27 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:23

Viktigt att klara ut begreppsförvirringen

I SLA den 20 november står det att Skövde kommun kommer att satsa 100 000 kronor för att öka kunskapen bland politiker och tjänstemän om vilka ”hinder som möter funktionshindrade i dess vardag”. För den satsningen är vi i referensgruppen till Funktionshinderrådet i Skövde kommun mycket tacksamma. Vi hoppas också få vara med och bidra med vår kunskap och erfarenhet om hur det är att leva med en ”funktionsnedsättning” oavsett om den syns utanpå eller tillhör de nedsättningar som finns inuti en person. För att komma rätt från början har denna artikel kommit till.

Vi måste klara ut den begreppsförvirring som råder inom området alltsedan 2001 då Socialstyrelsen införde ny terminologi. Det är Socialstyrelsen som är ansvarig för terminologin så att alla skall avse samma sak när beslut fattas och diskussioner förs.

På Socialstyrelsens hemsida finns ”Frågor och svar om funktionsnedsättning och funktionshinder, användning och begreppen”. Där framgår hur begreppen skall användas. Till exempel skillnaden på funktionshinder och funktionsnedsättning. Två begrepp som ibland används synonymt och ibland med olika betydelser. Funktionsnedsättning har en person och den är individrelaterad. Funktionshinder finns i den miljö som en funktionsnedsatt person skall vistas i.

Vid diskussioner och beslut är det viktigt att fokusera på rätt sak, det vill säga är det personens nedsättning som skall åtgärdas eller är det den tröskel som är för hög eller den text som en kognitivt nedsatt person hindras från att kunna använda? Vid t.ex. upphandlingar kan det vara av avgörande betydelse att använda rätt begrepp.

Vi hoppas nu att med hjälp av de 100 000 kronorna få i gång en medvetandehöjning hos all personal och därmed få en ännu bättre tillgänglighet och miljö för alla medborgare. Det som gynnar personer med funktionsnedsättning är som regel en förbättring även för den som är utan funktionsnedsättning.

Jan-Åke Bengtsson

För referensgruppen till Rådet för funktionshinderfrågor i Skövde kommun

I SLA den 20 november står det att Skövde kommun kommer att satsa 100 000 kronor för att öka kunskapen bland politiker och tjänstemän om vilka ”hinder som möter funktionshindrade i dess vardag”. För den satsningen är vi i referensgruppen till Funktionshinderrådet i Skövde kommun mycket tacksamma. Vi hoppas också få vara med och bidra med vår kunskap och erfarenhet om hur det är att leva med en ”funktionsnedsättning” oavsett om den syns utanpå eller tillhör de nedsättningar som finns inuti en person. För att komma rätt från början har denna artikel kommit till.

Vi måste klara ut den begreppsförvirring som råder inom området alltsedan 2001 då Socialstyrelsen införde ny terminologi. Det är Socialstyrelsen som är ansvarig för terminologin så att alla skall avse samma sak när beslut fattas och diskussioner förs.

På Socialstyrelsens hemsida finns ”Frågor och svar om funktionsnedsättning och funktionshinder, användning och begreppen”. Där framgår hur begreppen skall användas. Till exempel skillnaden på funktionshinder och funktionsnedsättning. Två begrepp som ibland används synonymt och ibland med olika betydelser. Funktionsnedsättning har en person och den är individrelaterad. Funktionshinder finns i den miljö som en funktionsnedsatt person skall vistas i.

Vid diskussioner och beslut är det viktigt att fokusera på rätt sak, det vill säga är det personens nedsättning som skall åtgärdas eller är det den tröskel som är för hög eller den text som en kognitivt nedsatt person hindras från att kunna använda? Vid t.ex. upphandlingar kan det vara av avgörande betydelse att använda rätt begrepp.

Vi hoppas nu att med hjälp av de 100 000 kronorna få i gång en medvetandehöjning hos all personal och därmed få en ännu bättre tillgänglighet och miljö för alla medborgare. Det som gynnar personer med funktionsnedsättning är som regel en förbättring även för den som är utan funktionsnedsättning.

Jan-Åke Bengtsson

För referensgruppen till Rådet för funktionshinderfrågor i Skövde kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.