29 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Regeringen ville försvåra för fordons- och tillverkningsindustrin

Debatt.:

Sverigedemokraterna har på senare tid aktivt använt sin vågmästarställning i riksdagen. Bekant för de flesta är att vi valde att fälla regeringens budget, men vi har också – parallellt med detta – bland annat stoppat en olycklig förändring från den nya regeringen där man ville försvåra för fordons- och tillverkningsindustrin. De rödgröna föreslog nämligen ett ändrat uppdrag för det statligt ägda riskkapitalbolaget Fouriertransform AB.

Socialdemokraterna har både före och efter valet haft en hög svansföring gällande jobb, industri och tillväxt. I realiteten har detta kommit att bli endast en fasad. Om det är samarbetet med Miljöpartiet som fått till följd att man överger fordons- och tillverkningsindustrin är kanske inte helt långsökt.

I skenet av ovanstående är det heller inte särskilt förvånande att regeringen ville ändra uppdraget för Fouriertransform från ett stöd för fordons- och tillverkningsindustrin till att rikta om engagemanget till bl.a. ”verksamhet inom miljöteknik som bidrar till att möta utmaningar kopplat till klimatfrågan”. Denna förändring valde vi att stoppa.

Trots allt tuffare villkor så utgör fordonsindustrin en viktig bransch för Sverige som står för en stor del av vår varuexport och man sysselsätter drygt 120 000 personer. Under den tuffa finanskrisen 2008 så sjönk efterfrågan drastiskt på fordonsmarknaden, vilket försatte många företag inom fordonsindustrin, såväl stora som små, i en allvarlig kris. Vid detta tillfälle tillkom ett antal insatser riktade till fordonsindustrin, bland dem inrättandet av Fouriertransform AB, med 3 miljarder kronor i eget kapital. Bolagets uppdrag var att stödja svensk fordonsindustri genom att investera kapital och att vara en aktiv ägare i företagen och tillföra kompetens.

Men efter regeringsskiftet, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet vid makten, så deklarerade man plötsligt att man ville ändra inriktningen. Istället skulle fokus ligga på miljöteknik och livsvetenskap, något som med största sannolikhet skulle inneburit slutet för investeringarna i fordonsbranschen och där man riskerar att gå miste om nästan två miljarder kronor i riskkapital. Detta trots att en enhällig riksdag så sent som våren 2013 gav bolaget ett utvidgat mandat till att utöver fordonsindustrin även omfatta investering och finansiering i forsknings- och utveckling inom tillverkningsindustrin.

Vår uppfattning är att fordonsindustrin är en mycket viktig näring för Sverige som industrination och att bolagets genomförda investeringar i form av kapital samt kompetens ska fullföljas. Det vore direkt oansvarigt att börja avveckla de investeringar som nu är genomförda, vilket skulle äventyra väldigt många arbetstillfällen och att denna redan hårt pressad näring skulle få det ännu tuffare. Sverigedemokraterna kommer fortsatt stå upp för en politik som gynnar industri och tillväxt och räds inte att utmana en tillväxt- och arbetsfientlig politik.

Josef Fransson

näringspolitisk talesman

Mattias Bäckström Johansson

energipolitisk talesman

Sverigedemokraterna har på senare tid aktivt använt sin vågmästarställning i riksdagen. Bekant för de flesta är att vi valde att fälla regeringens budget, men vi har också – parallellt med detta – bland annat stoppat en olycklig förändring från den nya regeringen där man ville försvåra för fordons- och tillverkningsindustrin. De rödgröna föreslog nämligen ett ändrat uppdrag för det statligt ägda riskkapitalbolaget Fouriertransform AB.

Socialdemokraterna har både före och efter valet haft en hög svansföring gällande jobb, industri och tillväxt. I realiteten har detta kommit att bli endast en fasad. Om det är samarbetet med Miljöpartiet som fått till följd att man överger fordons- och tillverkningsindustrin är kanske inte helt långsökt.

I skenet av ovanstående är det heller inte särskilt förvånande att regeringen ville ändra uppdraget för Fouriertransform från ett stöd för fordons- och tillverkningsindustrin till att rikta om engagemanget till bl.a. ”verksamhet inom miljöteknik som bidrar till att möta utmaningar kopplat till klimatfrågan”. Denna förändring valde vi att stoppa.

Trots allt tuffare villkor så utgör fordonsindustrin en viktig bransch för Sverige som står för en stor del av vår varuexport och man sysselsätter drygt 120 000 personer. Under den tuffa finanskrisen 2008 så sjönk efterfrågan drastiskt på fordonsmarknaden, vilket försatte många företag inom fordonsindustrin, såväl stora som små, i en allvarlig kris. Vid detta tillfälle tillkom ett antal insatser riktade till fordonsindustrin, bland dem inrättandet av Fouriertransform AB, med 3 miljarder kronor i eget kapital. Bolagets uppdrag var att stödja svensk fordonsindustri genom att investera kapital och att vara en aktiv ägare i företagen och tillföra kompetens.

Men efter regeringsskiftet, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet vid makten, så deklarerade man plötsligt att man ville ändra inriktningen. Istället skulle fokus ligga på miljöteknik och livsvetenskap, något som med största sannolikhet skulle inneburit slutet för investeringarna i fordonsbranschen och där man riskerar att gå miste om nästan två miljarder kronor i riskkapital. Detta trots att en enhällig riksdag så sent som våren 2013 gav bolaget ett utvidgat mandat till att utöver fordonsindustrin även omfatta investering och finansiering i forsknings- och utveckling inom tillverkningsindustrin.

Vår uppfattning är att fordonsindustrin är en mycket viktig näring för Sverige som industrination och att bolagets genomförda investeringar i form av kapital samt kompetens ska fullföljas. Det vore direkt oansvarigt att börja avveckla de investeringar som nu är genomförda, vilket skulle äventyra väldigt många arbetstillfällen och att denna redan hårt pressad näring skulle få det ännu tuffare. Sverigedemokraterna kommer fortsatt stå upp för en politik som gynnar industri och tillväxt och räds inte att utmana en tillväxt- och arbetsfientlig politik.

Josef Fransson

näringspolitisk talesman

Mattias Bäckström Johansson

energipolitisk talesman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.