11 dec 2014 06:02

23 jan 2015 15:17

Vi vill skapa fler och bättre resmöjligheter

KOLLEKTIVTRAFIK

Svar till flera insändare i SLA angående busslinje 1.

Tack för era synpunkter. Linje 1 är Skövdes populäraste busslinje och resandet ökar stadigt men bussarna dras tyvärr med förseningar på grund av dålig framkomlighet i de centrala delarna av stan. Linje 1 har också ett stort upptagningsområde vilket gör att det tidvis blir ont om plats på bussarna, inte minst är detta tydligt på sträckan mot Skultorp. Det är för att lösa dessa problem och skapa fler och bättre resmöjligheter för våra kunder som Västtrafik genomför de aktuella förändringarna.

Från den 14 december kör linje 1 den nya och förlängda sträckningen från Vagnsbodsvägen i Skultorp–Siriusvägen via Fabiansrondellen–Källegården till Resecentrum. Sträckan Resecentrum–Sjukhuset blir den samma som idag. Bussarna går med 15-minutersintervall från tidig morgon till kl 18 på kvällen. Det gör att bussarna bättre kan hålla sina tider och restiden mellan Skultorp och Resecentrum blir kortare.

Nya linje 7 kommer att gå i 15-minuterstrafik från Hentorp (hållplats Vråkvägen) –Annero via Hallenbergsrondellen–Vasagatan–Stadshuset–Sandtorget till Resecentrum. Det innebär bekvämare resor med minskad trängsel på bussarna och nya resmöjligheter mellan bland annat Resecentrum och handelsområdet vid Hallenbergsrondellen.

På helger och kvällar kommer nya linje 10 köra samma sträckning som linje 1 har idag eftersom vi inte har samma problem med trängsel på bussarna under dessa tider.

För dig som bor i Hentorp och arbetar i närheten av tingsrätten finns möjligheten att resa med linje 7 och i stället kliva av vid hållplats Stadshuset eller hållplats Skövde resecentrum som båda ligger på gångavstånd. Vi beklagar att resorna till förskolan Eken inte blir lika smidiga som idag, det finns alternativ men de innebär ett byte eller en promenad till och från hållplats Annero. Däremot fungerar resorna mellan hållplats Carlsrovägen och hållplats Tingsrätten precis som idag. När det gäller resor från Hentorp till Skultorp blir det tyvärr längre restid med ett byte, antingen vid Resecentrum eller vid Annero/Ekeskogsvägen.

Det nya upplägget innebär för de allra flesta kunder en förbättring med kortare restider, nya resmöjligheter och mer plats på bussen. Men tyvärr är det ibland så att satsningar i kollektivtrafiken som är bra för många också kan innebära en försämring för ett fåtal.

Om informationen kring förändringarna inte gått fram är det naturligtvis inte bra. Västtrafik har tidigt gått ut med information på vår webbplats och vår reseplanerare har varit uppdaterad. Vi har kontaktat pressen och en informationskampanj med utskick direkt till hushållen sker i dagarna. Anslag finns på hållplatserna och under veckan kommer informatörer finnas på plats på bussarna och vid Resecentrum.

Kristian Lans

Västtrafik

Tack för era synpunkter. Linje 1 är Skövdes populäraste busslinje och resandet ökar stadigt men bussarna dras tyvärr med förseningar på grund av dålig framkomlighet i de centrala delarna av stan. Linje 1 har också ett stort upptagningsområde vilket gör att det tidvis blir ont om plats på bussarna, inte minst är detta tydligt på sträckan mot Skultorp. Det är för att lösa dessa problem och skapa fler och bättre resmöjligheter för våra kunder som Västtrafik genomför de aktuella förändringarna.

Från den 14 december kör linje 1 den nya och förlängda sträckningen från Vagnsbodsvägen i Skultorp–Siriusvägen via Fabiansrondellen–Källegården till Resecentrum. Sträckan Resecentrum–Sjukhuset blir den samma som idag. Bussarna går med 15-minutersintervall från tidig morgon till kl 18 på kvällen. Det gör att bussarna bättre kan hålla sina tider och restiden mellan Skultorp och Resecentrum blir kortare.

Nya linje 7 kommer att gå i 15-minuterstrafik från Hentorp (hållplats Vråkvägen) –Annero via Hallenbergsrondellen–Vasagatan–Stadshuset–Sandtorget till Resecentrum. Det innebär bekvämare resor med minskad trängsel på bussarna och nya resmöjligheter mellan bland annat Resecentrum och handelsområdet vid Hallenbergsrondellen.

På helger och kvällar kommer nya linje 10 köra samma sträckning som linje 1 har idag eftersom vi inte har samma problem med trängsel på bussarna under dessa tider.

För dig som bor i Hentorp och arbetar i närheten av tingsrätten finns möjligheten att resa med linje 7 och i stället kliva av vid hållplats Stadshuset eller hållplats Skövde resecentrum som båda ligger på gångavstånd. Vi beklagar att resorna till förskolan Eken inte blir lika smidiga som idag, det finns alternativ men de innebär ett byte eller en promenad till och från hållplats Annero. Däremot fungerar resorna mellan hållplats Carlsrovägen och hållplats Tingsrätten precis som idag. När det gäller resor från Hentorp till Skultorp blir det tyvärr längre restid med ett byte, antingen vid Resecentrum eller vid Annero/Ekeskogsvägen.

Det nya upplägget innebär för de allra flesta kunder en förbättring med kortare restider, nya resmöjligheter och mer plats på bussen. Men tyvärr är det ibland så att satsningar i kollektivtrafiken som är bra för många också kan innebära en försämring för ett fåtal.

Om informationen kring förändringarna inte gått fram är det naturligtvis inte bra. Västtrafik har tidigt gått ut med information på vår webbplats och vår reseplanerare har varit uppdaterad. Vi har kontaktat pressen och en informationskampanj med utskick direkt till hushållen sker i dagarna. Anslag finns på hållplatserna och under veckan kommer informatörer finnas på plats på bussarna och vid Resecentrum.

Kristian Lans

Västtrafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.