16 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Vi har agerat!

Angående insändaren ”Ransbergs skola måste agera” i SLA 8/12.

Under föregående läsår gjorde vi i föräldraföreningen tillsammans med personal på Ransbergs skola ett arbete för att förbättra skoltrafiken mellan Tibro och Ransberg.

Vi påpekade, vid ett flertal tillfällen, för ansvarig vid barn och utbildningsförvaltningen att skolskjuts med buss 400 inte var en fungerande lösning ur flera aspekter, som exempelvis trafiksäkerhet och trygghet för barnen.

Med våra argument rörande barnens säkerhet och trygghet kombinerat med det stora elevunderlaget från Tibro så ansåg vi att traditionell skolskjuts var en självklar lösning. Vi hade en bra dialog med ansvariga tjänstemän på barn och utbildning som stödde våra argument. Tyvärr fick vi beskedet att det inte fanns ekonomiskt utrymme att ersätta buss 400 med traditionell skolskjuts.

Frågan är fortfarande aktuell för oss. I dag ser vi att antalet elever från Tibro som går på Ransbergs skola ökar vilket är glädjande. Vi hoppas att de som ansvarar för skoltrafiken inte bara låter ekonomin styra utan låter barnens trygghet och säkerhet få gå först.

Föräldraföreningen på Ransbergs skola

Under föregående läsår gjorde vi i föräldraföreningen tillsammans med personal på Ransbergs skola ett arbete för att förbättra skoltrafiken mellan Tibro och Ransberg.

Vi påpekade, vid ett flertal tillfällen, för ansvarig vid barn och utbildningsförvaltningen att skolskjuts med buss 400 inte var en fungerande lösning ur flera aspekter, som exempelvis trafiksäkerhet och trygghet för barnen.

Med våra argument rörande barnens säkerhet och trygghet kombinerat med det stora elevunderlaget från Tibro så ansåg vi att traditionell skolskjuts var en självklar lösning. Vi hade en bra dialog med ansvariga tjänstemän på barn och utbildning som stödde våra argument. Tyvärr fick vi beskedet att det inte fanns ekonomiskt utrymme att ersätta buss 400 med traditionell skolskjuts.

Frågan är fortfarande aktuell för oss. I dag ser vi att antalet elever från Tibro som går på Ransbergs skola ökar vilket är glädjande. Vi hoppas att de som ansvarar för skoltrafiken inte bara låter ekonomin styra utan låter barnens trygghet och säkerhet få gå först.

Föräldraföreningen på Ransbergs skola

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.