29 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:23

Ytterligare förstärkning av konsumentskyddet

DEBATT

Att vara konsument idag är inte alla gånger helt enkelt. Valen är många, utbudet kan kännas oändligt och det krävs att man som konsument är aktiv och uppmärksam för att göra det bästa valet. Alliansregeringen arbetade med flera åtgärder för att stärka konsumentskyddet och förbättra konsumenternas rättigheter. Många förändringar och förbättringar har skett. Vi har exempelvis skärpt kraven på sms-låneföretagen, gjort det enklare att byta mobiloperatör och infört krav på skriftligt godkännande vid köp av finansiella tjänster.

Nyligen fattade riksdagen också beslut om det förslag som den tidigare alliansregeringen lagt om att stärka konsumentskyddet vid automatisk avtalsförlängning. Förslaget rör alla de tidsbegränsade avtal som vi konsumenter ingår för exempelvis mobilabonnemanget, bredbandet och gymmet. Det finns mängder av sådana avtal och som gäller i kanske ett eller två år. När avtalet löpt ut förekommer det att avtalet automatiskt förlängs. Detta leder till att konsumenter kommer i kläm när de inte uppmärksammar förlängningen förrän de fått en faktura avseende en ny avtalsperiod. Det brukar då vara för sent att säga upp avtalet.

Från mars nästa år kommer det vid automatisk avtalsförlängning krävas att näringsidkaren skickar en skriftlig påminnelse om att avtalet måste sägas upp för att inte förlängas. Om en påminnelse inte skickas ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet. Detta är en bra förändring som förstärker konsumentens skydd.

Vi har alla ett eget ansvar för vårt handlande och för våra ekonomiska resurser, men konsumentskyddslagstiftningen bidrar till att ge människor makt och möjlighet att göra aktiva val. De nu beslutade förändringarna är ett steg på vägen men mycket finns kvar att göra. Hittills har den nya regeringen visat lite intresse för konsumentpolitiken. I budgeten finns få nyheter. Man konstaterar att alliansregeringen gjort flera betydelsefulla insatser, men att ytterligare behövs. Vi delar uppfattningen. Regler till skydd för konsumenters rättigheter måste ständigt utvecklas för att möta en föränderlig omvärld.

Att vi har starka konsumenter och väl fungerande marknader gynnar dessutom tillväxten och bidrar till förutsättningar för fler jobb. En aktiv och väl avvägd konsumentpolitik stärker arbetslinjen och det är därför angeläget att regeringen fortsätter vårda och utveckla reglerna. Stannar de upp för länge är risken stor att verkligheten hinner springa förbi.

Jessika Roswall (M)

riksdagsledamot i Civilutskottet

Att vara konsument idag är inte alla gånger helt enkelt. Valen är många, utbudet kan kännas oändligt och det krävs att man som konsument är aktiv och uppmärksam för att göra det bästa valet. Alliansregeringen arbetade med flera åtgärder för att stärka konsumentskyddet och förbättra konsumenternas rättigheter. Många förändringar och förbättringar har skett. Vi har exempelvis skärpt kraven på sms-låneföretagen, gjort det enklare att byta mobiloperatör och infört krav på skriftligt godkännande vid köp av finansiella tjänster.

Nyligen fattade riksdagen också beslut om det förslag som den tidigare alliansregeringen lagt om att stärka konsumentskyddet vid automatisk avtalsförlängning. Förslaget rör alla de tidsbegränsade avtal som vi konsumenter ingår för exempelvis mobilabonnemanget, bredbandet och gymmet. Det finns mängder av sådana avtal och som gäller i kanske ett eller två år. När avtalet löpt ut förekommer det att avtalet automatiskt förlängs. Detta leder till att konsumenter kommer i kläm när de inte uppmärksammar förlängningen förrän de fått en faktura avseende en ny avtalsperiod. Det brukar då vara för sent att säga upp avtalet.

Från mars nästa år kommer det vid automatisk avtalsförlängning krävas att näringsidkaren skickar en skriftlig påminnelse om att avtalet måste sägas upp för att inte förlängas. Om en påminnelse inte skickas ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet. Detta är en bra förändring som förstärker konsumentens skydd.

Vi har alla ett eget ansvar för vårt handlande och för våra ekonomiska resurser, men konsumentskyddslagstiftningen bidrar till att ge människor makt och möjlighet att göra aktiva val. De nu beslutade förändringarna är ett steg på vägen men mycket finns kvar att göra. Hittills har den nya regeringen visat lite intresse för konsumentpolitiken. I budgeten finns få nyheter. Man konstaterar att alliansregeringen gjort flera betydelsefulla insatser, men att ytterligare behövs. Vi delar uppfattningen. Regler till skydd för konsumenters rättigheter måste ständigt utvecklas för att möta en föränderlig omvärld.

Att vi har starka konsumenter och väl fungerande marknader gynnar dessutom tillväxten och bidrar till förutsättningar för fler jobb. En aktiv och väl avvägd konsumentpolitik stärker arbetslinjen och det är därför angeläget att regeringen fortsätter vårda och utveckla reglerna. Stannar de upp för länge är risken stor att verkligheten hinner springa förbi.

Jessika Roswall (M)

riksdagsledamot i Civilutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.