02 dec 2014 06:01

23 jan 2015 15:54

Varför få elitlag i Skövde?

ELITIDROTT

Signaturen ”Gammal handbollsspelare” undrar i en insändare i torsdagens SLA, varför det är så svårt att få fram elitlag i Skövde. Det är verkligen en berättigad fråga. En fråga jag, som ordförande i Skövde AIK, ställt mig många gånger. Det borde vara självklart, att en så stor stad som Skövde, framåtsträvande, med växande näringsliv och ökande invånarantal ska kunna få fram elitlag, i vardera av de stora lagsporterna fotboll, handboll och ishockey. Vad är det som krävs för detta och som saknas idag?

1. Spelare på elitnivå.

2. Tillgång till kvalificerade tränare.

3. Proffsig organisation i klubbarna.

4. Ekonomi som klarar konkurrensen.

Om jag tar fotbollen som exempel, så finns det i Skövde och region norra Västergötland stora resurser i form mängder av aktiva spelare. I detta område kommer det fram en hel del duktiga spelare varje år, men bara enstaka elitspelare. Helt naturligt, eftersom de höga kraven gör att rekryteringsbasen blir liten. En del av detta kan avhjälpas med bra utbildning, till exempel i vårt fall samarbetet med kommunens elitfotbollsgymnasium. Faktum kvarstår dock, att våra egna resurser inte räcker fullt ut, varken i fotboll, handboll eller ishockey. Detsamma gäller även den lokala tillgången på tränare på elitnivå. Detta sammantaget innebär att basen i våra lag kan bestå av lokalt och regionalt framkomna spelare, men det måste också tillföras spetskompetens utifrån.

Klubbarnas organisation måste bli bättre. Inom Skövde AIK arbetar vi med ett certifieringsarbete för elitklubbar, som kvalitetssäkrar klubbens hela verksamhet. För att kunna ha en proffsig organisation, måste klubbarna i Skövde ha utbildade klubbchefer, marknadsförare och sportsansvariga. Det är inte realistiskt att klara allt detta enbart med ideellt arbete! Ska man få duktigt folk, måste man ha resurser att betala.

Därmed hamnar vi på den springande punkten. Klubbarnas ekonomi. Vi har svårt att få fram elitklubbar i Skövde på grund av för dålig ekonomi. Vi kan därigenom inte behålla duktiga yngre spelare några år extra, genom bättre betalt när storklubbarna lockar. Vi kan därför inte heller få hit spelare på hög nationell nivå, för att hjälpa fram klubbarna, när de egna resurserna tryter. I det sammanhanget är även vårt geografiska läge emot oss. Klubbarna näst under toppserierna kring Göteborg, i Skåne och Stockholm får genom sitt läge tillgång till duktiga spelare, som av olika anledningar inte platsar i absoluta toppen, men ändå vill bo kvar i regionen. Detta gäller även tränare.

Vad kan vi då göra för att locka till oss dessa duktiga spelare och tränare? Tyvärr är svaret i stort sett ett enda: Pengar. Med mer ekonomiska resurser, kan vi behålla våra egna talanger längre, ge våra ungdomar och spelare bättre utbildning, samt skaffa spetskompetens utanför vår region.

Vad gör vi, när den väg vi vandrat under många år inte visat sig ge det resultat vi vill – nämligen flera lag på nationell elitnivå i Skövde? Vad krävs för att lyfta upp de stora lagsporterna till elitnivå i Skövde?

Först måste kommunen förstå, att det ligger i hela Skövdes intresse, att satsa extra på elitklubbarna. Det går till exempel inte att alla fotbollsklubbar i Skövde med ungdomar ska ha en (!) konstgräsplan under träningssäsongen. Kommunen måste förstå elitklubbarnas särskilda behov och utsatta konkurrenssituation. Det är helt annorlunda, att som IFK Skövde handboll konkurrera på nationell nivå, än att verka lokalt! Kommunen bör också inse elitklubbarnas inverkan på ungdomsidrotten. Framgångsrika klubbar föder drömmar och ökar ungdomars intresse att satsa på positiv fritidssysselsättning i form av idrott.

Kommunen borde, tillsammans med näringslivet i Skövde, ta fram en handlingsplan för en elitsatsning, som en del i marknadsföringen av Skövde. Se det inte som ett stöd till idrotten, utan som ett led i att göra Skövde känt! Pengarna kommer tillbaka i form av etableringar och inflyttning. De i näringslivet som vill jobba för Skövde borde ta sig an detta på ett nytt sätt. Som framgår av historien, så klarar inte klubbarna att ta sig upp till eller varaktigt driva verksamhet på elitnivå med nuvarande system. Vi behöver grupper av engagerade företag och företagare, som slår sig ihop med målet att få fram elitlag även i Skövde. Kanske en grupp för fotboll, en för handboll och en för ishockey. Idrotten är en mäktig marknadsförare både för företag och orter!

Kan Jönköping, Falkenberg och Varberg i fotbollen – så kan vi!

