25 nov 2014 06:01

07 jan 2015 10:23

Förhindra våldet mot kvinnor

INTERNATIONELLA DAGEN MOT VÅLD MOT KVINNOR

Våld mot kvinnor och flickor är ett problem av enorma proportioner. Minst en av tre kvinnor världen över har blivit utsatt för fysiskt, sexuellt eller annan typ av våld under sin livstid. Gärningsmannen är ofta en person hon känner eller står i nära relation till. Våld mot kvinnor och flickor är i dag det mest utbredda brott mot de mänskliga rättigheterna som begås. Våldet förstör liv, splittrar samhällen och hindrar utveckling.

Våldtäkt och våld i hemmet är en större riskfaktor för kvinnor än cancer, trafikolyckor, krig och malaria. Enbart i Sverige uppskattas de samhällsekonomiska kostnaderna för våld mot kvinnor vara mer än 3,3 miljarder kronor per år.

I samband med Kulturhuset i Skövdes 50-årsfirande, informerade UN Women lokalavdelning Skaraborg om FN:s kvinnokonvention. Då passade vi på att ställa frågor till besökarna om hur de ser på våldet mot kvinnor och hur det ska hindras, förebyggas och stoppas.

I dag, den 25 november, på FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, vill vi belysa vikten av bättre kunskap, vidareutbildning av domare, krav på målsägandebiträden, ökat stöd till kvinnojourer och stöd till våldsutsatta kvinnor.

Det Vita bandet är en symbol för manifestationen mot det våld som drabbar kvinnor och flickor. UN Women i Skaraborg säljer bandet och behållningen går till UN Womens internationella program som hjälper de kvinnor och flickor som utsatts för våld.

Ställ upp du också, gör en insats för att förebygga och förhindra våldet mot kvinnor!

Monica Green

ordförande för UN-women Sveriges lokalavdelning Skaraborg

Våld mot kvinnor och flickor är ett problem av enorma proportioner. Minst en av tre kvinnor världen över har blivit utsatt för fysiskt, sexuellt eller annan typ av våld under sin livstid. Gärningsmannen är ofta en person hon känner eller står i nära relation till. Våld mot kvinnor och flickor är i dag det mest utbredda brott mot de mänskliga rättigheterna som begås. Våldet förstör liv, splittrar samhällen och hindrar utveckling.

Våldtäkt och våld i hemmet är en större riskfaktor för kvinnor än cancer, trafikolyckor, krig och malaria. Enbart i Sverige uppskattas de samhällsekonomiska kostnaderna för våld mot kvinnor vara mer än 3,3 miljarder kronor per år.

I samband med Kulturhuset i Skövdes 50-årsfirande, informerade UN Women lokalavdelning Skaraborg om FN:s kvinnokonvention. Då passade vi på att ställa frågor till besökarna om hur de ser på våldet mot kvinnor och hur det ska hindras, förebyggas och stoppas.

I dag, den 25 november, på FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, vill vi belysa vikten av bättre kunskap, vidareutbildning av domare, krav på målsägandebiträden, ökat stöd till kvinnojourer och stöd till våldsutsatta kvinnor.

Det Vita bandet är en symbol för manifestationen mot det våld som drabbar kvinnor och flickor. UN Women i Skaraborg säljer bandet och behållningen går till UN Womens internationella program som hjälper de kvinnor och flickor som utsatts för våld.

Ställ upp du också, gör en insats för att förebygga och förhindra våldet mot kvinnor!

Monica Green

ordförande för UN-women Sveriges lokalavdelning Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.