02 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

En ansvarsfull överenskommelse

Debatt:

Sverige har nu en ansvarsfull överenskommelse. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna har kommit överens om att Sverige fortsatt ska kunna styras och att vår tillväxt och välfärd inte ska äventyras genom att en regering kan fällas två gånger om året. Det var bra att de borgerliga partierna slutligen slog sig ned vid förhandlingsbordet, trots hårt motstånd under hösten.

Den innebär också att regeringen kommer att få igenom de sju budgetar som vi har framför oss fram till hösten 2018.

Det finns så mycket att ta tag i. För 400 000 människor innebär julhelgen inte ledighet – bara fortsatt arbetslöshet. Många av dem saknar hopp och känsla av samhörighet. Många är unga och har inte ens fått möjlighet att visa vad de går för. En hel generation barn går i en skola där resultaten rasar, där ojämlikheten ökar och där vinstjakten tillåts härja fritt. I Sverige växer de ekonomiska klyftorna.

Vi vill utveckla Sverige till ett bättre land att leva i. Till ett modernt Sverige, som håller ihop och där jämlikheten inte tillhör vårt förflutna, utan vår framtid. Fyra områden står i fokus den kommande mandatperioden:

1. Jobben. Vårt mål är EU:s lägsta arbetslöshet. Med investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning moderniserar vi Sverige och skapar samtidigt jobb. Investeringar i ett nytt kunskapslyft ger möjlighet att skaffa sig kompetens för att ta ett jobb eller starta företag.

2. Skolan. Vi ska vända utvecklingen i skolan. Svensk skola ska återigen bli en ledstjärna med höga resultat och där varje barn ges samma möjlighet att lyckas. Genom investeringar i mindre barngrupper i förskolan, mer resurser till de skolor som har tuffast förutsättningar, fler speciallärare och specialpedagoger och högre löner för lärarna ska vi vända utvecklingen.

3. Miljön. Vi ska lämna över jorden till våra barn och barnbarn och det ska vara en säker plats att leva på. Genom stora investeringar i klimatomställning kommer vi att kunna ta vårt ansvar.

4. Välfärden. Som gammal, sjuk eller nybliven förälder ska välfärden finnas där. Genom investeringar i äldreomsorgen, sjukvården och en upprustning av våra gemensamma trygghetsförsäkringar ska välfärden gå att lita på igen. Och pension ska beskattas som lön. Vi vet att när välfärden brister så är det oftast kvinnor som får bära ett tyngre lass, såväl hemma som på jobbet. Investeringar i välfärden är investeringar för jämställdhet.

Det finns tydliga politiska skillnader i svensk politik. När de borgerliga partierna öppnar för ytterligare stora skattesänkningar och försvarar vinster i välfärden så är regeringens inriktning en annan. Vi ska tillsammans bygga ett bättre samhälle för alla och envar.

Monica Green

socialdemokratisk riksdagsledamot

Sverige har nu en ansvarsfull överenskommelse. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna har kommit överens om att Sverige fortsatt ska kunna styras och att vår tillväxt och välfärd inte ska äventyras genom att en regering kan fällas två gånger om året. Det var bra att de borgerliga partierna slutligen slog sig ned vid förhandlingsbordet, trots hårt motstånd under hösten.

Den innebär också att regeringen kommer att få igenom de sju budgetar som vi har framför oss fram till hösten 2018.

Det finns så mycket att ta tag i. För 400 000 människor innebär julhelgen inte ledighet – bara fortsatt arbetslöshet. Många av dem saknar hopp och känsla av samhörighet. Många är unga och har inte ens fått möjlighet att visa vad de går för. En hel generation barn går i en skola där resultaten rasar, där ojämlikheten ökar och där vinstjakten tillåts härja fritt. I Sverige växer de ekonomiska klyftorna.

Vi vill utveckla Sverige till ett bättre land att leva i. Till ett modernt Sverige, som håller ihop och där jämlikheten inte tillhör vårt förflutna, utan vår framtid. Fyra områden står i fokus den kommande mandatperioden:

1. Jobben. Vårt mål är EU:s lägsta arbetslöshet. Med investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning moderniserar vi Sverige och skapar samtidigt jobb. Investeringar i ett nytt kunskapslyft ger möjlighet att skaffa sig kompetens för att ta ett jobb eller starta företag.

2. Skolan. Vi ska vända utvecklingen i skolan. Svensk skola ska återigen bli en ledstjärna med höga resultat och där varje barn ges samma möjlighet att lyckas. Genom investeringar i mindre barngrupper i förskolan, mer resurser till de skolor som har tuffast förutsättningar, fler speciallärare och specialpedagoger och högre löner för lärarna ska vi vända utvecklingen.

3. Miljön. Vi ska lämna över jorden till våra barn och barnbarn och det ska vara en säker plats att leva på. Genom stora investeringar i klimatomställning kommer vi att kunna ta vårt ansvar.

4. Välfärden. Som gammal, sjuk eller nybliven förälder ska välfärden finnas där. Genom investeringar i äldreomsorgen, sjukvården och en upprustning av våra gemensamma trygghetsförsäkringar ska välfärden gå att lita på igen. Och pension ska beskattas som lön. Vi vet att när välfärden brister så är det oftast kvinnor som får bära ett tyngre lass, såväl hemma som på jobbet. Investeringar i välfärden är investeringar för jämställdhet.

Det finns tydliga politiska skillnader i svensk politik. När de borgerliga partierna öppnar för ytterligare stora skattesänkningar och försvarar vinster i välfärden så är regeringens inriktning en annan. Vi ska tillsammans bygga ett bättre samhälle för alla och envar.

Monica Green

socialdemokratisk riksdagsledamot

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.