20 dec 2014 06:01

23 jan 2015 15:17

Ökat byggande är ett politiskt ansvar

Replik

Bygg mera, kräver Hans Johansson (C) i en debattartikel i SLA 17 december och efterlyser enklare regler och billigare byggpriser.

Från Hyresgästföreningens sida har vi inga problem att hålla med. Vi har krävt åtgärder för ett ökat byggande i flera år. Inte minst av den regering där Centerpartiet ingick. Vi såg inte så många insatser från det hållet. Mest utredningar. Nu uppvaktar vi den nya regeringen. Blir extravalet av uppvaktar vi nästa också. För det är de som behöver en hyresrätt som lider mest av att det byggs för lite. Inte bostadsbolagen och inte byggföretagen.

Hans Johansson ropar efter enklare regler och lägre byggkostnader. Reglerna kan politiker bestämma om så det är fritt fram – förenkla mera! Tyvärr finns inget som tyder på att enklare regler skulle leda till att bostadsbristen byggs bort, även om det är bra med snabba beslut om detaljplaner och bygglov. Vi noterar i alla fall att Centern vill se fler förenklingar, vilket alltså kräver politiska beslut.

När det kommer till byggkostnaderna lyser däremot de politiska förslagen med sin frånvaro. På den punkten ska marknadskrafterna råda och då ska villkoren bli bättre genom att konsumentskyddet försvagas. ”Friare hyressättning: Låt läget, standard och efterfrågan få en större påverkan på hyrorna”, föreslår Hans Johansson. Och vart ska de som bor där läget, standard och efterfrågan trycker upp hyrorna ta vägen? Den starkes rätt ska gälla kring det som är en mänsklig rättighet: bostaden.

Som andre vice ordförande i Centerns distriktsstyrelse skulle Hans Johansson kunna trycka på sina representanter i de lokala kommunala bostadsbolagens styrelser. Kommunerna har ansvaret för bostadsförsörjningen och i Skaraborg saknar flera av dem fortfarande program för bostadsförsörjningen för invånarna.

Nästa steg är att låta de kommunala bolagen bygga. Med centerstöd till statliga investeringsbidrag, skattefria underhållsfonder och slopad fastighetsskatt kan vi få till en aktiv bostadspolitik så byggandet kan ta fart. Se där, tre konkreta bostadspolitiska förslag så vi kan bygga mera. I Skaraborg och i hela landet.

Lennart Derehag och Anders Forsberg

Hyresgästföreningen

Från Hyresgästföreningens sida har vi inga problem att hålla med. Vi har krävt åtgärder för ett ökat byggande i flera år. Inte minst av den regering där Centerpartiet ingick. Vi såg inte så många insatser från det hållet. Mest utredningar. Nu uppvaktar vi den nya regeringen. Blir extravalet av uppvaktar vi nästa också. För det är de som behöver en hyresrätt som lider mest av att det byggs för lite. Inte bostadsbolagen och inte byggföretagen.

Hans Johansson ropar efter enklare regler och lägre byggkostnader. Reglerna kan politiker bestämma om så det är fritt fram – förenkla mera! Tyvärr finns inget som tyder på att enklare regler skulle leda till att bostadsbristen byggs bort, även om det är bra med snabba beslut om detaljplaner och bygglov. Vi noterar i alla fall att Centern vill se fler förenklingar, vilket alltså kräver politiska beslut.

När det kommer till byggkostnaderna lyser däremot de politiska förslagen med sin frånvaro. På den punkten ska marknadskrafterna råda och då ska villkoren bli bättre genom att konsumentskyddet försvagas. ”Friare hyressättning: Låt läget, standard och efterfrågan få en större påverkan på hyrorna”, föreslår Hans Johansson. Och vart ska de som bor där läget, standard och efterfrågan trycker upp hyrorna ta vägen? Den starkes rätt ska gälla kring det som är en mänsklig rättighet: bostaden.

Som andre vice ordförande i Centerns distriktsstyrelse skulle Hans Johansson kunna trycka på sina representanter i de lokala kommunala bostadsbolagens styrelser. Kommunerna har ansvaret för bostadsförsörjningen och i Skaraborg saknar flera av dem fortfarande program för bostadsförsörjningen för invånarna.

Nästa steg är att låta de kommunala bolagen bygga. Med centerstöd till statliga investeringsbidrag, skattefria underhållsfonder och slopad fastighetsskatt kan vi få till en aktiv bostadspolitik så byggandet kan ta fart. Se där, tre konkreta bostadspolitiska förslag så vi kan bygga mera. I Skaraborg och i hela landet.

Lennart Derehag och Anders Forsberg

Hyresgästföreningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.