11 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Återställande efter STCC

REPLIK: Vi är helt eniga om att säkerheten alltid gäller i första hand, Jag har inte ifrågasatt fältchefens erfarenhet, vilket Ulf Frisk vill antyda i insändare i SLA 5/12.

Att Next Skövde och arrangörerna har ett avtal om att flygplatsen ska återställas i ursprungligt skick är ett steg i rätt riktning. Problemet är att slitagets omfattning kan bedömas först efter det att det uppstått.

Hur stor erfarenhet av betongkonstruktioner avtalsparterna har vet jag ej. Själv har jag sedan 1950 ägnat mig åt betongteknik och även varit sakkunnig i ett otal fall om fel i konstruktioner. Om det kommer att visa sig, att det inte går att återställa i godkänt skick, då var ju avtalet bara en skriftlig önskan. Bättre är alltid att tänka efter före, än efteråt.

Gösta Carlson

civilingenjör

Att Next Skövde och arrangörerna har ett avtal om att flygplatsen ska återställas i ursprungligt skick är ett steg i rätt riktning. Problemet är att slitagets omfattning kan bedömas först efter det att det uppstått.

Hur stor erfarenhet av betongkonstruktioner avtalsparterna har vet jag ej. Själv har jag sedan 1950 ägnat mig åt betongteknik och även varit sakkunnig i ett otal fall om fel i konstruktioner. Om det kommer att visa sig, att det inte går att återställa i godkänt skick, då var ju avtalet bara en skriftlig önskan. Bättre är alltid att tänka efter före, än efteråt.

Gösta Carlson

civilingenjör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.