24 nov 2014 06:01

07 jan 2015 10:03

För ett hållbart Cementa

Återanvändning. I och med att Mark- och miljööverdomstolen tar upp prövningstillstånd för Cementas utvidgning av brottet i Skövde finns två tydliga utgångar för domen: 1. Att Cementa får ett nej för sin utvidgning och då faller följande argument; men om Cementa får ett ja till fortsatt brytning bör nedanstående beaktas noga.

Miljöpartiet de gröna i Skövde har i sitt yttrande till domstolen argumenterat för att om domstolen ger Cementa fortsatt brytningstillstånd bör frågan om hållbarheten i gruvdriften tas upp. Generellt sett brister kommunernas miljöansvar i Sverige då det gäller ekonomiska intressen i den egna kommunen. Miljömålen som alla partier godtagit att arbeta mot får en underordnad roll när, som för Cementas utvidgning, olika intressen står mot varandra. Miljöpartiet tog med skrivningen i sitt överklagande för att visa på ansvarsfullhet mot alla intressen.

Poängen med att begära att Cementa åläggs, vid ett eventuellt ja till fortsatt brytning, att återvinna begagnad betong och andra cementbaserade produkter är att behovet av fortsatt brytning då kommer att minska i framtiden. Vi kanske inte kan förhindra att brottet utökas denna gång men om Cementa tar fram en process där den begagnade betongen återförs till produktionslinjen kommer behovet av ny kalksten att minska med tiden. Det är ett hållbart samhälle.

Idag återanvänds begagnade cementprodukter som fyllnadsmaterial i vägar och liknande. Vi anser att samma bör gälla för cementbaserade produkter som för andra material som bryts i gruvor; järnmalm – i dag återförs stora delar som skrot vilket har minskat behovet av nya gruvor – samma gäller aluminium, koppar etc.

Stöd Miljöpartiet i sin strävan mot ett hållbart samhälle.

Peter Sögaard (MP)

Miljöpartiet de gröna i Skövde har i sitt yttrande till domstolen argumenterat för att om domstolen ger Cementa fortsatt brytningstillstånd bör frågan om hållbarheten i gruvdriften tas upp. Generellt sett brister kommunernas miljöansvar i Sverige då det gäller ekonomiska intressen i den egna kommunen. Miljömålen som alla partier godtagit att arbeta mot får en underordnad roll när, som för Cementas utvidgning, olika intressen står mot varandra. Miljöpartiet tog med skrivningen i sitt överklagande för att visa på ansvarsfullhet mot alla intressen.

Poängen med att begära att Cementa åläggs, vid ett eventuellt ja till fortsatt brytning, att återvinna begagnad betong och andra cementbaserade produkter är att behovet av fortsatt brytning då kommer att minska i framtiden. Vi kanske inte kan förhindra att brottet utökas denna gång men om Cementa tar fram en process där den begagnade betongen återförs till produktionslinjen kommer behovet av ny kalksten att minska med tiden. Det är ett hållbart samhälle.

Idag återanvänds begagnade cementprodukter som fyllnadsmaterial i vägar och liknande. Vi anser att samma bör gälla för cementbaserade produkter som för andra material som bryts i gruvor; järnmalm – i dag återförs stora delar som skrot vilket har minskat behovet av nya gruvor – samma gäller aluminium, koppar etc.

Stöd Miljöpartiet i sin strävan mot ett hållbart samhälle.

Peter Sögaard (MP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.