31 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Ett gott nytt sjukhusår

Debatt:

Den nya grönblå ledningen i Västra Götalandsregionen står för framtidstro och arbetsro inom hälso- och sjukvården samt ökat fokus för psykiskt välbefinnande. Vi är i Skaraborg lyckligt lottade med fyra sjukhusorter och närmare 40 närhälsor/vårdcentraler. Som nybliven ordförande för Skaraborgs sjukhus (SkaS) är jag mån om att bevara och utveckla alla våra sjukhusorter som delar inom SkaS. Fortsättning på vägen mot ett Skaraborgs sjukhus med olika verksamheter inom en förvaltningsorganisation träder i kraft under januari.

Ny patientlag. Från den 1 januari ökar patientens möjligheter med en ny patientlag. Den innebär rätt till information, möjlighet för en andra läkarkontakt, s k second opinion, samt rätt att välja öppenvård i hela landet. Lagen innebär nya möjligheter för Skaraborgs sjukhus som har mycket kompetent personal och är känt för hög kvalitet inom flera verksamheter. Detta visas tydligt i öppna jämförelser inom sjukvården. Men den nya lagen kan också innebära att patienter väljer andra landsting där SkaS har brist på läkare. Vår grönblå ambition är att kunna tillgodose skaraborgarnas behov på bästa sätt.

Bättre budget. Skaraborgs sjukhus har 4 200 anställda och en budget på cirka 3,8 miljarder kronor. Tyvärr övertog vår grönblå ledning en ekonomi där den nödvändiga skattehöjningen till stora delar redan var upptagen. Den socialdemokratiska ledningen hade lagt fram en ofinansierad budget. Ändå är läget för SkaS bättre inför 2015 än tidigare. Resurser har tillkommit för att täcka strukturella obalanser. Det finns också extra resurser för bl a psykiatri och akutsjukvård, för höftprotesoperationer samt för forskning och utveckling. Den ekonomiska situationen ger oss möjligheter att både gasa och bromsa, hantera risker och kunna ta hand om förändringar i verksamheten. Ju flera vi lyckas locka att flytta till Skaraborg, desto bättre sjukvårdsresurser kommer vi att få. I samverkan med kommuner och närvård/primärvård kan också de akuta behoven av sjukvård minska. Här är bättre samverkan ett måste.

Behåll och locka personal. En viktig del i att möta den ökade bristen på sjuksköterskor är att skapa en jämställd livslön. Den påbörjade satsningen på utbildning av specialistsjuksköterskor måste utvecklas till flera verksamhetsområden. Det är ett nödvändigt uppdrag att behålla de sjuksköterskor vi har. Inte heller Skaraborg klarar sig undan sjuksköterskebristen även om bristen på läkare också är akut just nu. Tyvärr visar Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, att ungdomar mellan 18 och 25 år överger 254 av landets 290 kommuner. A och O är en attraktiv utbildning och en attraktiv arbetsgivare.

Nu ser vi fram emot år 2015 med en förhoppning om att Skaraborg har Sveriges bästa folkhälsa år 2020 och att du upplever att Skaraborgs sjukhus ger den vård du behöver med ett gott bemötande.

Ulla-Britt Hagström (FP)

Ny ordförande för SkaS

Den nya grönblå ledningen i Västra Götalandsregionen står för framtidstro och arbetsro inom hälso- och sjukvården samt ökat fokus för psykiskt välbefinnande. Vi är i Skaraborg lyckligt lottade med fyra sjukhusorter och närmare 40 närhälsor/vårdcentraler. Som nybliven ordförande för Skaraborgs sjukhus (SkaS) är jag mån om att bevara och utveckla alla våra sjukhusorter som delar inom SkaS. Fortsättning på vägen mot ett Skaraborgs sjukhus med olika verksamheter inom en förvaltningsorganisation träder i kraft under januari.

Ny patientlag. Från den 1 januari ökar patientens möjligheter med en ny patientlag. Den innebär rätt till information, möjlighet för en andra läkarkontakt, s k second opinion, samt rätt att välja öppenvård i hela landet. Lagen innebär nya möjligheter för Skaraborgs sjukhus som har mycket kompetent personal och är känt för hög kvalitet inom flera verksamheter. Detta visas tydligt i öppna jämförelser inom sjukvården. Men den nya lagen kan också innebära att patienter väljer andra landsting där SkaS har brist på läkare. Vår grönblå ambition är att kunna tillgodose skaraborgarnas behov på bästa sätt.

Bättre budget. Skaraborgs sjukhus har 4 200 anställda och en budget på cirka 3,8 miljarder kronor. Tyvärr övertog vår grönblå ledning en ekonomi där den nödvändiga skattehöjningen till stora delar redan var upptagen. Den socialdemokratiska ledningen hade lagt fram en ofinansierad budget. Ändå är läget för SkaS bättre inför 2015 än tidigare. Resurser har tillkommit för att täcka strukturella obalanser. Det finns också extra resurser för bl a psykiatri och akutsjukvård, för höftprotesoperationer samt för forskning och utveckling. Den ekonomiska situationen ger oss möjligheter att både gasa och bromsa, hantera risker och kunna ta hand om förändringar i verksamheten. Ju flera vi lyckas locka att flytta till Skaraborg, desto bättre sjukvårdsresurser kommer vi att få. I samverkan med kommuner och närvård/primärvård kan också de akuta behoven av sjukvård minska. Här är bättre samverkan ett måste.

Behåll och locka personal. En viktig del i att möta den ökade bristen på sjuksköterskor är att skapa en jämställd livslön. Den påbörjade satsningen på utbildning av specialistsjuksköterskor måste utvecklas till flera verksamhetsområden. Det är ett nödvändigt uppdrag att behålla de sjuksköterskor vi har. Inte heller Skaraborg klarar sig undan sjuksköterskebristen även om bristen på läkare också är akut just nu. Tyvärr visar Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, att ungdomar mellan 18 och 25 år överger 254 av landets 290 kommuner. A och O är en attraktiv utbildning och en attraktiv arbetsgivare.

Nu ser vi fram emot år 2015 med en förhoppning om att Skaraborg har Sveriges bästa folkhälsa år 2020 och att du upplever att Skaraborgs sjukhus ger den vård du behöver med ett gott bemötande.

Ulla-Britt Hagström (FP)

Ny ordförande för SkaS

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.