26 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:03

Fler ungdomar bör ta körkort

DEBATT

Vid besök på körskolor, arbetsförmedlingar och företag runt om i Skaraborg framkommer ofta vikten av att våra ungdomar tar körkort då det många gånger kan ses som ett grundkrav för att få en anställning. I valrörelsen lovades det vitt och brett att frågan ska ses över, men ännu har det inte blivit någon verkstad av dessa löften.

Politiken måste finna nya lösningar så att fler ungdomar tar körkort. Samtidigt vet vi också att kostnaderna att ta körkort kan innebära en allt för stor utgift för många familjer. Utöver att körkort ofta är nyckeln in på arbetsmarknaden, leder det samtidigt till att ungdomar blir mer rörliga, flexibla och kan ta jobb över hela Skaraborg och Sverige på ett friare sätt jämfört med utan körkort. Utan körkort kan man inte heller bosätta sig var som helst i landet, till exempel på orter eller landsbygd utan allmänna kommunikationsmedel, vilket gör att de unga styrs till att bosätta sig i storstäderna.

Alla utbildningar i grundskola, gymnasiet, universitet och studieförbundens studiecirklar är idag momsbefriade. Men körkortsutbildningen är momsbelagd vilket fördyrar. I Sverige måste vi göra en översyn för att minska skatter och avgifter kopplade till körkortsutbildning, exempelvis genom att sänka eller helt avskaffa momsen på körkort. Flera länder i EU har lägre momssatser på sin körkortsutbildning, vilket Sverige också måste jobba för.

Flera branschorganisationer som exempelvis Bil Sweden driver ett förslag om att införa ett Ratt-avdrag, vilket är en mycket intressant lösning för att minska kostnaderna. Detta förslag bör omgående utredas vidare. Ett körkortsavdrag som innebär att den som tar körkortet får rätt att dra av kostnaden i sin deklaration kan vara en ytterligare väg att undersöka.

För att vidare underlätta för ungdomar att ta körkort är att ge dem möjlighet att ta CSN-lån eller motsvarande för sin körkortskostnad. Körkort är en av de absolut mest nödvändiga utbildningarna och borde ha samma, gärna bättre, förutsättningar som övriga utbildningar.

Jag tänker nu aktivt i mitt arbete i riksdagen och i trafikutskottet jobba för att se över regler och finansieringar så att fler ungdomar tar körkort. Jag hoppas jag kan få ett brett stöd för detta arbete. Vi måste alla sträva efter att fler ungdomar tar ett körkort, detta är nödvändigt för att kunna bo, leva och jobba i hela Sverige.

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Trafikutskottet

Vid besök på körskolor, arbetsförmedlingar och företag runt om i Skaraborg framkommer ofta vikten av att våra ungdomar tar körkort då det många gånger kan ses som ett grundkrav för att få en anställning. I valrörelsen lovades det vitt och brett att frågan ska ses över, men ännu har det inte blivit någon verkstad av dessa löften.

Politiken måste finna nya lösningar så att fler ungdomar tar körkort. Samtidigt vet vi också att kostnaderna att ta körkort kan innebära en allt för stor utgift för många familjer. Utöver att körkort ofta är nyckeln in på arbetsmarknaden, leder det samtidigt till att ungdomar blir mer rörliga, flexibla och kan ta jobb över hela Skaraborg och Sverige på ett friare sätt jämfört med utan körkort. Utan körkort kan man inte heller bosätta sig var som helst i landet, till exempel på orter eller landsbygd utan allmänna kommunikationsmedel, vilket gör att de unga styrs till att bosätta sig i storstäderna.

Alla utbildningar i grundskola, gymnasiet, universitet och studieförbundens studiecirklar är idag momsbefriade. Men körkortsutbildningen är momsbelagd vilket fördyrar. I Sverige måste vi göra en översyn för att minska skatter och avgifter kopplade till körkortsutbildning, exempelvis genom att sänka eller helt avskaffa momsen på körkort. Flera länder i EU har lägre momssatser på sin körkortsutbildning, vilket Sverige också måste jobba för.

Flera branschorganisationer som exempelvis Bil Sweden driver ett förslag om att införa ett Ratt-avdrag, vilket är en mycket intressant lösning för att minska kostnaderna. Detta förslag bör omgående utredas vidare. Ett körkortsavdrag som innebär att den som tar körkortet får rätt att dra av kostnaden i sin deklaration kan vara en ytterligare väg att undersöka.

För att vidare underlätta för ungdomar att ta körkort är att ge dem möjlighet att ta CSN-lån eller motsvarande för sin körkortskostnad. Körkort är en av de absolut mest nödvändiga utbildningarna och borde ha samma, gärna bättre, förutsättningar som övriga utbildningar.

Jag tänker nu aktivt i mitt arbete i riksdagen och i trafikutskottet jobba för att se över regler och finansieringar så att fler ungdomar tar körkort. Jag hoppas jag kan få ett brett stöd för detta arbete. Vi måste alla sträva efter att fler ungdomar tar ett körkort, detta är nödvändigt för att kunna bo, leva och jobba i hela Sverige.

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Trafikutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.