15 dec 2014 06:01

23 jan 2015 15:17

Jag är inte ute på något privat korståg

AMBULANSVERKSAMHETEN

Svar till Kåre Karlsson. Kåre ställer en del frågor och gör en del påståenden i SLA 8/12. Jag kommer att besvara och bemöta dessa samt ge en bakgrund.

Vem som driver frågan mot domstol? Detta kan man lätt ta reda på om man är intresserad, har läst tidningar och följt vad som hände i den rättegång som handlade om arbetsmiljöansvaret då en ambulanssjuksköterska skadades allvarligt när kollegan somnade vid ratten efter att ha jobbat 23 timmar i följd.

Kammaråklagare Kristina Persson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har tagit saken till domstol för att få klarhet i eventuellt arbetsmiljöbrott.

Efter detta påstås att jag eventuellt driver frågan av personliga skäl (vilka?) och hänvisar till en artikel i SLA 2/12 där jag i egenskap av skyddsombud för Vårdförbundet ombeds att kommentera det utfall som blev i ovan nämnda rättgången.

Här finns en risk att man uppfattar det så om man inte satt sig in i frågan utan drar sina egna slutsatser från intervjun.

Det som hänt är att arbetsgivaren (Skaraborgs sjukhus) 2012-10-09 tog ett beslut där man tar bort dygnstjänstgöring från och med januari 2013. Efter detta ångrar sig arbetsgivaren och ber de fackliga organisationerna att samverka ett beslut för att återinföra dygnstjänstgöring. Samtliga närvarande fackliga organisationer (Vårdförbundet, Kommunal och Vision) motsäger sig detta på mötet 2013-04-29 med hänvisning till den då stundande/pågående rättgången, arbetsmiljölagen och för fackförbunden känd forskning. Arbetsgivaren beslutar trots detta att återinföra dygnstjänstgöring i ambulansverksamheten.

Det som hänt och uppmärksammats efter detta har varit relaterat till detta beslut och den då stundande/pågående rättegången och ansvarsfrågan.

Efter detta påstås att hans kollegor som skall jobba natt inte kommer utvilade till jobbet och det är hans åsikt.

Sedan konstateras att det finns mycket lite forskning som jämför natt och dygnstjänstgöring vilket kanske inte är så förvånande men tas upp av debattören, den forskning som läggs fram kan man konstatera är till viss del gammal eller handlar om sammanhängande ledighet. Övrig forskning till exempel om ”farlig sömnskuld” är inget som använts vare sig av försvar eller de experter som uttalat sig i rättegången. Kanske kan man upplysa parterna och experterna som uttalat sig om denna forskning då den verkar har gått dem förbi.

Samtidigt poängteras att dessa studier gjorts på dygnstjänstgöring inom ambulansorganisationer! Finns det ingen konflikt i detta eller anser man att övrig forskning kring sömn, vila och arbetstider inte går att tillämpa på ambulansorganisationer? Det framgår inte riktigt.

Om någon på Vårdförbundet ljuger eller att jag är på ett privat korståg i frågan, där är svaret definitivt nej med hänvisning till fakta ovan. Här kanske Kåre ska ställa sig frågan själv, då han väljer att uttala sig i form av ”oss medlemmar”. Var finns mandatet för att uttala sig så i frågan och för vilka förs i så fall talan då de vill att Vårdförbundet skall driva frågan om att inte behöva åka på icke akuta uppdrag nattetid.

I slutet på sin debattartikel kommer vi till vad som skiljer diskussionerna åt, nämligen att han pratar om ledigheterna och möjligheterna till återhämtning som en bonus vid dygnstjänstgöring, frågor Vårdförbundet aktivt driver, men Vårdförbundet talar också om när vi är på jobbet vilket rättegången handlade om. Men det verkar inte vara något Kåre lägger så stor vikt vid.

