04 dec 2014 06:01

07 jan 2015 10:24

Plötsligt finns det 26 tomma lägenheter!

BOSTÄDER

Det tycker vi är fantastiskt bra när vi vet att många står i kö för att få en lägenhet. Låt vara att det är i äldreboenden men det borde väl gå att ordna så att de som vill ha ett sådant boende får det. Då blir ju med automatik en vanlig lägenhet ledig. Det kallas för flyttkedja och är en positiv företeelse som skapar lediga lägenheter till de som står i bostadskön. En annan lösning är naturligtvis att hyra ut dem som vanliga lägenheter. Det känns lite tokigt att lägenheter står tomma när bostadsköerna blir längre och längre.

Nu framgår det ju av artikeln i SLA att det finns en kö till lägenheterna bland de medborgare som lägenheterna är ämnade för. Därför känns det rimligt att starta flyttkedjan. Det känns som sagt tokigt att det står tomma lägenheter när det finns en bostadskö.

Därför vill vi uppmana politikerna som ansvarar för den här verksamheten att sätta sig ned och hitta en lösning som innebär att lägenheterna hyrs ut. Det kanske innebär att kraven och tolkningen enligt ADL-trappan ändras så att de som har behov får tillgång till dem. Det kanske också kan innebära att de lediga lägenheterna hanteras som vanliga lägenheter och släpps till allmänheten.

Det rimligaste är väl det första alternativet. Starta flyttkedjan. Det skulle också innebära ett bra tillskott på intäkterna för kommunen. Det måste kosta en del att ha 26 lägenheter stå tomma och bara drar kostnader.

Vi ser fram emot att berörda politiker tar tag i frågan och kommer med kloka förslag som är positiva både för de som står i bostadskön och för kommunens budget.

Anders Forsberg

Hyresgästföreningen Skövde

Det tycker vi är fantastiskt bra när vi vet att många står i kö för att få en lägenhet. Låt vara att det är i äldreboenden men det borde väl gå att ordna så att de som vill ha ett sådant boende får det. Då blir ju med automatik en vanlig lägenhet ledig. Det kallas för flyttkedja och är en positiv företeelse som skapar lediga lägenheter till de som står i bostadskön. En annan lösning är naturligtvis att hyra ut dem som vanliga lägenheter. Det känns lite tokigt att lägenheter står tomma när bostadsköerna blir längre och längre.

Nu framgår det ju av artikeln i SLA att det finns en kö till lägenheterna bland de medborgare som lägenheterna är ämnade för. Därför känns det rimligt att starta flyttkedjan. Det känns som sagt tokigt att det står tomma lägenheter när det finns en bostadskö.

Därför vill vi uppmana politikerna som ansvarar för den här verksamheten att sätta sig ned och hitta en lösning som innebär att lägenheterna hyrs ut. Det kanske innebär att kraven och tolkningen enligt ADL-trappan ändras så att de som har behov får tillgång till dem. Det kanske också kan innebära att de lediga lägenheterna hanteras som vanliga lägenheter och släpps till allmänheten.

Det rimligaste är väl det första alternativet. Starta flyttkedjan. Det skulle också innebära ett bra tillskott på intäkterna för kommunen. Det måste kosta en del att ha 26 lägenheter stå tomma och bara drar kostnader.

Vi ser fram emot att berörda politiker tar tag i frågan och kommer med kloka förslag som är positiva både för de som står i bostadskön och för kommunens budget.

Anders Forsberg

Hyresgästföreningen Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.