12 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Rätt pris nyckeln till företagens miljöengagemang

I detaljhandeln har utvecklingen gått snabbt kring det ekologiska sortimentet, men i näringslivet står utvecklingen still. I Västra Götaland skulle sex av tio små och medelstora företag ta större miljöhänsyn om priset på miljövänliga produkter var lägre.

Tidigare valde konsumenterna bort miljösortimentet, främst på grund av att priserna var för höga. Nu ser vi en liknande problematik bland landets företag.

I undersökningen Vismas Affärsbarometer hösten 2014, där 1 000 svenska små och medelstora företag deltagit, svarar 64 procent att de vill ta större hänsyn till miljön när de gör sina inköp, men de menar att priserna är för höga. I Västra Götaland är andelen 63 procent.

Eftersom de små och medelstora företagen utgör 98 procent av Sveriges näringsliv är de en stor och viktig aktör i miljöarbetet.

I tidningen Dagens Handel kan vi läsa om hur konsumenterna ställer krav på sina livsmedelsbutiker. 70 procent anser att det är viktigt att butikerna erbjuder ett brett sortiment av miljömärkta och ekologiska produkter. Coop såg vinsten och sänkte priset på sitt ekologiska sortiment och ökade därmed sin försäljning med nästan 100 procent.

Sverige är det land där ekokonsumtionen ökat mest under 2014 – på konsumentsidan. Varför sker inte samma utveckling inom näringslivet?

En nyligen presenterad internationell rapport, Better growth – better climate, visar att internationella företag har förstått den långsiktiga vinsten i att investera i miljön och har nu fått upp ögonen för att en god ekonomisk tillväxt kan göras genom tydliga miljöåtgärder.

När internationella storföretag inser att ett strategiskt miljömedvetande och ökad tillväxt hänger ihop borde Sveriges företag inte vara sena att hänga på, om rätt möjligheter erbjuds.

Vi har sett bevis på vad miljöarbetet resulterat i på konsumentmarknaden. Dessutom visar vår egen undersökning att företagens efterfrågan är betydande. Majoriteten av Sveriges företagare vill köpa mer miljövänliga produkter, men priserna är för höga.

I dag är företagen på samma nivå som konsumentmarknaden var när den ekologiska efterfrågan startade på allvar. Men utvecklingen går för långsamt! Precis som på konsumentmarknaden kommer marknadsandelarna att omfördelas och det finns en stor vinst för de företag i Västra Götaland som vågar prissätta miljövänliga varor rätt. De företagen blir morgondagens vinnare.

Henrik Salwén

vd Visma Advantage

Tidigare valde konsumenterna bort miljösortimentet, främst på grund av att priserna var för höga. Nu ser vi en liknande problematik bland landets företag.

I undersökningen Vismas Affärsbarometer hösten 2014, där 1 000 svenska små och medelstora företag deltagit, svarar 64 procent att de vill ta större hänsyn till miljön när de gör sina inköp, men de menar att priserna är för höga. I Västra Götaland är andelen 63 procent.

Eftersom de små och medelstora företagen utgör 98 procent av Sveriges näringsliv är de en stor och viktig aktör i miljöarbetet.

I tidningen Dagens Handel kan vi läsa om hur konsumenterna ställer krav på sina livsmedelsbutiker. 70 procent anser att det är viktigt att butikerna erbjuder ett brett sortiment av miljömärkta och ekologiska produkter. Coop såg vinsten och sänkte priset på sitt ekologiska sortiment och ökade därmed sin försäljning med nästan 100 procent.

Sverige är det land där ekokonsumtionen ökat mest under 2014 – på konsumentsidan. Varför sker inte samma utveckling inom näringslivet?

En nyligen presenterad internationell rapport, Better growth – better climate, visar att internationella företag har förstått den långsiktiga vinsten i att investera i miljön och har nu fått upp ögonen för att en god ekonomisk tillväxt kan göras genom tydliga miljöåtgärder.

När internationella storföretag inser att ett strategiskt miljömedvetande och ökad tillväxt hänger ihop borde Sveriges företag inte vara sena att hänga på, om rätt möjligheter erbjuds.

Vi har sett bevis på vad miljöarbetet resulterat i på konsumentmarknaden. Dessutom visar vår egen undersökning att företagens efterfrågan är betydande. Majoriteten av Sveriges företagare vill köpa mer miljövänliga produkter, men priserna är för höga.

I dag är företagen på samma nivå som konsumentmarknaden var när den ekologiska efterfrågan startade på allvar. Men utvecklingen går för långsamt! Precis som på konsumentmarknaden kommer marknadsandelarna att omfördelas och det finns en stor vinst för de företag i Västra Götaland som vågar prissätta miljövänliga varor rätt. De företagen blir morgondagens vinnare.

Henrik Salwén

vd Visma Advantage

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.