20 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Det nationella provet säger inte allt

Svar till ”Gammal förälder”. Vi är några elever på Nyboskolan i Tibro som har läst din insändare den 12/12 och vi reagerade starkt. Det känns tråkigt att bli kallad dålig och att vårt resultat ses som fel.

Vi vill klargöra att det inte rör sig om kravlöshet från skolan, vi arbetar hårt och har många prov och läxor och lärarna är alltid tydliga med kunskapskrav och vilka mål vi arbetar mot. Vi blev väl förberedda för de nationella proven och arbetade mycket hårt med dem!

Vi har försökt hitta den jämförelse du hänvisar till i din insändare men det enda vi hittar på Skolverket är de enskilda kommunernas resultat samt ett snitt för riket vilket vi tycker gör det svårt att se vart vi placerar oss. Vi skulle uppskatta att veta vart du hittat jämförelsen.

Vad som ska klassas som en bortförklaring har vi lite svårt att avgöra men det vi har funderat över är att resultatsiffrorna enbart redovisar en poäng och berättar inget om förutsättningar. Exempelvis har elever med ett annat ursprung och modersmål svårare att lyckas på de nationella proven eftersom alla instruktioner och så vidare, är på svenska. Har de heller inte gått hela sin skolgång i Sverige är det inte heller säkert att de kommit lika långt i sin engelskakunskapsutveckling vilket påverkar resultatet. Det nationella provet säger alltså inte allt.

Om du är intresserad av hur Tibro står sig borde du istället läsa SALSA-analysen där det tas hänsyn till olika bakgrundsfaktorer när resultatet analyseras.

Förra årets 6a3

Vi vill klargöra att det inte rör sig om kravlöshet från skolan, vi arbetar hårt och har många prov och läxor och lärarna är alltid tydliga med kunskapskrav och vilka mål vi arbetar mot. Vi blev väl förberedda för de nationella proven och arbetade mycket hårt med dem!

Vi har försökt hitta den jämförelse du hänvisar till i din insändare men det enda vi hittar på Skolverket är de enskilda kommunernas resultat samt ett snitt för riket vilket vi tycker gör det svårt att se vart vi placerar oss. Vi skulle uppskatta att veta vart du hittat jämförelsen.

Vad som ska klassas som en bortförklaring har vi lite svårt att avgöra men det vi har funderat över är att resultatsiffrorna enbart redovisar en poäng och berättar inget om förutsättningar. Exempelvis har elever med ett annat ursprung och modersmål svårare att lyckas på de nationella proven eftersom alla instruktioner och så vidare, är på svenska. Har de heller inte gått hela sin skolgång i Sverige är det inte heller säkert att de kommit lika långt i sin engelskakunskapsutveckling vilket påverkar resultatet. Det nationella provet säger alltså inte allt.

Om du är intresserad av hur Tibro står sig borde du istället läsa SALSA-analysen där det tas hänsyn till olika bakgrundsfaktorer när resultatet analyseras.

Förra årets 6a3

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.