26 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:23

Hög tid att ge tjejer verktyg för att försvara sig

DEBATT

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. En av tio tjejer väljer att inte gå ut på kvällen, en av fyra känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde. 99 procent av de som döms för våldtäkt är män, och 98 procent av de offren är kvinnor. Under året har nya undersökningar visat att var femte tjej på högstadiet har blivit utsatt för sexuella trakasserier. Samtidigt tog frågor om jämställdhet en hel del utrymme inför valet tidigare i år, och för första gången på länge tar även frågor som rör mäns våld mot kvinnor plats i samhällsdebatten. Detta är en positiv utveckling.

Partier från många håll lovade innan valet i september att arbeta med jämställdhetsfrågor – nu är det upp till bevis och nu krävs mer än fina ord. För att bryta mäns makt över kvinnors kroppar krävs konkret förändring. Därför kräver Ung Vänster feministiskt självförsvar i skolan. Feministiskt självförsvar är en praktik som ger oss tjejer verktyg för att slå tillbaka och ta makten över våra liv. Det handlar om att lära sig att försvara sig och att tillsammans lägga skulden där den hör hemma. Självförsvaret är något som kan införas direkt och omedelbart ge konkret förändring i tjejers liv.

På flera håll i landet har feministiskt självförsvar redan införts i skolan och blivit tillgängligt för flera hundra unga tjejer. Det är fullt möjligt att genomföra även här i Skövde. Det finns gott om utbildade instruktörer i feministiskt självförsvar, för kommunen handlar det bara om politisk vilja. Det rör sig om ett samhällsproblem som i grunden handlar om unga tjejers makt. Över sina kroppar och sina liv.

Samhällsproblem är politiska, inte individuella. Politiken behöver ta mäns våld mot kvinnor på allvar och till att börja med ge tjejer verktyg att möta sexuella trakasserier, vardagsrädsla och allvarliga övergrepp. Feministiskt självförsvar skapar ett rum där skulden läggs på förövaren och där tjejer får verktyg att försvara sig, och är en praktik som utmanar det sexualiserade våldet och mäns makt över kvinnors kroppar. Tjejers vardagsrädsla och mäns våld mot kvinnor är politiska problem som kräver politiska lösningar. Ung Vänster kräver att tjejer får verktyg för att ta makten över sina liv – vi kräver feministiskt självförsvar i skolan.

Ung Vänster Skövde

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. En av tio tjejer väljer att inte gå ut på kvällen, en av fyra känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde. 99 procent av de som döms för våldtäkt är män, och 98 procent av de offren är kvinnor. Under året har nya undersökningar visat att var femte tjej på högstadiet har blivit utsatt för sexuella trakasserier. Samtidigt tog frågor om jämställdhet en hel del utrymme inför valet tidigare i år, och för första gången på länge tar även frågor som rör mäns våld mot kvinnor plats i samhällsdebatten. Detta är en positiv utveckling.

Partier från många håll lovade innan valet i september att arbeta med jämställdhetsfrågor – nu är det upp till bevis och nu krävs mer än fina ord. För att bryta mäns makt över kvinnors kroppar krävs konkret förändring. Därför kräver Ung Vänster feministiskt självförsvar i skolan. Feministiskt självförsvar är en praktik som ger oss tjejer verktyg för att slå tillbaka och ta makten över våra liv. Det handlar om att lära sig att försvara sig och att tillsammans lägga skulden där den hör hemma. Självförsvaret är något som kan införas direkt och omedelbart ge konkret förändring i tjejers liv.

På flera håll i landet har feministiskt självförsvar redan införts i skolan och blivit tillgängligt för flera hundra unga tjejer. Det är fullt möjligt att genomföra även här i Skövde. Det finns gott om utbildade instruktörer i feministiskt självförsvar, för kommunen handlar det bara om politisk vilja. Det rör sig om ett samhällsproblem som i grunden handlar om unga tjejers makt. Över sina kroppar och sina liv.

Samhällsproblem är politiska, inte individuella. Politiken behöver ta mäns våld mot kvinnor på allvar och till att börja med ge tjejer verktyg att möta sexuella trakasserier, vardagsrädsla och allvarliga övergrepp. Feministiskt självförsvar skapar ett rum där skulden läggs på förövaren och där tjejer får verktyg att försvara sig, och är en praktik som utmanar det sexualiserade våldet och mäns makt över kvinnors kroppar. Tjejers vardagsrädsla och mäns våld mot kvinnor är politiska problem som kräver politiska lösningar. Ung Vänster kräver att tjejer får verktyg för att ta makten över sina liv – vi kräver feministiskt självförsvar i skolan.

Ung Vänster Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.