08 jan 2015 06:01

23 jan 2015 15:18

Hemvården har blivit en infekterad arbetsplats

Våren 2013 gjordes en omorganisation på Hemvården i Hjo efter införandet av LOV, lagen om valfrihet i vården. Ny Hemvård startas. Visionen var att personalen skulle få mer tid hos brukarna, allt skulle bli så bra!

Projektet har från början dragits med stora problem. Det anmärkningsvärda är att det inte åtgärdats, detta får bara fortgå. Resultatet har fått allt annat än önskvärd effekt såväl för brukare som för medarbetarnas arbetsmiljö. Under sommaren sade omvårdnadschefen upp sig. Många har inte orkat jobba vidare i den stressiga arbetsmiljön som har uppkommit. De känner en uppgivenhet över att ingen lyssnar och tar dem på allvar, och har därför sökt sig till andra arbetsplatser. Flera är sjukskrivna för att de inte orkar, vilket i sin tur medför stor omsättning av vikarier. Vissa dagar får inte personalen ut sina raster eller kan inte gå hem i tid på grund av det stressiga schemat. Detta bidrar till minskad tid för överrapportering mellan passen samt dokumentation, vilket i sin tur går ut över patientsäkerheten.

Hemvården har blivit en väldigt infekterad arbetsplats och ohälsosam, stressen och oordningen i organisationen har satt djupa spår som blir svåra att reparera. Det fokuseras inte längre på brukaren utan på effektiviteten. Personalens och brukarnas ohälsa går inte att mäta i pengar.

Under hösten har restiden mellan brukarna minimerats. Man kan ha restid från norra delen av stan till södra på en minut! Konsekvenserna blir att tiden hos brukaren blir kortare än planerat för att man skall hinna transportera sig till nästa ställe.

Under hösten gjordes en uppföljning av arbetsmiljön och här framkom att personalen mår dåligt. Det måste till en förändring! Projektledaren för Ny Hemvård skriver på kommunens hemsida: ”Personalen skall få vara delaktiga att skapa en bra hemvård som man kan vara stolt över.” Ett förbättringsarbete inleds. Nu säger projektledaren upp sig och lämnar sin tjänst.

Hemvården i Hjo hade innan denna omorganisation väldigt gott rykte och var en eftertraktad arbetsplats. Tyvärr har detta rykte raserats. Man kan inte längre blunda för detta problem som pågått under 17 månader. Ingen i ledningen verkar ta problemet på fullt allvar, trots påtryckningar från flera håll.

Ta bort kvarvarande ledning i verksamheten, rekrytera nya chefer, in med nya ögon. Att man som verksamhetschef får ha kvar sitt uppdrag efter detta är ofattbart då personalens förtroende är förbrukat. Ta vara på den personal som trots allt kämpar för sina brukare innan det är för sent. Fler söker nya jobb.

Projektet har från början dragits med stora problem. Det anmärkningsvärda är att det inte åtgärdats, detta får bara fortgå. Resultatet har fått allt annat än önskvärd effekt såväl för brukare som för medarbetarnas arbetsmiljö. Under sommaren sade omvårdnadschefen upp sig. Många har inte orkat jobba vidare i den stressiga arbetsmiljön som har uppkommit. De känner en uppgivenhet över att ingen lyssnar och tar dem på allvar, och har därför sökt sig till andra arbetsplatser. Flera är sjukskrivna för att de inte orkar, vilket i sin tur medför stor omsättning av vikarier. Vissa dagar får inte personalen ut sina raster eller kan inte gå hem i tid på grund av det stressiga schemat. Detta bidrar till minskad tid för överrapportering mellan passen samt dokumentation, vilket i sin tur går ut över patientsäkerheten.

Hemvården har blivit en väldigt infekterad arbetsplats och ohälsosam, stressen och oordningen i organisationen har satt djupa spår som blir svåra att reparera. Det fokuseras inte längre på brukaren utan på effektiviteten. Personalens och brukarnas ohälsa går inte att mäta i pengar.

Under hösten har restiden mellan brukarna minimerats. Man kan ha restid från norra delen av stan till södra på en minut! Konsekvenserna blir att tiden hos brukaren blir kortare än planerat för att man skall hinna transportera sig till nästa ställe.

Under hösten gjordes en uppföljning av arbetsmiljön och här framkom att personalen mår dåligt. Det måste till en förändring! Projektledaren för Ny Hemvård skriver på kommunens hemsida: ”Personalen skall få vara delaktiga att skapa en bra hemvård som man kan vara stolt över.” Ett förbättringsarbete inleds. Nu säger projektledaren upp sig och lämnar sin tjänst.

Hemvården i Hjo hade innan denna omorganisation väldigt gott rykte och var en eftertraktad arbetsplats. Tyvärr har detta rykte raserats. Man kan inte längre blunda för detta problem som pågått under 17 månader. Ingen i ledningen verkar ta problemet på fullt allvar, trots påtryckningar från flera håll.

Ta bort kvarvarande ledning i verksamheten, rekrytera nya chefer, in med nya ögon. Att man som verksamhetschef får ha kvar sitt uppdrag efter detta är ofattbart då personalens förtroende är förbrukat. Ta vara på den personal som trots allt kämpar för sina brukare innan det är för sent. Fler söker nya jobb.

  • Tillsammans bygger vi framtidens Hjo, eller hur var det?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.