04 dec 2014 06:00

07 jan 2015 10:03

Har rätt till en lägenhet

ÄLDREOMSORGEN

Värdegrund. I SLA den 2 december redogjorde tidningen för bristerna kring äldreomsorgens agerande kring en gammal och sjuk kvinna. Jag menar att hon äger rätt att få en av de tomma lägenheter som redovisades i tidningen, dock helst på Käpplunda gärde.

Kommunen har överklagat en dom till nästa juridiska instans, och för den överklagan ansvarar chefen för biståndsenheten Louise Samuelsson. I intervjuer har hon uppgivit, att hon anser det var viktigt att få saken prövad i kammarrätten. Av vilken anledning då? Det fanns ju redan ett juridiskt utslag till kvinnans fördel.

I socialtjänstlagen står det tydligt att det är den enskildes behov som skall styra insatserna. I Socialstyrelsens värdegrund står det också: Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande och hänvisar till socialtjänstlagens 5 kap. 4 §.

I värdighetsutredningen står dessutom: De äldre och deras närståendes inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs, hur de bör utföras, när och av vem eller vilka har grundläggande betydelse i detta sammanhang.

Det är på sin plats att Louise Samuelsson läser på och följer Socialstyrelsens riktlinjer kring värdegrunden, som grundar sig på direktiv från regeringen, och inte hänvisar till juridiska klurigheter.

Bengt Sjökvist

ordförande i PRO Skövde

Kommunen har överklagat en dom till nästa juridiska instans, och för den överklagan ansvarar chefen för biståndsenheten Louise Samuelsson. I intervjuer har hon uppgivit, att hon anser det var viktigt att få saken prövad i kammarrätten. Av vilken anledning då? Det fanns ju redan ett juridiskt utslag till kvinnans fördel.

I socialtjänstlagen står det tydligt att det är den enskildes behov som skall styra insatserna. I Socialstyrelsens värdegrund står det också: Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande och hänvisar till socialtjänstlagens 5 kap. 4 §.

I värdighetsutredningen står dessutom: De äldre och deras närståendes inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs, hur de bör utföras, när och av vem eller vilka har grundläggande betydelse i detta sammanhang.

Det är på sin plats att Louise Samuelsson läser på och följer Socialstyrelsens riktlinjer kring värdegrunden, som grundar sig på direktiv från regeringen, och inte hänvisar till juridiska klurigheter.

Bengt Sjökvist

ordförande i PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.