24 dec 2014 06:01

23 jan 2015 15:17

Ungdomsverksamheten i Skövde ska utvecklas

FRITIDSGÅRDAR

Den öppna ungdomsverksamheten är en oerhört viktig del i kommunens verksamhet. Det är viktigt att den får resurser för att möta de behov och önskemål som ungdomarna har. Verksamheten ska ha sin utgångspunkt i ungdomarnas delaktighet och lärande. Det handlar inte bara om att ordna aktiviteter och hålla fritidsgården öppen utan om att stödja de unga att själva forma verksamheter.

I Skövde sker idag denna verksamhet på Nyeport och våra nio fritidsgårdar. Dessa nio fritidsgårdar har väldigt olika förutsättningar när det gäller lokaler, resurser och personaltäthet. På vissa ställen är lokalerna i dåligt skick eller ligger i skolans lokaler som inte är anpassade till verksamheten. Fritidsledaren jobbar på en del ställen ensam och besöksantalet är lågt. Detta gör att förutsättningarna till lärande, delaktighet och fleras möjlighet att delta är begränsade.

Vi kan då fråga oss om detta är det bästa sättet att använda våra resurser? Får vi ut bästa kvalitén? Vi ska använda vår personal och våra pengar för att aktivera och öka ungdomarnas delaktighet, för att skapa verksamhet i hela kommunen. Vi måste också säkerställa fritidsledarnas arbetsmiljö. För detta krävs, förutom mer resurser vilket vi Socialdemokrater föreslår i vår skuggbudget, en verksamhetsförändring som i detta läge betyder att vi lämnar fyra lokaler och omorganiserar personalen.

Framtidens öppna ungdomsverksamhet är så mycket mer än en lokal med ett biljardbord, som i värsta fall kan vara rent kontraproduktivt. Därför vill jag möta framtiden, se bortom den traditionella fritidsgården och ge alla ungdomar i hela Skövde kommun möjligheten till en fritid som bygger på delaktighet och lärande.

Maria Hjärtqvist (S)

vice ordförande i fritidsnämnden

Den öppna ungdomsverksamheten är en oerhört viktig del i kommunens verksamhet. Det är viktigt att den får resurser för att möta de behov och önskemål som ungdomarna har. Verksamheten ska ha sin utgångspunkt i ungdomarnas delaktighet och lärande. Det handlar inte bara om att ordna aktiviteter och hålla fritidsgården öppen utan om att stödja de unga att själva forma verksamheter.

I Skövde sker idag denna verksamhet på Nyeport och våra nio fritidsgårdar. Dessa nio fritidsgårdar har väldigt olika förutsättningar när det gäller lokaler, resurser och personaltäthet. På vissa ställen är lokalerna i dåligt skick eller ligger i skolans lokaler som inte är anpassade till verksamheten. Fritidsledaren jobbar på en del ställen ensam och besöksantalet är lågt. Detta gör att förutsättningarna till lärande, delaktighet och fleras möjlighet att delta är begränsade.

Vi kan då fråga oss om detta är det bästa sättet att använda våra resurser? Får vi ut bästa kvalitén? Vi ska använda vår personal och våra pengar för att aktivera och öka ungdomarnas delaktighet, för att skapa verksamhet i hela kommunen. Vi måste också säkerställa fritidsledarnas arbetsmiljö. För detta krävs, förutom mer resurser vilket vi Socialdemokrater föreslår i vår skuggbudget, en verksamhetsförändring som i detta läge betyder att vi lämnar fyra lokaler och omorganiserar personalen.

Framtidens öppna ungdomsverksamhet är så mycket mer än en lokal med ett biljardbord, som i värsta fall kan vara rent kontraproduktivt. Därför vill jag möta framtiden, se bortom den traditionella fritidsgården och ge alla ungdomar i hela Skövde kommun möjligheten till en fritid som bygger på delaktighet och lärande.

Maria Hjärtqvist (S)

vice ordförande i fritidsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.