07 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Nya vita jobb och nästan 600 000 användare

Rebecca Källström:

I dagarna har Rut namnsdag och ett grattis riktar vi till de som heter så. Men kanske ännu mera grattis till alla i Västra Götaland som har dragit nytta av RUT-avdraget – som köpare, som företagare och framför allt till alla dem som fått jobb via avdraget. RUT-avdraget har blivit en succé. Sammanlagt har denna reform gett motsvarande 9 629 nya vita heltidsjobb och drygt 18 300 företag som jobbar mot hemsektorn! Omkring 600 000 personer utnyttjade avdraget under 2014. Och allt detta utan att det kostat skattebetalarna en enda krona, tack vare att svarta jobb har blivit vita.

Användningen av RUT-tjänster fortsätter att öka. Företagarnas granskning visar att antalet användare har ökat med 8,5 procent och beloppen med 14 procent under 2014. Här i Västra Götaland är motsvarande siffror för perioden en ökning av användningen med omkring 11 procent och beloppen har ökat med cirka 15 procent. RUT-avdraget har sammanlagt skapat motsvarande 1 338 heltidsjobb i länet, varav 106 nya under 2014. Många jobb är på deltid så räknat som arbetstillfällen blir det betydligt fler. RUT-reformen är en av de lyckade satsningarna där personer som stått långt från arbetsmarknaden har fått jobb. Hela 87 463 personer i länet har under året utnyttjat avdraget och antalet företag verksamma inom RUT-sektorn är 2 458. Det är helt enkelt en succé.

RUT har öppnat marknader för driftiga entreprenörer, företag har startats och vita jobb har skapats. Köpare har lättare att få ihop livspusslet – och allt detta utan att det kostar staten något. Men än viktigare är att både RUT och ROT har minskat acceptansen för svartjobberi och skattekriminalitet. Framtiden borde se ljus ut, men det finns orosmoln i form av nya uppgiftskrav och obligatorisk elektronisk ansökan för att få utbetalning från Skatteverket. E-lösningar har fördelar, men bör vara frivilligt, inget tvång. Det är orimligt att företagare som inte använder dator ska tvingas anlita hjälp eller lägga ned. Det går att söka dispens, men högst 6 månader.

Hur det går för Västra Götaland och för Sverige avgörs av hur det går för de små företagen. Det är där som nya jobb, nya idéer och framtidens välstånd skapas. Under de senaste drygt 20 åren har 4 av 5 jobb skapats i små företag. Därför borde alla politikers högsta prioritet vara att skapa de allra bästa tillväxtmöjligheterna för små företag. Att behålla och utveckla RUT-avdraget borde ingå som en självklar del i detta. Varför inte inkludera alla mark- och trädgårdsarbeten där ju exakt samma problem med svartarbeten finns?

Så - Grattis RUT. Till riksdagen vill vi säga: RUT bör utvecklas och förbättras inte begränsas. Krångla inte till det.

I dagarna har Rut namnsdag och ett grattis riktar vi till de som heter så. Men kanske ännu mera grattis till alla i Västra Götaland som har dragit nytta av RUT-avdraget – som köpare, som företagare och framför allt till alla dem som fått jobb via avdraget. RUT-avdraget har blivit en succé. Sammanlagt har denna reform gett motsvarande 9 629 nya vita heltidsjobb och drygt 18 300 företag som jobbar mot hemsektorn! Omkring 600 000 personer utnyttjade avdraget under 2014. Och allt detta utan att det kostat skattebetalarna en enda krona, tack vare att svarta jobb har blivit vita.

Användningen av RUT-tjänster fortsätter att öka. Företagarnas granskning visar att antalet användare har ökat med 8,5 procent och beloppen med 14 procent under 2014. Här i Västra Götaland är motsvarande siffror för perioden en ökning av användningen med omkring 11 procent och beloppen har ökat med cirka 15 procent. RUT-avdraget har sammanlagt skapat motsvarande 1 338 heltidsjobb i länet, varav 106 nya under 2014. Många jobb är på deltid så räknat som arbetstillfällen blir det betydligt fler. RUT-reformen är en av de lyckade satsningarna där personer som stått långt från arbetsmarknaden har fått jobb. Hela 87 463 personer i länet har under året utnyttjat avdraget och antalet företag verksamma inom RUT-sektorn är 2 458. Det är helt enkelt en succé.

RUT har öppnat marknader för driftiga entreprenörer, företag har startats och vita jobb har skapats. Köpare har lättare att få ihop livspusslet – och allt detta utan att det kostar staten något. Men än viktigare är att både RUT och ROT har minskat acceptansen för svartjobberi och skattekriminalitet. Framtiden borde se ljus ut, men det finns orosmoln i form av nya uppgiftskrav och obligatorisk elektronisk ansökan för att få utbetalning från Skatteverket. E-lösningar har fördelar, men bör vara frivilligt, inget tvång. Det är orimligt att företagare som inte använder dator ska tvingas anlita hjälp eller lägga ned. Det går att söka dispens, men högst 6 månader.

Hur det går för Västra Götaland och för Sverige avgörs av hur det går för de små företagen. Det är där som nya jobb, nya idéer och framtidens välstånd skapas. Under de senaste drygt 20 åren har 4 av 5 jobb skapats i små företag. Därför borde alla politikers högsta prioritet vara att skapa de allra bästa tillväxtmöjligheterna för små företag. Att behålla och utveckla RUT-avdraget borde ingå som en självklar del i detta. Varför inte inkludera alla mark- och trädgårdsarbeten där ju exakt samma problem med svartarbeten finns?

Så - Grattis RUT. Till riksdagen vill vi säga: RUT bör utvecklas och förbättras inte begränsas. Krångla inte till det.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.