27 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:23

Hållbar resursanvändning viktigt för Cementa

CEMENTA

Replik. För Cementa är hållbarhet ett ledord som genomsyrar hela verksamheten. Vår verksamhet påverkar omgivningen och vi måste ta ansvar för denna påverkan i ett långsiktigt perspektiv. Vi menar att industri, människor och naturvärden kan samexistera i ett hållbart samhälle i en levande bygd.

Peter Sögaard (MP) antar något förenklat att det är tekniskt möjligt att återföra krossbetong i cementproduktionen och att Cementa för ett hållbart samhälle borde åläggas att återvinna begagnad betong och andra cementbaserade produkter, för att behovet av brytning skulle minska i framtiden.

Vår uppfattning är att detta inte är den mest hållbara lösningen, att det av flera skäl är tekniskt svårt och inte heller ekonomiskt jämförbart med återvinning av metaller. Vidare kvarstår samhällsbehovet av fyllnadsmaterial vid exempelvis vägbyggen, vilket innebär att behovet av material som exempelvis krossad betong i dessa sammanhang finns kvar.

För en ökad hållbarhet arbetar vi varje dag med förbättringar av cementtillverkningsprocessen och en mer effektiv resurshantering. Genom att exempelvis ersätta en viss del av jungfruligt råmaterial med återvunna restmaterial från andra industrier, som slagg från stålindustrin, flygaska från kraftproducenter och som ett lokalt exempel gjuterisand från Volvo i Skövde, sparar vi på våra gemensamma ändliga resurser. Vi fasar även gradvis ut fossila bränslen till förmån för förnybara.

Dock kan vi vara överens om att det finns förutsättningar att förbättra hanteringen av krossbetongen i samhället. Ansvaret ligger inom hela byggsektorn och Cementa medverkar i flera sammanhang för att driva utvecklingen framåt både när det gäller teknik och hantering av materialflöden.

Detta ska inte sammanblandas med villkorsformulering i ett enskilt täktärende. I stället välkomnar vi på Cementa att både EU och våra nationella miljömål lägger allt större vikt vid effektiv resurshantering. Vi ser gärna att man såväl nationellt som i ett större sammanhang betraktar de totala materialflödena för att gemensamt enas om en övergripande strategi.

Med fortsatt tillväxt i Sverige och den rådande urbaniseringstrenden behöver infrastrukturen förbättras och nya bostäder byggas i vårt land. Oavsett teknikutvecklingen kan detta behov långt ifrån tillgodoses med återvunnen betong. En tryggad tillgång på hållbara byggmaterial är nödvändig och i detta vill Cementa fortsätta spela en huvudroll.

Karin Comstedt Webb

ansvarig klimat- och miljöfrågor Cementa AB

Peter Sögaard (MP) antar något förenklat att det är tekniskt möjligt att återföra krossbetong i cementproduktionen och att Cementa för ett hållbart samhälle borde åläggas att återvinna begagnad betong och andra cementbaserade produkter, för att behovet av brytning skulle minska i framtiden.

Vår uppfattning är att detta inte är den mest hållbara lösningen, att det av flera skäl är tekniskt svårt och inte heller ekonomiskt jämförbart med återvinning av metaller. Vidare kvarstår samhällsbehovet av fyllnadsmaterial vid exempelvis vägbyggen, vilket innebär att behovet av material som exempelvis krossad betong i dessa sammanhang finns kvar.

För en ökad hållbarhet arbetar vi varje dag med förbättringar av cementtillverkningsprocessen och en mer effektiv resurshantering. Genom att exempelvis ersätta en viss del av jungfruligt råmaterial med återvunna restmaterial från andra industrier, som slagg från stålindustrin, flygaska från kraftproducenter och som ett lokalt exempel gjuterisand från Volvo i Skövde, sparar vi på våra gemensamma ändliga resurser. Vi fasar även gradvis ut fossila bränslen till förmån för förnybara.

Dock kan vi vara överens om att det finns förutsättningar att förbättra hanteringen av krossbetongen i samhället. Ansvaret ligger inom hela byggsektorn och Cementa medverkar i flera sammanhang för att driva utvecklingen framåt både när det gäller teknik och hantering av materialflöden.

Detta ska inte sammanblandas med villkorsformulering i ett enskilt täktärende. I stället välkomnar vi på Cementa att både EU och våra nationella miljömål lägger allt större vikt vid effektiv resurshantering. Vi ser gärna att man såväl nationellt som i ett större sammanhang betraktar de totala materialflödena för att gemensamt enas om en övergripande strategi.

Med fortsatt tillväxt i Sverige och den rådande urbaniseringstrenden behöver infrastrukturen förbättras och nya bostäder byggas i vårt land. Oavsett teknikutvecklingen kan detta behov långt ifrån tillgodoses med återvunnen betong. En tryggad tillgång på hållbara byggmaterial är nödvändig och i detta vill Cementa fortsätta spela en huvudroll.

Karin Comstedt Webb

ansvarig klimat- och miljöfrågor Cementa AB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.