Fredrik Sörman

Vårdförbundet förtroendevald/skyddsombud Ambulansen Falköping/Tidaholm

Svar till Kåre Karlsson. Kåre ställer en del frågor och gör en del påståenden i SLA 8/12. Jag kommer att besvara och bemöta dessa samt ge en bakgrund.

Vem som driver frågan mot domstol? Detta kan man lätt ta reda på om man är intresserad, har läst tidningar och följt vad som hände i den rättegång som handlade om arbetsmiljöansvaret då en ambulanssjuksköterska skadades allvarligt när kollegan somnade vid ratten efter att ha jobbat 23 timmar i följd.

Kammaråklagare Kristina Persson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har tagit saken till domstol för att få klarhet i eventuellt arbetsmiljöbrott.

Efter detta påstås att jag eventuellt driver frågan av personliga skäl (vilka?) och hänvisar till en artikel i SLA 2/12 där jag i egenskap av skyddsombud för Vårdförbundet ombeds att kommentera det utfall som blev i ovan nämnda rättgången.

Här finns en risk att man uppfattar det så om man inte satt sig in i frågan utan drar sina egna slutsatser från intervjun.

Det som hänt är att arbetsgivaren (Skaraborgs sjukhus) 2012-10-09 tog ett beslut där man tar bort dygnstjänstgöring från och med januari 2013. Efter detta ångrar sig arbetsgivaren och ber de fackliga organisationerna att samverka ett beslut för att återinföra dygnstjänstgöring. Samtliga närvarande fackliga organisationer (Vårdförbundet, Kommunal och Vision) motsäger sig detta på mötet 2013-04-29 med hänvisning till den då stundande/pågående rättgången, arbetsmiljölagen och för fackförbunden känd forskning. Arbetsgivaren beslutar trots detta att återinföra dygnstjänstgöring i ambulansverksamheten.

Det som hänt och uppmärksammats efter detta har varit relaterat till detta beslut och den då stundande/pågående rättegången och ansvarsfrågan.

Efter detta påstås att hans kollegor som skall jobba natt inte kommer utvilade till jobbet och det är hans åsikt.

Sedan konstateras att det finns mycket lite forskning som jämför natt och dygnstjänstgöring vilket kanske inte är så förvånande men tas upp av debattören, den forskning som läggs fram kan man konstatera är till viss del gammal eller handlar om sammanhängande ledighet. Övrig forskning till exempel om ”farlig sömnskuld” är inget som använts vare sig av försvar eller de experter som uttalat sig i rättegången. Kanske kan man upplysa parterna och experterna som uttalat sig om denna forskning då den verkar har gått dem förbi.

Samtidigt poängteras att dessa studier gjorts på dygnstjänstgöring inom ambulansorganisationer! Finns det ingen konflikt i detta eller anser man att övrig forskning kring sömn, vila och arbetstider inte går att tillämpa på ambulansorganisationer? Det framgår inte riktigt.

Om någon på Vårdförbundet ljuger eller att jag är på ett privat korståg i frågan, där är svaret definitivt nej med hänvisning till fakta ovan. Här kanske Kåre ska ställa sig frågan själv, då han väljer att uttala sig i form av ”oss medlemmar”. Var finns mandatet för att uttala sig så i frågan och för vilka förs i så fall talan då de vill att Vårdförbundet skall driva frågan om att inte behöva åka på icke akuta uppdrag nattetid.

I slutet på sin debattartikel kommer vi till vad som skiljer diskussionerna åt, nämligen att han pratar om ledigheterna och möjligheterna till återhämtning som en bonus vid dygnstjänstgöring, frågor Vårdförbundet aktivt driver, men Vårdförbundet talar också om när vi är på jobbet vilket rättegången handlade om. Men det verkar inte vara något Kåre lägger så stor vikt vid.

Fredrik Sörman

Vårdförbundet förtroendevald/skyddsombud Ambulansen Falköping/Tidaholm

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.