02 dec 2014 06:00

07 jan 2015 10:03

Hentorpsborna är i upprorsstämning!

BUSSTRAFIK

Försämringar. Hur kan man göra så drastiska förändringar gällande bussförbindelserna Skultorp, Hentorp, Skövde centrum utan att först föra en dialog med resenärerna. Vi socialdemokrater förordar kollektivtrafik men för att Skövdeborna ska använda sig av bussen måste det vara enkelt, trafiksäkert och praktiskt. Man ska t.ex. inte behöva gå mellan hållplatser, över en hårt trafikerad väg, för att byta mellan busslinje 1 och föreslagna linje 7.

Det nya förslaget som ska gälla från 14 december gillar vi inte! Vi vill knyta ihop Skultorp, Hentorp, Skövde södra med övriga Skövde. De som idag åker kollektivt från Hentorp till Skultorp kommer att få det betydligt besvärligare och krångligare då de ska ta bussen mellan Hentorp och Skultorp. Varför försämra kollektivtrafiken som Hentorpsborna varit så nöjda med?

Robert Ciabatti och Adam Stensson (S)

boende i Hentorp

Det nya förslaget som ska gälla från 14 december gillar vi inte! Vi vill knyta ihop Skultorp, Hentorp, Skövde södra med övriga Skövde. De som idag åker kollektivt från Hentorp till Skultorp kommer att få det betydligt besvärligare och krångligare då de ska ta bussen mellan Hentorp och Skultorp. Varför försämra kollektivtrafiken som Hentorpsborna varit så nöjda med?

Robert Ciabatti och Adam Stensson (S)

boende i Hentorp

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.