02 dec 2014 06:00

07 jan 2015 10:03

Lika vård efter behov

Replik. Svar till Eva Olofsson (V), Jan Alexandersson (V) och Egon Frid (V) i SLA den 24/11.

Lika vård efter behov oavsett var man bor i Sverige, är för Moderaterna och allianspartierna en viktig princip för jämlik vård. Genom ökade kvalitetskrav och kontroller samt ökad valfrihet, har tillgänglighet och kvalité ökat med alliansregeringens reformer för bättre hälsa. Därav vikten av att behålla en lagstiftning som möjliggör detta. Därför är det en delseger för alla patienter i hela Sverige att den svaga vänsterregeringen nu dragit tillbaka sitt förslag om att stoppa och avveckla detta. Dels var förslaget dåligt berett men i sak skulle det spela roll var i Sverige man bor om man får välja vårdcentral m m eller inte. Hälso- och sjukvårdslagen omfattar alla, lika efter behov, det är fortsatt viktig utgångspunkt för ett nödvändigt förbättringsarbete.

I kölvattnet av Riksrevisionens rapport om vårdval, vädrar vänstern morgonluft då man aldrig velat ge makt till patienter, utan hellre vill se ökad politikermakt. Tre vänsterdebattörer Olofsson (V) m fl föreslår att valfriheten att välja vårdcentral avskaffas. SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar å andra sidan i sin undersökning att mellan 70 och 80 procent vill ha möjlighet att välja i välfärden.

Något stöd för vänsters linje finns inte att läsa i Riksrevisionens rapport som omfattar över 100 sidor. Rekommendationer är snarare att utveckla vårdval. Med denna och andra myndigheter och institutioners utvärderingar av vårdval, är det nu viktigt att gå vidare och möjliggöra just för fler att välja, tydliggöra kvalitetskrav och kontroller etc. Ett fortsatt nödvändigt utvecklingsarbete för bättre hälsa och vård efter behov.

Nästa gång en svag vänsterregering kommer tillbaka med förslag, borde det vara förslag som utvecklar, stärker och förbättrar vårdkvalitén för alla.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Lika vård efter behov oavsett var man bor i Sverige, är för Moderaterna och allianspartierna en viktig princip för jämlik vård. Genom ökade kvalitetskrav och kontroller samt ökad valfrihet, har tillgänglighet och kvalité ökat med alliansregeringens reformer för bättre hälsa. Därav vikten av att behålla en lagstiftning som möjliggör detta. Därför är det en delseger för alla patienter i hela Sverige att den svaga vänsterregeringen nu dragit tillbaka sitt förslag om att stoppa och avveckla detta. Dels var förslaget dåligt berett men i sak skulle det spela roll var i Sverige man bor om man får välja vårdcentral m m eller inte. Hälso- och sjukvårdslagen omfattar alla, lika efter behov, det är fortsatt viktig utgångspunkt för ett nödvändigt förbättringsarbete.

I kölvattnet av Riksrevisionens rapport om vårdval, vädrar vänstern morgonluft då man aldrig velat ge makt till patienter, utan hellre vill se ökad politikermakt. Tre vänsterdebattörer Olofsson (V) m fl föreslår att valfriheten att välja vårdcentral avskaffas. SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar å andra sidan i sin undersökning att mellan 70 och 80 procent vill ha möjlighet att välja i välfärden.

Något stöd för vänsters linje finns inte att läsa i Riksrevisionens rapport som omfattar över 100 sidor. Rekommendationer är snarare att utveckla vårdval. Med denna och andra myndigheter och institutioners utvärderingar av vårdval, är det nu viktigt att gå vidare och möjliggöra just för fler att välja, tydliggöra kvalitetskrav och kontroller etc. Ett fortsatt nödvändigt utvecklingsarbete för bättre hälsa och vård efter behov.

Nästa gång en svag vänsterregering kommer tillbaka med förslag, borde det vara förslag som utvecklar, stärker och förbättrar vårdkvalitén för alla.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.