13 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Alliansen vill ta ansvar för Sverige och Skaraborg

Allianspartierna inbjuder till samtal. Vi vill göra upp. Nu räcker det med politisk sandlåda. Det extra valet är ett misslyckande för Stefan Löfven, i en situation orsakad av Sverigedemokraterna. Vi är beredda att före nyvalet göra upp om reglerna för regeringsbildning och budgetomröstning, oavsett valutgång.

I stället för att på allvar bjuda in hela Alliansen för att konkret diskutera formerna för hur landet ska styras har Löfven (S) återkommit med svävande formuleringar om samverkan. De enda erbjudanden som getts handlade om hur Alliansen skulle ge stöd till hans vänsterregering.

Vi välkomnar ett extra val som kan skapa förutsättningar för en regering som vill bygga Sverige och Skaraborg starkare. Genom allianssamarbetet har vi under åtta år visat att vi kan ta ett sådant ansvar för Sverige, där ytterkanterna berövas avgörande inflytande och där breda uppgörelser kunnat slutas i viktiga frågor.

Grunden för vårt regerande har hela tiden varit att i förväg presentera politiken, så att var och en ska veta hur vårt politiska alternativ ser ut. Därför meddelade Alliansen i god tid före valet att vi skulle rösta för vårt budgetalternativ, oavsett valutgång. Den budget regeringen presenterade skulle ha bromsat Sverige. Höjda skatter på arbete och företagande är skadligt för jobb och tillväxt.

Sverige har nu en statsbudget som gäller för 2015 med alliansens politik för jobb. Det är en budget som innebär att den framgångsrika politik som skapat över 300 000 nya jobb, säkrat statsfinanserna och ökat resurserna till vår gemensamma välfärd, ligger fast. Regeringens kraftiga skattehöjningar på arbete och företagande hade bromsat utvecklingen på arbetsmarknaden och slagit mot tillväxt.

Samtidigt är det parlamentariska läget förändrat och Sverige kommer med all sannolikhet att styras av minoritetsregeringar även i framtiden. Vi är därför beredda att göra upp över blockgränsen – före valet – om spelregler som möjliggör för sådana regeringar att fungera. Om Stefan Löfven (S) menar allvar med sin utsträckta hand bör han kunna ge samma besked. I dag kan inget parti förvänta sig egen majoritet. Inget parti kan heller förvänta sig att sitta i regering ensam. Allianssamarbetet har varit vårt svar på denna förändring.

Vi har öppnat för samtal med de rödgröna partierna för att hitta en långsiktig väg framåt. Vi hoppas och tror att tiden nu är mogen för de rödgröna partierna att ta detta ansvar och möta allianspartierna i samtal. Alliansen har styrt Sverige i både majoritet och minoritet. Det gjorde vi genom att i riksdagen förhandla med S och MP.

Vi vill se ett gemensamt ansvarstagande som lägger grunden för stabilitet. Detta är helt centrala frågor för hur Sverige ska kunna regeras och väljarna förtjänar tydliga besked redan inför extra valet 22 mars. Därför sträcker vi nu ut vår hand till de rödgröna partierna för att gemensamt kunna hitta långsiktiga lösningar framåt. Om vi kan enas om sådana förändringar är vi beredda att medverka till att de kan genomföras utan dröjsmål.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Läsförbundsordförande

Pär Johnson (FP)

I stället för att på allvar bjuda in hela Alliansen för att konkret diskutera formerna för hur landet ska styras har Löfven (S) återkommit med svävande formuleringar om samverkan. De enda erbjudanden som getts handlade om hur Alliansen skulle ge stöd till hans vänsterregering.

Vi välkomnar ett extra val som kan skapa förutsättningar för en regering som vill bygga Sverige och Skaraborg starkare. Genom allianssamarbetet har vi under åtta år visat att vi kan ta ett sådant ansvar för Sverige, där ytterkanterna berövas avgörande inflytande och där breda uppgörelser kunnat slutas i viktiga frågor.

Grunden för vårt regerande har hela tiden varit att i förväg presentera politiken, så att var och en ska veta hur vårt politiska alternativ ser ut. Därför meddelade Alliansen i god tid före valet att vi skulle rösta för vårt budgetalternativ, oavsett valutgång. Den budget regeringen presenterade skulle ha bromsat Sverige. Höjda skatter på arbete och företagande är skadligt för jobb och tillväxt.

Sverige har nu en statsbudget som gäller för 2015 med alliansens politik för jobb. Det är en budget som innebär att den framgångsrika politik som skapat över 300 000 nya jobb, säkrat statsfinanserna och ökat resurserna till vår gemensamma välfärd, ligger fast. Regeringens kraftiga skattehöjningar på arbete och företagande hade bromsat utvecklingen på arbetsmarknaden och slagit mot tillväxt.

Samtidigt är det parlamentariska läget förändrat och Sverige kommer med all sannolikhet att styras av minoritetsregeringar även i framtiden. Vi är därför beredda att göra upp över blockgränsen – före valet – om spelregler som möjliggör för sådana regeringar att fungera. Om Stefan Löfven (S) menar allvar med sin utsträckta hand bör han kunna ge samma besked. I dag kan inget parti förvänta sig egen majoritet. Inget parti kan heller förvänta sig att sitta i regering ensam. Allianssamarbetet har varit vårt svar på denna förändring.

Vi har öppnat för samtal med de rödgröna partierna för att hitta en långsiktig väg framåt. Vi hoppas och tror att tiden nu är mogen för de rödgröna partierna att ta detta ansvar och möta allianspartierna i samtal. Alliansen har styrt Sverige i både majoritet och minoritet. Det gjorde vi genom att i riksdagen förhandla med S och MP.

Vi vill se ett gemensamt ansvarstagande som lägger grunden för stabilitet. Detta är helt centrala frågor för hur Sverige ska kunna regeras och väljarna förtjänar tydliga besked redan inför extra valet 22 mars. Därför sträcker vi nu ut vår hand till de rödgröna partierna för att gemensamt kunna hitta långsiktiga lösningar framåt. Om vi kan enas om sådana förändringar är vi beredda att medverka till att de kan genomföras utan dröjsmål.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Läsförbundsordförande

Pär Johnson (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.