19 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Håller vi på att rationalisera bort arbetsglädjen?

Debatt:

Trots att många tjänstemän trivs på och är nöjda med sitt arbete är det många som känner sig stressade. Att trivas på jobbet är en viktig grund för att göra ett bra jobb.

Unionens uppfattning är att tjänstemännen trivs på jobbet, men det kostar på då det gränslösa arbetslivet tenderar att fortsätta:

• Du kan jobba när och hur som helst.

• Tjänstemännen måste själva hantera sin tid så att hon eller han orkar med arbetsbördan.

• En snabb utveckling och att snabbt kunna möta förändrade förutsättningar ställer höga krav på individen att vara anpassningsbar och flexibel.

Med ovanstående verklighet så krävs det att arbetsgivaren är lyhörd och duktig på feedback. Det är arbetsgivaren som har det yttersta arbetsmiljöansvaret oavsett var arbetet utförs.

Trivsel och socialt klimat är en annan fråga som växer i betydelse. I allt mer slimmade organisationer med högre arbetstempo blir trivseln på jobbet lidande. Ett av Unionens arbetsmiljöombud har i ett annat sammanhang beskrivit det som att ”Man håller på att rationalisera bort arbetsglädjen”. I jakten på kostnadsbesparingar och högre effektivitet får inte de anställdas välmående glömmas bort, det gynnar varken företagens utveckling eller Unionens medlemmar.

I Unionens senaste Arbetsmiljöbarometer i november 2014 uppmäts en försämring som visar på att arbetsmiljöarbetet tappar i kvalitet. Fler arbetsmiljöombud än tidigare svarar ”ja, delvis” istället för ”ja” på frågan om det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta är oroande då de tre vanligaste frågorna som arbetsmiljöombuden ser som mest angelägna att förbättra är stress och belastning, chefs- och ledarskapsfrågor och den fysiska arbetsmiljön.

I organisationer med höga krav är det viktigt att få stöd i det arbete man ska utföra men även stöd och uppmuntran till återhämtning. Chefen måste ta ansvar för att skydda tjänstemännens viloperioder och tydligt signalera rätten till en ostörd fritid, exempelvis genom en mobilpolicy. Tjänstemännen använder tid ifrån sin fritid. Det är viktigt att hitta balansen mellan privatlivet och arbetslivet. Det ”ena” livet ska inte gå ut över det ”andra”. Framför allt är det ofta privatlivet som blir lidande. Det är lätt att ta med sig arbetet hem till privatlivet, men det är svårare att göra tvärtom.

En fundering som jag har är hur det ser ut med sjuknärvaron på våra arbetsplatser? Jag vet att många av Unionens medlemmar vobbar, dvs arbetar hemifrån när de är hemma för vård av sjuka barn. Det är allvarligt i sig, men jag vet inte hur det ser ut för tjänstemännen när vi blir sjuka. Finns det någon som har kunskap om sjuknärvaron?

Anna-Karin Moberg

regionchef Unionen Skaraborg/Väst

Benny Olsson

ordförande Unionen Skaraborg/Väst

Trots att många tjänstemän trivs på och är nöjda med sitt arbete är det många som känner sig stressade. Att trivas på jobbet är en viktig grund för att göra ett bra jobb.

Unionens uppfattning är att tjänstemännen trivs på jobbet, men det kostar på då det gränslösa arbetslivet tenderar att fortsätta:

• Du kan jobba när och hur som helst.

• Tjänstemännen måste själva hantera sin tid så att hon eller han orkar med arbetsbördan.

• En snabb utveckling och att snabbt kunna möta förändrade förutsättningar ställer höga krav på individen att vara anpassningsbar och flexibel.

Med ovanstående verklighet så krävs det att arbetsgivaren är lyhörd och duktig på feedback. Det är arbetsgivaren som har det yttersta arbetsmiljöansvaret oavsett var arbetet utförs.

Trivsel och socialt klimat är en annan fråga som växer i betydelse. I allt mer slimmade organisationer med högre arbetstempo blir trivseln på jobbet lidande. Ett av Unionens arbetsmiljöombud har i ett annat sammanhang beskrivit det som att ”Man håller på att rationalisera bort arbetsglädjen”. I jakten på kostnadsbesparingar och högre effektivitet får inte de anställdas välmående glömmas bort, det gynnar varken företagens utveckling eller Unionens medlemmar.

I Unionens senaste Arbetsmiljöbarometer i november 2014 uppmäts en försämring som visar på att arbetsmiljöarbetet tappar i kvalitet. Fler arbetsmiljöombud än tidigare svarar ”ja, delvis” istället för ”ja” på frågan om det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta är oroande då de tre vanligaste frågorna som arbetsmiljöombuden ser som mest angelägna att förbättra är stress och belastning, chefs- och ledarskapsfrågor och den fysiska arbetsmiljön.

I organisationer med höga krav är det viktigt att få stöd i det arbete man ska utföra men även stöd och uppmuntran till återhämtning. Chefen måste ta ansvar för att skydda tjänstemännens viloperioder och tydligt signalera rätten till en ostörd fritid, exempelvis genom en mobilpolicy. Tjänstemännen använder tid ifrån sin fritid. Det är viktigt att hitta balansen mellan privatlivet och arbetslivet. Det ”ena” livet ska inte gå ut över det ”andra”. Framför allt är det ofta privatlivet som blir lidande. Det är lätt att ta med sig arbetet hem till privatlivet, men det är svårare att göra tvärtom.

En fundering som jag har är hur det ser ut med sjuknärvaron på våra arbetsplatser? Jag vet att många av Unionens medlemmar vobbar, dvs arbetar hemifrån när de är hemma för vård av sjuka barn. Det är allvarligt i sig, men jag vet inte hur det ser ut för tjänstemännen när vi blir sjuka. Finns det någon som har kunskap om sjuknärvaron?

Anna-Karin Moberg

regionchef Unionen Skaraborg/Väst

Benny Olsson

ordförande Unionen Skaraborg/Väst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.