23 dec 2014 06:01

23 jan 2015 15:56

Behov av tomter – utveckla Simsjön

BOSTÄDER

I anslutning till Skövde kommun tätort ligger kanske de mest attraktiva tomterna som finns inom kommunen, nämligen vid Simsjön. Fastigheterna runt Simsjön har kommunen i dag begränsat huvudbyggnad till 75 kvm oavsett fastighetens storlek.

För några år sedan var ett av de stora hindren att det inte fanns vatten och avlopp framdraget till fastigheterna i området. Nu har fastighetsägarna själva tagit ansvar för detta genom att bilda samfälligheter som anslutit sig till kommunens ledningsnät. Bara detta kan kännas konstigt att man som kommun inte tagit ansvar för i tidigare planverk trots att man varit medveten om framtida problem med latrinhantering. Detta har inneburit en kostnad på runt 150 000 kronor per fastighetsägare för de som valt att ansluta.

Området är i dag beskrivet som ett fritidsområde vilket bland annat reglerar den service som kommunen har att ansvara för. Detta är för oss inget problem då vägar, VA med mera, hanteras av samfälligheter och är därmed inte något kommunalt ansvar. De som väljer att bo vid Simsjön har inte den kommunala servicen.

Huvudanledningen som kommunen anger som orsak till regleringen av fastigheternas storlek är att man inte skall bo i dessa hus permanent. Detta kan 2014 kännas som ytterst märkligt att man som kommun gömmer sig bakom när cirka 70 fastigheter i dag bebos året runt vid Simsjön. Hur överlever dessa?

Hur kan man blanda ihop permanent boende kopplat till byggnadens storlek? Att bara tänka så känns mycket märkligt då man får intryck av att kommunen vill utvecklas.

Varför kan man inte bygga hus efter samma regelverk som finns i kommunen i övrigt där man tar hänsyn till de faktiska förhållandena och gällande regelverk?

Att på en större enskild tomt om 2 000 kvm med i dag runt 150 kvm huskroppar inte kan omdisponera denna byggnadsyta till nya moderna fastigheter känns väldigt fel med motiv att man skall inte bo vid Simsjön.

Det är hög tid att överse de planer som styr byggandet vid Simsjön, de som finns nu tillhör inte en modern kommun som vill utvecklas. Vatten, avlopp, vägar är på plats!

Nu har fastighetsägarna tagit sitt ansvar, nu är det kommunen som måste se verkligheten.

Hur länge skall vi behöva vänta tills kommunen ser över gällande planverk och möjliggör fortsatt utveckling?

Fastighetsägare vid Simsjön

I anslutning till Skövde kommun tätort ligger kanske de mest attraktiva tomterna som finns inom kommunen, nämligen vid Simsjön. Fastigheterna runt Simsjön har kommunen i dag begränsat huvudbyggnad till 75 kvm oavsett fastighetens storlek.

För några år sedan var ett av de stora hindren att det inte fanns vatten och avlopp framdraget till fastigheterna i området. Nu har fastighetsägarna själva tagit ansvar för detta genom att bilda samfälligheter som anslutit sig till kommunens ledningsnät. Bara detta kan kännas konstigt att man som kommun inte tagit ansvar för i tidigare planverk trots att man varit medveten om framtida problem med latrinhantering. Detta har inneburit en kostnad på runt 150 000 kronor per fastighetsägare för de som valt att ansluta.

Området är i dag beskrivet som ett fritidsområde vilket bland annat reglerar den service som kommunen har att ansvara för. Detta är för oss inget problem då vägar, VA med mera, hanteras av samfälligheter och är därmed inte något kommunalt ansvar. De som väljer att bo vid Simsjön har inte den kommunala servicen.

Huvudanledningen som kommunen anger som orsak till regleringen av fastigheternas storlek är att man inte skall bo i dessa hus permanent. Detta kan 2014 kännas som ytterst märkligt att man som kommun gömmer sig bakom när cirka 70 fastigheter i dag bebos året runt vid Simsjön. Hur överlever dessa?

Hur kan man blanda ihop permanent boende kopplat till byggnadens storlek? Att bara tänka så känns mycket märkligt då man får intryck av att kommunen vill utvecklas.

Varför kan man inte bygga hus efter samma regelverk som finns i kommunen i övrigt där man tar hänsyn till de faktiska förhållandena och gällande regelverk?

Att på en större enskild tomt om 2 000 kvm med i dag runt 150 kvm huskroppar inte kan omdisponera denna byggnadsyta till nya moderna fastigheter känns väldigt fel med motiv att man skall inte bo vid Simsjön.

Det är hög tid att överse de planer som styr byggandet vid Simsjön, de som finns nu tillhör inte en modern kommun som vill utvecklas. Vatten, avlopp, vägar är på plats!

Nu har fastighetsägarna tagit sitt ansvar, nu är det kommunen som måste se verkligheten.

Hur länge skall vi behöva vänta tills kommunen ser över gällande planverk och möjliggör fortsatt utveckling?

Fastighetsägare vid Simsjön

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.