26 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:03

Stoppa miljonrullningen

NEXT SKÖVDE

Lekstuga. Next Skövde skall vara ett turistbolag som skall göra Skövde känt och det har man lyckats med genom skandaler.

Hur i hela friden kan kommunen anställa personer som inte kan elementära grunder i hur man uppträder? Att sko sig själv genom förmånliga avtal visar vilken dålig moral dessa företrädare har. Som ordförande i en organisation skall man se till att upphandlingsreglerna följs enligt gällande lagstiftning och inget annat. Att som ordförande teckna/förlänga avtal som en nära anhörig är inblandad i och dessutom själv vara delägare visar brist på hederlighet. Och den typen av ordföranden skall inte finnas i en organisation.

Som vd är man ansvarig för att den löpande verksamheten sker enligt gällande lagstiftning. Så har inte skett i olika upphandlingar och har sannolikt inneburit att Skövdeborna får betala mer för olika tjänster än som skulle skett vid hederlig upphandling.

Att anställa en konsult som tidigare varit anställd i kommunen visar brist på respekt inför kommuninvånarna, då denna konsultanställning visar på betydligt högre kostnader än vad som är normalt.

En annan fråga som osökt dyker upp; vem ansvarar för upphandlingen av konsultens tjänster vad gäller högtalare och annan utrustning? Görs en sedvanlig upphandling? Om inte, varför? Varför sker enbart direktupphandlingar hos Next Skövde?

Katarina Jonsson försvarar alla brister i Next Skövde, vilket visar på bristande kunskap och respekt för hur ett kommunalt bolag skall ledas och skötas. Det är faktiskt vi Skövdebor som får betala alla brister i den lekstuga som Next Skövde visar sig vara. Det är dags att alla i ledande ställning avgår, för de har visat att de inte är de rätta för att leda verksamheten. Och det gäller även styrelsen!

Bengt Sjökvist

Hur i hela friden kan kommunen anställa personer som inte kan elementära grunder i hur man uppträder? Att sko sig själv genom förmånliga avtal visar vilken dålig moral dessa företrädare har. Som ordförande i en organisation skall man se till att upphandlingsreglerna följs enligt gällande lagstiftning och inget annat. Att som ordförande teckna/förlänga avtal som en nära anhörig är inblandad i och dessutom själv vara delägare visar brist på hederlighet. Och den typen av ordföranden skall inte finnas i en organisation.

Som vd är man ansvarig för att den löpande verksamheten sker enligt gällande lagstiftning. Så har inte skett i olika upphandlingar och har sannolikt inneburit att Skövdeborna får betala mer för olika tjänster än som skulle skett vid hederlig upphandling.

Att anställa en konsult som tidigare varit anställd i kommunen visar brist på respekt inför kommuninvånarna, då denna konsultanställning visar på betydligt högre kostnader än vad som är normalt.

En annan fråga som osökt dyker upp; vem ansvarar för upphandlingen av konsultens tjänster vad gäller högtalare och annan utrustning? Görs en sedvanlig upphandling? Om inte, varför? Varför sker enbart direktupphandlingar hos Next Skövde?

Katarina Jonsson försvarar alla brister i Next Skövde, vilket visar på bristande kunskap och respekt för hur ett kommunalt bolag skall ledas och skötas. Det är faktiskt vi Skövdebor som får betala alla brister i den lekstuga som Next Skövde visar sig vara. Det är dags att alla i ledande ställning avgår, för de har visat att de inte är de rätta för att leda verksamheten. Och det gäller även styrelsen!

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.