18 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Skillnaden mellan assimilation och integration

ASSIMILATION/INTEGRATION.

Förklaring. Jag själv har inte haft klart för mig skillnaden mellan assimilation och integration. Tror detta gäller många andra också. För att förstå politikerdebatter kommer en kort förklaring nedan.

Skillnaden mellan assimilation och integration kan i korthet beskrivas på följande sätt:

Assimilation innebär att en invandrare som kommer till Sverige anpassar sig till svenska lagar, seder och vanor. Det innebär inte, som många felaktigt hävdar, att denne måste utplåna sitt eget ursprung, språk eller att inte privat kunna ägna sig åt egna religioner. Assimilation tillåter alltså inte att offentligt bryta mot Sveriges lagar, eller att påtvinga andra i befolkningen sina egna vanor.

Integration innebär att ursprungsbefolkningen, alltså svensken, till lika delar även ska anpassa sig till invandrarens lagar, seder och vanor.

Per

Skillnaden mellan assimilation och integration kan i korthet beskrivas på följande sätt:

Assimilation innebär att en invandrare som kommer till Sverige anpassar sig till svenska lagar, seder och vanor. Det innebär inte, som många felaktigt hävdar, att denne måste utplåna sitt eget ursprung, språk eller att inte privat kunna ägna sig åt egna religioner. Assimilation tillåter alltså inte att offentligt bryta mot Sveriges lagar, eller att påtvinga andra i befolkningen sina egna vanor.

Integration innebär att ursprungsbefolkningen, alltså svensken, till lika delar även ska anpassa sig till invandrarens lagar, seder och vanor.

Per

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.