19 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Våra kunders önskemål har fått styra

Replik

För Västtrafik är det viktigt att låta våra kunders önskemål styra vilka förändringar vi ska genomföra. Så har även skett i fallet med stadstrafiken i Skövde. För de allra flesta av våra kunder innebär de nya linjesträckningarna en avsevärd förbättring med snabbare resvägar och nya resmöjligheter. Vi är övertygade om att det kommer att göra stadstrafiken mer attraktiv.

Samtidigt är vi medvetna om att det tyvärr innebär försämringar för ett fåtal och det är lätt att förstå din frustration över att inte kunna resa som du tidigare gjort. Vi kommer att fortsätta lyssna på de synpunkter som vi får in från våra kunder och göra justeringar om trafiken inte fungerar som planerat.

När det gäller säkerheten för gångtrafikanter finns en gångtunnel under Falköpingsvägen som gör det säkert att passera. Alternativt går man över vid de ljusreglerade övergångsställen som också finns. För passage över Varnhemsgatan finns ett relativt nybyggt och upphöjt övergångsställe som också gör det säkert att gå över vägen.

Till sist beklagar vi att informationen om förändringarna i Skövde stadstrafik inte har nått fram till alla berörda. Tillsammans med trafikföretaget Nobina har vi gjort ett antal insatser för att nå så många kunder som möjligt, där utskicket till hushållen var en del. Men vi tar till oss av din kritik om att utskicket kom för sent och ska se över vilka andra förbättringar vi kan genomföra till nästa gång.

Kristian Lans

Västtrafik

Samtidigt är vi medvetna om att det tyvärr innebär försämringar för ett fåtal och det är lätt att förstå din frustration över att inte kunna resa som du tidigare gjort. Vi kommer att fortsätta lyssna på de synpunkter som vi får in från våra kunder och göra justeringar om trafiken inte fungerar som planerat.

När det gäller säkerheten för gångtrafikanter finns en gångtunnel under Falköpingsvägen som gör det säkert att passera. Alternativt går man över vid de ljusreglerade övergångsställen som också finns. För passage över Varnhemsgatan finns ett relativt nybyggt och upphöjt övergångsställe som också gör det säkert att gå över vägen.

Till sist beklagar vi att informationen om förändringarna i Skövde stadstrafik inte har nått fram till alla berörda. Tillsammans med trafikföretaget Nobina har vi gjort ett antal insatser för att nå så många kunder som möjligt, där utskicket till hushållen var en del. Men vi tar till oss av din kritik om att utskicket kom för sent och ska se över vilka andra förbättringar vi kan genomföra till nästa gång.

Kristian Lans

Västtrafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.