20 nov 2014 06:01

07 jan 2015 10:02

Vi gör en egen utredning om vägslitageskatt

TRANSPORTNÄRINGEN

Svar till Ulrika Carlsson och Monica Green.

I dagsläget vet vi inte hur ett konkret förslag kring vägslitageskatt kommer att se ut. Således är det svårt att i detalj argumentera för eller emot.

Men vissa saker vet vi: Redan idag finns problem med kontroll av regelefterlevnad. Det är dessutom för få eller för små konsekvenser vid lagbrott, och åklagare lägger ner majoriteten av fallen av olaga yrkesmässig trafik. Detta hotar både trafiksäkerhet och ett hållbart samhälle.

Vi vet också att ett nytt system med vägslitageskatt måste vara både rättssäkert och icke-diskriminerande. Avgiften skall vara lika för alla och den som fuskar med systemet ska få kännbart straff. För att få till ett fungerande vägslitageavgiftsystem behövs en väsentligt förbättrad kontroll på vägarna, i annat fall blir det bara ytterligare en avgift på den seriösa åkerinäringen. Att bara påföra en ny avgift utan att ha resurser att följa upp och kontrollera efterlevnad påverkar inte där det ska påverka.

Men frågan är komplex. Och vilket sätt vore det bästa att eventuellt införa ett sådant här system på? Därför gör Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Transportarbetareförbundet och Transportgruppen en egen utredning om vägslitageskatt. Vi kommer att vända och vrida på frågan ur så många perspektiv som bara går. Vad utredningen kommer utvisa delar vi så klart gärna med oss av till berörda politiker.

På tidningarnas debattsidor har både Ulrika Carlsson (C), och Monica Green (S), diskuterat åkerinäringens villkor. Debattlustan är på topp och det är passande. Transportnäringen är viktig för att samhällets alla delar ska fungera. Nu måste vi hjälpas åt att hitta lösningar på problemet, och Sveriges Åkeriföretag står till förfogande med uppbyggande förslag.

Thomas Morell

regionchef, Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Svar till Ulrika Carlsson och Monica Green.

I dagsläget vet vi inte hur ett konkret förslag kring vägslitageskatt kommer att se ut. Således är det svårt att i detalj argumentera för eller emot.

Men vissa saker vet vi: Redan idag finns problem med kontroll av regelefterlevnad. Det är dessutom för få eller för små konsekvenser vid lagbrott, och åklagare lägger ner majoriteten av fallen av olaga yrkesmässig trafik. Detta hotar både trafiksäkerhet och ett hållbart samhälle.

Vi vet också att ett nytt system med vägslitageskatt måste vara både rättssäkert och icke-diskriminerande. Avgiften skall vara lika för alla och den som fuskar med systemet ska få kännbart straff. För att få till ett fungerande vägslitageavgiftsystem behövs en väsentligt förbättrad kontroll på vägarna, i annat fall blir det bara ytterligare en avgift på den seriösa åkerinäringen. Att bara påföra en ny avgift utan att ha resurser att följa upp och kontrollera efterlevnad påverkar inte där det ska påverka.

Men frågan är komplex. Och vilket sätt vore det bästa att eventuellt införa ett sådant här system på? Därför gör Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Transportarbetareförbundet och Transportgruppen en egen utredning om vägslitageskatt. Vi kommer att vända och vrida på frågan ur så många perspektiv som bara går. Vad utredningen kommer utvisa delar vi så klart gärna med oss av till berörda politiker.

På tidningarnas debattsidor har både Ulrika Carlsson (C), och Monica Green (S), diskuterat åkerinäringens villkor. Debattlustan är på topp och det är passande. Transportnäringen är viktig för att samhällets alla delar ska fungera. Nu måste vi hjälpas åt att hitta lösningar på problemet, och Sveriges Åkeriföretag står till förfogande med uppbyggande förslag.

Thomas Morell

regionchef, Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.