06 dec 2014 06:00

07 jan 2015 10:03

Alliansbudgeten slår hårt mot Skövde

DEBATT

I onsdags fälldes regeringens budget och statsministern har utlyst extra val den 22 mars. Under tiden kommer Sverige att styras med Alliansens budget. Det innebär att en rad viktiga satsningar inte blir av. Det kommer att märkas i vardagen för invånarna i Skövde kommun.

Barn som går i skolan och förskolan drabbas. Regeringen strävar efter en skola som har tid för varje elev, och där lärare får vara just lärare. Med regeringens budgetförslag hade kommunen fått pengar för att stärka kvaliteten i skolan och förskolan, genom bland annat ökad bemanning och höjda lärarlöner. Nu brinner dessa viktiga satsningar inne.

Viktiga miljö- och klimatsatsningar drabbas. För att klara klimatutmaningen måste vi jobba på alla nivåer i samhället. Kommunerna har en nyckelroll att spela, till exempel genom att samla in matavfall för att göra biogas, bygga ut förnybar fjärrvärme eller anlägga nya cykelbanor. Med regeringens budgetförslag hade det funnits pengar att söka för de kommuner som ville satsa på att minska sin klimatpåverkan och bygga ny kollektivtrafik. Nu blir det inga sådana pengar, vilket innebär att sådana satsningar skjuts på framtiden.

Ensamstående föräldrar, arbetslösa och sjuka drabbas. Alliansens försämringar i trygghetssystemen har inneburit att allt fler tvingats söka försörjningsstöd, i dagligt tal socialbidrag. Med regeringens budgetförslag hade det blivit förbättringar i sjukförsäkringen och a-kassan och höjt underhållsstöd. Det skulle ha gjort stor skillnad i vardagen för många människor. För kommunerna hade det inneburit lägre kostnader för socialtjänsten och mer pengar till annan viktig verksamhet.

Pensionärerna går miste om en skattesänkning, och äldreomsorgen går miste om en särskild satsning på två miljarder kronor för att öka bemanningen. Personalen inom äldreomsorgen drar idag ett tungt lass. Med regeringens budgetförslag hade Skövde kommun kunnat anställa fler personer och på så vis ge dessa välfärdens hjältar möjlighet att lägga mer tid på varje äldre.

Valet i mars står mellan en regering som vill göra något åt problemen med hög arbetslöshet, sjunkande skolresultat och ökande miljöförstöring å ena sidan, och en opposition som vill fortsätta sänka skatterna och öka orättvisorna i samhället å andra sidan. Valet handlar också om öppenhet och alla människors lika värde. Vi vägrar låta ett parti byggt på hat diktera villkoren för Sveriges regering.

Janine Alm Ericson

Miljöpartiet de gröna, ekonomiskpolitisk talesperson

Elisabeth Gustavsson

Miljöpartiet de gröna i Skövde

I onsdags fälldes regeringens budget och statsministern har utlyst extra val den 22 mars. Under tiden kommer Sverige att styras med Alliansens budget. Det innebär att en rad viktiga satsningar inte blir av. Det kommer att märkas i vardagen för invånarna i Skövde kommun.

Barn som går i skolan och förskolan drabbas. Regeringen strävar efter en skola som har tid för varje elev, och där lärare får vara just lärare. Med regeringens budgetförslag hade kommunen fått pengar för att stärka kvaliteten i skolan och förskolan, genom bland annat ökad bemanning och höjda lärarlöner. Nu brinner dessa viktiga satsningar inne.

Viktiga miljö- och klimatsatsningar drabbas. För att klara klimatutmaningen måste vi jobba på alla nivåer i samhället. Kommunerna har en nyckelroll att spela, till exempel genom att samla in matavfall för att göra biogas, bygga ut förnybar fjärrvärme eller anlägga nya cykelbanor. Med regeringens budgetförslag hade det funnits pengar att söka för de kommuner som ville satsa på att minska sin klimatpåverkan och bygga ny kollektivtrafik. Nu blir det inga sådana pengar, vilket innebär att sådana satsningar skjuts på framtiden.

Ensamstående föräldrar, arbetslösa och sjuka drabbas. Alliansens försämringar i trygghetssystemen har inneburit att allt fler tvingats söka försörjningsstöd, i dagligt tal socialbidrag. Med regeringens budgetförslag hade det blivit förbättringar i sjukförsäkringen och a-kassan och höjt underhållsstöd. Det skulle ha gjort stor skillnad i vardagen för många människor. För kommunerna hade det inneburit lägre kostnader för socialtjänsten och mer pengar till annan viktig verksamhet.

Pensionärerna går miste om en skattesänkning, och äldreomsorgen går miste om en särskild satsning på två miljarder kronor för att öka bemanningen. Personalen inom äldreomsorgen drar idag ett tungt lass. Med regeringens budgetförslag hade Skövde kommun kunnat anställa fler personer och på så vis ge dessa välfärdens hjältar möjlighet att lägga mer tid på varje äldre.

Valet i mars står mellan en regering som vill göra något åt problemen med hög arbetslöshet, sjunkande skolresultat och ökande miljöförstöring å ena sidan, och en opposition som vill fortsätta sänka skatterna och öka orättvisorna i samhället å andra sidan. Valet handlar också om öppenhet och alla människors lika värde. Vi vägrar låta ett parti byggt på hat diktera villkoren för Sveriges regering.

Janine Alm Ericson

Miljöpartiet de gröna, ekonomiskpolitisk talesperson

Elisabeth Gustavsson

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.