23 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Second-hand oroas av skattechock i juletider

Debatt:

Ideella sektorn i Sverige gör fantastiska insatser, varje dag, och inte minst i juletider. Flertalet bedriver second-hand butiker som sprider ljus för många här hemma och långt borta. Nu riskeras deras insatser och många uttrycker att Skatteverkets senaste besked, är droppen som skulle få många second-handbutiker att stänga över hela Sverige. Ett dråpslag.

Men en kraftfull regering och finansminister Magdalena Andersson (S) kan redan på nästkommande regeringssammanträde, meddela att staten tar ansvar för kostnadsneutralitet vad gäller ideella organisationers välgörenhetsverksamhet.

Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen har Skatteverket, precis som tidigare EU-kommissionen, kommit fram till i byråkratins korridorer att välgörenhetsorganisationernas befrielse av att betala moms leder till illojal och snedvridande konkurrens.

En väl fungerande konkurrens på lika villkor är viktigt. Men det här handlar inte om det.

Det finns ingen motsvarighet till ideella verksamheters försäljning av skänkta begagnade och sedan tidigare beskattade varor. Det betyder att någon snedvridning av konkurrensen som EU hävdar inte finns, vilket gör att i andra EU-länder, såsom Finland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Portugal momsbeläggs inte ideella verksamheter som säljer skänkta varor till välgörenhet.

Därför bör sittande vänsterregeringen omgående ta ansvar för att staten tar ansvar för kostnadsneutralitet och inte övervältrar kostnader på de ideella organisationerna vilka bedriver viktiga former av social och humanitär verksamhet. Den här ideella verksamheten baseras på gåvor från allmänheten till organisationer som i sin tur säljer vidare saker och förtjänst går till humanitär välgörenhet.

Om staten skattebelägger denna verksamhet uppstår inte samma möjligheter att kunna skänka pengar till hjälpbehövande. Det blir mycket svårare att motivera vanliga människor att skänka exempelvis gamla kläder och arbeta ideellt om en fjärdedel av överskottet ska gå till statens kassakista istället för till människor i nöd och behov av mycket hjälp.

Regering och riksdag borde arbeta fram lagar och regler som uppmuntrar och utvecklar den ideella sektorn i Sverige, inte motarbetar densamma. I en motion till riksdagen har jag föreslagit att regeringen ska se över momsreglerna för second hand-butiker. Detta därför att denna fråga i grunden handlar om så mycket mer än kronor och ören. Frågan är större. Det handlar om vårt synsätt på den enskildes och vår gemensammas solidariska insats, att hjälpa andra. Det skall underlättas och uppmuntras.

Ibland kan faktiskt en skattekrona mindre vara mer än ytterligare en inkrävd skattekrona till staten. Värna om alla dem som ideellt arbetar för att hjälpa andra.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson tillika gruppledare

Ideella sektorn i Sverige gör fantastiska insatser, varje dag, och inte minst i juletider. Flertalet bedriver second-hand butiker som sprider ljus för många här hemma och långt borta. Nu riskeras deras insatser och många uttrycker att Skatteverkets senaste besked, är droppen som skulle få många second-handbutiker att stänga över hela Sverige. Ett dråpslag.

Men en kraftfull regering och finansminister Magdalena Andersson (S) kan redan på nästkommande regeringssammanträde, meddela att staten tar ansvar för kostnadsneutralitet vad gäller ideella organisationers välgörenhetsverksamhet.

Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen har Skatteverket, precis som tidigare EU-kommissionen, kommit fram till i byråkratins korridorer att välgörenhetsorganisationernas befrielse av att betala moms leder till illojal och snedvridande konkurrens.

En väl fungerande konkurrens på lika villkor är viktigt. Men det här handlar inte om det.

Det finns ingen motsvarighet till ideella verksamheters försäljning av skänkta begagnade och sedan tidigare beskattade varor. Det betyder att någon snedvridning av konkurrensen som EU hävdar inte finns, vilket gör att i andra EU-länder, såsom Finland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Portugal momsbeläggs inte ideella verksamheter som säljer skänkta varor till välgörenhet.

Därför bör sittande vänsterregeringen omgående ta ansvar för att staten tar ansvar för kostnadsneutralitet och inte övervältrar kostnader på de ideella organisationerna vilka bedriver viktiga former av social och humanitär verksamhet. Den här ideella verksamheten baseras på gåvor från allmänheten till organisationer som i sin tur säljer vidare saker och förtjänst går till humanitär välgörenhet.

Om staten skattebelägger denna verksamhet uppstår inte samma möjligheter att kunna skänka pengar till hjälpbehövande. Det blir mycket svårare att motivera vanliga människor att skänka exempelvis gamla kläder och arbeta ideellt om en fjärdedel av överskottet ska gå till statens kassakista istället för till människor i nöd och behov av mycket hjälp.

Regering och riksdag borde arbeta fram lagar och regler som uppmuntrar och utvecklar den ideella sektorn i Sverige, inte motarbetar densamma. I en motion till riksdagen har jag föreslagit att regeringen ska se över momsreglerna för second hand-butiker. Detta därför att denna fråga i grunden handlar om så mycket mer än kronor och ören. Frågan är större. Det handlar om vårt synsätt på den enskildes och vår gemensammas solidariska insats, att hjälpa andra. Det skall underlättas och uppmuntras.

Ibland kan faktiskt en skattekrona mindre vara mer än ytterligare en inkrävd skattekrona till staten. Värna om alla dem som ideellt arbetar för att hjälpa andra.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson tillika gruppledare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.