesman

Sverigedemokraterna lägger i år en mycket offensiv budget för företagande, pensionärer och landsbygd. Vår finansiering hämtar vi in på, i första hand, en humanare politik gällande migration och integration där vi under mandatperioden sparar 188 miljarder som vi delvis använder till utökad flyktinghjälp i krishärdarnas närområden, där merparten flyktingar finns.

Våra offensiva satsningar på små och medelstora företag är vår enskilt största satsning. Vi återställer förvisso ungdomsrabatten och den sänkta krogmomsen till en summa av 54,5 miljarder då dessa reformer gett ytterst få jobb, men detta kompenserar vi väl genom en avskaffad löneavgift för företag upp till 10 anställda. Detta ger totalt 96 miljarder i sänkta lönekostnader för landets företag och upp till 300 000 kr/år för ett företag. I samma andemening lindrar vi kraftigt sjuklöneansvaret för små och medelstora företag till en kostnad av 9,5 miljarder kr.

Vidare gör vi en tydlig satsning på en utbyggnad av E20 genom Skaraborg där vi vill ha en omedelbar projekteringsstart till motorväg. Detta ser vi som en riksangelägenhet då vägsträckan är starkt övertrafikerad med många allvarliga olyckor som följd. Denna satsning är också viktig för regionens och näringslivets utveckling och vi satsar 2 miljarder under mandatperioden och lägger oss därmed på en mycket hög ambitionsnivå.

Det svenska lantbruket lever i en hård, konkurrensutsatt internationell marknad, där vi snarare måste sträva efter bättre konkurrensvillkor än att lägga ut fler ekonomiska snaror. Utöver högre krav på djurskydd och miljö har de svenska bönderna en konkurrensnackdel genom ett högre skattetryck i form av skatt på diesel. Regeringen väljer att negligera problemet och fortsätter öka dieselkostnaderna med 80 öre/liter för 2015. Med tanke på jordbrukets lönsamhetsproblem är detta ett beslut som ytterligare försämrar konkurrenskraften. Vi i Sverigedemokraterna vill istället möta de europeiska skattenivåerna, vilket ska ses mot bakgrund av att Sverige har bland Europas högsta skatter för diesel inom jordbruket. Sverigedemokraterna håller därmed sitt löfte till Sveriges bönder och höjer återbetalning av koldioxidskatt med 1,70 till en nivå som motsvarar 2,60 kr/liter viket skulle ge runt 60 000 kr/år för en större mjölkgård.

Sverigedemokraterna föreslår att den orättfärdiga skatteskillnaden mellan löntagare och pensionär helt avskaffas under mandatperioden. Pension är uppskjuten lön och det finns därmed varken logik eller rättvisa i att tjänst och pension beskattas olika. Utöver detta ser vi att garantipensionen är mycket svår att leva på och vi höjer därför den med ca 10 procent eller 790 kr/månad. Dessa två reformer kostar tillsammans 32,4 miljarder under mandatperioden.

Sverigedemokraterna strävar efter ett sammanhållet Sverige där man kan bo, leva och verka i hela landet, inte minst i Skaraborg.

Josef Fransson (SD)

näringspolitisk talesman

Anders Forsberg (SD)

landsbygdspolitisk talesman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.