15 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Ökad trygghet inom hemtjänsten

DEBATT

En av Sverigedemokraternas viktigaste målsättningar är att skapa och stärka tryggheten i Sverige för alla våra samhällsmedborgare, inte minst för de som nyttjar hemtjänst. Därför kommer Sverigedemokraterna i Skövde att i kommunfullmäktige på måndag (i dag) presentera sin motion gällande montering av nyckelfria lås hos de som har hemtjänst eller trygghetslarm.

Argumenten för detta är många. Dels minskar risken att nycklar tappas bort och kommer på villovägar, men också att vårdgivaren får mer tid till de tilltänkta arbetsuppgifterna och får mer tid att spendera tid men dem de har för avsikt att vårda. Tidsbrist och brist på social interaktion är ett växande problem inom yrket. Dessutom kan personalen komma snabbare på larm eftersom de inte behöver åka till en lokal först för att hämta nyckel. En annan fördel är att alla besök kan registreras så att man i efterhand kan se vem som varit hos brukaren och hur länge.

Nyckelfria lås för individer som har hemtjänst eller trygghetslarm är inget nytt även om utformningen kan variera. Ett exempel är i Borås där man använder sig av ett system kopplat till mobiltelefoner. De boende nyttjar sin vanliga nyckel medan hemtjänstpersonalen låser upp genom sin mobiltelefon. Ingen åverkan på dörr eller lås sker och låset riskerar inte att påverkas av eventuella strömavbrott då låset har egen batteriförsörjning.

Moderniteter kan självklart kännas främmande för vissa som har hemtjänst men de själva kommer att kunna fortsätta använda sin vanliga nyckel. På så sätt påverkas de inte nämnvärt av installationen av nyckelfria lås annat än att deras trygghet ökar. Säkerhetsaspekten kan även den väcka vissa frågetecken, vad händer om en mobiltelefon tappas bort? Detta är dock inget att oroa sig för då nyckeln i mobilen inte går att använda utan lösenord som bara personalen har tillgång till och dessutom kan låset spärras centralt. Således blir bristande säkerhet aldrig ett problem.

Skövde kommun bör eftersträva att ta efter andra kommuner och verka för att underlätta för hemtjänstpersonalen och samtidigt öka tryggheten för de som har hemtjänst eller trygghetslarm. Därför bör det ligga i alla medborgares intresse att motionen bifalls då den behandlas i kommunfullmäktige.

Tobias Andersson

gruppledare Sverigedemokraterna Skövde

En av Sverigedemokraternas viktigaste målsättningar är att skapa och stärka tryggheten i Sverige för alla våra samhällsmedborgare, inte minst för de som nyttjar hemtjänst. Därför kommer Sverigedemokraterna i Skövde att i kommunfullmäktige på måndag (i dag) presentera sin motion gällande montering av nyckelfria lås hos de som har hemtjänst eller trygghetslarm.

Argumenten för detta är många. Dels minskar risken att nycklar tappas bort och kommer på villovägar, men också att vårdgivaren får mer tid till de tilltänkta arbetsuppgifterna och får mer tid att spendera tid men dem de har för avsikt att vårda. Tidsbrist och brist på social interaktion är ett växande problem inom yrket. Dessutom kan personalen komma snabbare på larm eftersom de inte behöver åka till en lokal först för att hämta nyckel. En annan fördel är att alla besök kan registreras så att man i efterhand kan se vem som varit hos brukaren och hur länge.

Nyckelfria lås för individer som har hemtjänst eller trygghetslarm är inget nytt även om utformningen kan variera. Ett exempel är i Borås där man använder sig av ett system kopplat till mobiltelefoner. De boende nyttjar sin vanliga nyckel medan hemtjänstpersonalen låser upp genom sin mobiltelefon. Ingen åverkan på dörr eller lås sker och låset riskerar inte att påverkas av eventuella strömavbrott då låset har egen batteriförsörjning.

Moderniteter kan självklart kännas främmande för vissa som har hemtjänst men de själva kommer att kunna fortsätta använda sin vanliga nyckel. På så sätt påverkas de inte nämnvärt av installationen av nyckelfria lås annat än att deras trygghet ökar. Säkerhetsaspekten kan även den väcka vissa frågetecken, vad händer om en mobiltelefon tappas bort? Detta är dock inget att oroa sig för då nyckeln i mobilen inte går att använda utan lösenord som bara personalen har tillgång till och dessutom kan låset spärras centralt. Således blir bristande säkerhet aldrig ett problem.

Skövde kommun bör eftersträva att ta efter andra kommuner och verka för att underlätta för hemtjänstpersonalen och samtidigt öka tryggheten för de som har hemtjänst eller trygghetslarm. Därför bör det ligga i alla medborgares intresse att motionen bifalls då den behandlas i kommunfullmäktige.

Tobias Andersson

gruppledare Sverigedemokraterna Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.