27 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:03

Vad kostar invandringen?

INVANDRING

olönsam. Under valrörelsen hävdade både statsråd och oppositionspolitiker att ”invandringen är lönsam”. Efter Reinfeldts ”öppna våra hjärtan-tal” försvann diskussionen om invandringens ekonomiska konsekvenser i stort sett helt och hållet.

Av olika samtal jag haft efter valet har det dock framgått att många nu frågar sig: ”Vad kostar invandringen oss skattebetalare”? I Norge såg Arbeiderpartiet och regeringen Stoltenberg till att fakta togs fram. Dessa visade helt klart att invandringen inte var lönsam.

Även för Sveriges del finns seriösa kostnadsberäkningar utförda av professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han har sedan sin doktorsavhandling om ”inkomsteffekterna av invandringen” 1981 gjort en rad studier i detta ämne. De senaste uträkningarna av honom kom 2011. I dessa drog han slutsatsen att invandringen då kostade oss 1,5-2 procent av BNP (cirka 55 miljarder vid denna tidpunkt).

Jan Tullberg, som är docent i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, kritiserade Ekbergs beräkningar i en artikel i Ekonomisk Debatt och menade att Ekberg inte tagit med kostnader som belastar skolan, rättsväsendet m.m. Med dessa justeringar kommer Tullberg fram till att invandringen då kostade Sverige 3,0 procent av BNP (cirka 110 miljarder).

Är det Ekberg, Tullberg eller någon annan som ligger närmast sanningen? Och vad gäller idag? När det gäller vård, skola, omsorg och försvar m.m. diskuterar våra politiker kostnaderna ur alla möjliga och omöjliga aspekter men inte ett ord om kostnaderna för invandringen. Varför?

Tror man verkligen att tystnaden gynnar demokratin? Fel, fel, fel! En väl fungerande demokrati förutsätter att medborgarna får så rättvisande information som möjligt att ta ställning till. Sedan är det upp till dem att välja de företrädare man har förtroende för.

Kom ihåg att det tar tid att skapa förtroende men det går fort att förlora det.

Hergus Palmquist

Av olika samtal jag haft efter valet har det dock framgått att många nu frågar sig: ”Vad kostar invandringen oss skattebetalare”? I Norge såg Arbeiderpartiet och regeringen Stoltenberg till att fakta togs fram. Dessa visade helt klart att invandringen inte var lönsam.

Även för Sveriges del finns seriösa kostnadsberäkningar utförda av professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han har sedan sin doktorsavhandling om ”inkomsteffekterna av invandringen” 1981 gjort en rad studier i detta ämne. De senaste uträkningarna av honom kom 2011. I dessa drog han slutsatsen att invandringen då kostade oss 1,5-2 procent av BNP (cirka 55 miljarder vid denna tidpunkt).

Jan Tullberg, som är docent i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, kritiserade Ekbergs beräkningar i en artikel i Ekonomisk Debatt och menade att Ekberg inte tagit med kostnader som belastar skolan, rättsväsendet m.m. Med dessa justeringar kommer Tullberg fram till att invandringen då kostade Sverige 3,0 procent av BNP (cirka 110 miljarder).

Är det Ekberg, Tullberg eller någon annan som ligger närmast sanningen? Och vad gäller idag? När det gäller vård, skola, omsorg och försvar m.m. diskuterar våra politiker kostnaderna ur alla möjliga och omöjliga aspekter men inte ett ord om kostnaderna för invandringen. Varför?

Tror man verkligen att tystnaden gynnar demokratin? Fel, fel, fel! En väl fungerande demokrati förutsätter att medborgarna får så rättvisande information som möjligt att ta ställning till. Sedan är det upp till dem att välja de företrädare man har förtroende för.

Kom ihåg att det tar tid att skapa förtroende men det går fort att förlora det.

Hergus Palmquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.