27 dec 2014 06:01

23 jan 2015 15:17

Pensionärer rasar mot politiker

ÄLDREOMSORGEN

Det är politikerna i omvårdnadsnämnden som har det yttersta ansvaret för bristande äldreomsorg i Skövde. Men dessa svaga politiker låter tjänstemännen härja utan att vara insatta i hur verkligheten ser ut.

Att omvårdnadsförvaltningen måste överklaga till olika rättsinstanser är kvalificerat skitprat. Vilken lag stödjer sig chefen för biståndsenheten, Louise Samuelsson, på när hon påstår detta? Det räcker med att följa de lagar som finns inom socialtjänsten och visa hänsyn till våra äldre och sjuka.

Att politikerna är så dåligt insatta i hur verksamheten egentligen fungerar, borde få dem att vara mer ute i verksamheten, istället för att sitta i sammanträdesrum och lyssna till tjänstemän. Det är med falskhet mot våra äldre och sjuka som politikerna manipulerar, för att nå sina syften att spara pengar.

Vi inom PRO möter ofta förbannade och förtvivlade anhöriga som känner maktlöshet mot den arrogans som visas, både de äldre och deras anhöriga. Omvårdnadsnämndens agerande är oerhört provocerande mot pensionärerna i Skövde och dess organisationer!

Det måste bli en annan tingens ordning, och att visa de äldre och sjuka den respekt de förtjänar.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Det är politikerna i omvårdnadsnämnden som har det yttersta ansvaret för bristande äldreomsorg i Skövde. Men dessa svaga politiker låter tjänstemännen härja utan att vara insatta i hur verkligheten ser ut.

Att omvårdnadsförvaltningen måste överklaga till olika rättsinstanser är kvalificerat skitprat. Vilken lag stödjer sig chefen för biståndsenheten, Louise Samuelsson, på när hon påstår detta? Det räcker med att följa de lagar som finns inom socialtjänsten och visa hänsyn till våra äldre och sjuka.

Att politikerna är så dåligt insatta i hur verksamheten egentligen fungerar, borde få dem att vara mer ute i verksamheten, istället för att sitta i sammanträdesrum och lyssna till tjänstemän. Det är med falskhet mot våra äldre och sjuka som politikerna manipulerar, för att nå sina syften att spara pengar.

Vi inom PRO möter ofta förbannade och förtvivlade anhöriga som känner maktlöshet mot den arrogans som visas, både de äldre och deras anhöriga. Omvårdnadsnämndens agerande är oerhört provocerande mot pensionärerna i Skövde och dess organisationer!

Det måste bli en annan tingens ordning, och att visa de äldre och sjuka den respekt de förtjänar.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.