Rune Espefält

ordförande Skövde AIK

Signaturen ”Gammal handbollsspelare” undrar i en insändare i torsdagens SLA, varför det är så svårt att få fram elitlag i Skövde. Det är verkligen en berättigad fråga. En fråga jag, som ordförande i Skövde AIK, ställt mig många gånger. Det borde vara självklart, att en så stor stad som Skövde, framåtsträvande, med växande näringsliv och ökande invånarantal ska kunna få fram elitlag, i vardera av de stora lagsporterna fotboll, handboll och ishockey. Vad är det som krävs för detta och som saknas idag?

1. Spelare på elitnivå.

2. Tillgång till kvalificerade tränare.

3. Proffsig organisation i klubbarna.

4. Ekonomi som klarar konkurrensen.

Om jag tar fotbollen som exempel, så finns det i Skövde och region norra Västergötland stora resurser i form mängder av aktiva spelare. I detta område kommer det fram en hel del duktiga spelare varje år, men bara enstaka elitspelare. Helt naturligt, eftersom de höga kraven gör att rekryteringsbasen blir liten. En del av detta kan avhjälpas med bra utbildning, till exempel i vårt fall samarbetet med kommunens elitfotbollsgymnasium. Faktum kvarstår dock, att våra egna resurser inte räcker fullt ut, varken i fotboll, handboll eller ishockey. Detsamma gäller även den lokala tillgången på tränare på elitnivå. Detta sammantaget innebär att basen i våra lag kan bestå av lokalt och regionalt framkomna spelare, men det måste också tillföras spetskompetens utifrån.

Klubbarnas organisation måste bli bättre. Inom Skövde AIK arbetar vi med ett certifieringsarbete för elitklubbar, som kvalitetssäkrar klubbens hela verksamhet. För att kunna ha en proffsig organisation, måste klubbarna i Skövde ha utbildade klubbchefer, marknadsförare och sportsansvariga. Det är inte realistiskt att klara allt detta enbart med ideellt arbete! Ska man få duktigt folk, måste man ha resurser att betala.

Därmed hamnar vi på den springande punkten. Klubbarnas ekonomi. Vi har svårt att få fram elitklubbar i Skövde på grund av för dålig ekonomi. Vi kan därigenom inte behålla duktiga yngre spelare några år extra, genom bättre betalt när storklubbarna lockar. Vi kan därför inte heller få hit spelare på hög nationell nivå, för att hjälpa fram klubbarna, när de egna resurserna tryter. I det sammanhanget är även vårt geografiska läge emot oss. Klubbarna näst under toppserierna kring Göteborg, i Skåne och Stockholm får genom sitt läge tillgång till duktiga spelare, som av olika anledningar inte platsar i absoluta toppen, men ändå vill bo kvar i regionen. Detta gäller även tränare.

Vad kan vi då göra för att locka till oss dessa duktiga spelare och tränare? Tyvärr är svaret i stort sett ett enda: Pengar. Med mer ekonomiska resurser, kan vi behålla våra egna talanger längre, ge våra ungdomar och spelare bättre utbildning, samt skaffa spetskompetens utanför vår region.

Vad gör vi, när den väg vi vandrat under många år inte visat sig ge det resultat vi vill – nämligen flera lag på nationell elitnivå i Skövde? Vad krävs för att lyfta upp de stora lagsporterna till elitnivå i Skövde?

Först måste kommunen förstå, att det ligger i hela Skövdes intresse, att satsa extra på elitklubbarna. Det går till exempel inte att alla fotbollsklubbar i Skövde med ungdomar ska ha en (!) konstgräsplan under träningssäsongen. Kommunen måste förstå elitklubbarnas särskilda behov och utsatta konkurrenssituation. Det är helt annorlunda, att som IFK Skövde handboll konkurrera på nationell nivå, än att verka lokalt! Kommunen bör också inse elitklubbarnas inverkan på ungdomsidrotten. Framgångsrika klubbar föder drömmar och ökar ungdomars intresse att satsa på positiv fritidssysselsättning i form av idrott.

Kommunen borde, tillsammans med näringslivet i Skövde, ta fram en handlingsplan för en elitsatsning, som en del i marknadsföringen av Skövde. Se det inte som ett stöd till idrotten, utan som ett led i att göra Skövde känt! Pengarna kommer tillbaka i form av etableringar och inflyttning. De i näringslivet som vill jobba för Skövde borde ta sig an detta på ett nytt sätt. Som framgår av historien, så klarar inte klubbarna att ta sig upp till eller varaktigt driva verksamhet på elitnivå med nuvarande system. Vi behöver grupper av engagerade företag och företagare, som slår sig ihop med målet att få fram elitlag även i Skövde. Kanske en grupp för fotboll, en för handboll och en för ishockey. Idrotten är en mäktig marknadsförare både för företag och orter!

Kan Jönköping, Falkenberg och Varberg i fotbollen – så kan vi!

Rune Espefält

ordförande Skövde AIK

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.