09 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Kommunernas digitalisering avgörande för länet

Debatt:

Andelen hushåll i Västra Götaland som har tillgång till bredband via fiber har ökat, och uppgick till 43 procent under 2013. Men det behövs fortsatt stora investeringar för att vi ska nå det politiska målet om att nio av tio hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband. För hela Sverige handlar det om mer än 50 miljarder kronor.

Det krävs en omfattande utbyggnad av fibernäten eftersom vi blir allt mer beroende av att kunna skicka och ta emot stora mänger data via internet. Det är inte längre tillräckligt med bredband via telefonledningen. Dessutom måste mobilmasterna kopplas ihop via ett finmaskigt fibernät för att det mobila bredbandet ska fungera bra.

Behovet av en väl utbyggd digital infrastruktur kommer att drivas av medborgarnas möjlighet att ta del av digitala tjänster inom vården, skolan, omsorgen och kulturen. Det handlar exempelvis om läkare som ger medicinska råd till patienter via videomöte, hemtjänstpersonal som håller kontakten med sina klienter och skolor som erbjuder distansundervisning via videolänk.

Vi står inför ett paradigmskifte. Många kommuner har redan utvecklat e-tjänster för medborgarservice såsom ansöknings- och tillståndsprocesser inom stadsbyggnad, barnomsorg och socialförvaltning. Kommunernas e-tjänster har nästan tredubblats i de lokala fibernäten under de senaste två åren, enligt Svenska Stadsnätsföreningens senaste enkät.

Men det räcker inte. Regeringen måste utforma fler digitala mål, genomföra åtgärder för att skapa standardiserade välfärdstjänster samt avsätta nationella medel för en fortsatt infrastrukturutbyggnad. Detta är nödvändigt för att Sverige ska kunna behålla sin position som en av världens främsta IT-nationer och därmed också upprätthålla välfärden.

Den digitala infrastrukturen har på senare år utvecklats till att bli en lika samhällskritisk infrastruktur som vägar, järnvägar, vatten och elförsörjning. Kommunernas e-tjänster gör att det blir ännu viktigare att långsiktigt säkerställa att hushåll och företag i hela landet får tillgång till digitaliseringen. Den fortsatta utbyggnaden av fibernäten kan därför i förlängningen betraktas som en demokratifråga.

Regeringen har hittills visat ett svagt intresse för digitalisering och bredband. Därför måste kommunerna nu ta ett allt större ansvar. Framsynta kommuner har sedan tiotalet år byggt fibernät, antingen själva i eller i samarbete med privata företag.

Det är extra viktigt att de kommuner som fått en ny politisk ledning fortsätter sitt engagemang för digitaliseringen. 23 av de 49 kommunerna i Västra Götaland har nyligen fått en ny ordförande i kommunstyrelsen. Kommer kommunerna att prioritera fiberutbyggnad under 2015 och kommande år? Det kan bli en avgörande faktor för utvecklingen i Västra Götaland.

Mikael Ek

vd Svenska Stadsnätsföreningen

Andelen hushåll i Västra Götaland som har tillgång till bredband via fiber har ökat, och uppgick till 43 procent under 2013. Men det behövs fortsatt stora investeringar för att vi ska nå det politiska målet om att nio av tio hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband. För hela Sverige handlar det om mer än 50 miljarder kronor.

Det krävs en omfattande utbyggnad av fibernäten eftersom vi blir allt mer beroende av att kunna skicka och ta emot stora mänger data via internet. Det är inte längre tillräckligt med bredband via telefonledningen. Dessutom måste mobilmasterna kopplas ihop via ett finmaskigt fibernät för att det mobila bredbandet ska fungera bra.

Behovet av en väl utbyggd digital infrastruktur kommer att drivas av medborgarnas möjlighet att ta del av digitala tjänster inom vården, skolan, omsorgen och kulturen. Det handlar exempelvis om läkare som ger medicinska råd till patienter via videomöte, hemtjänstpersonal som håller kontakten med sina klienter och skolor som erbjuder distansundervisning via videolänk.

Vi står inför ett paradigmskifte. Många kommuner har redan utvecklat e-tjänster för medborgarservice såsom ansöknings- och tillståndsprocesser inom stadsbyggnad, barnomsorg och socialförvaltning. Kommunernas e-tjänster har nästan tredubblats i de lokala fibernäten under de senaste två åren, enligt Svenska Stadsnätsföreningens senaste enkät.

Men det räcker inte. Regeringen måste utforma fler digitala mål, genomföra åtgärder för att skapa standardiserade välfärdstjänster samt avsätta nationella medel för en fortsatt infrastrukturutbyggnad. Detta är nödvändigt för att Sverige ska kunna behålla sin position som en av världens främsta IT-nationer och därmed också upprätthålla välfärden.

Den digitala infrastrukturen har på senare år utvecklats till att bli en lika samhällskritisk infrastruktur som vägar, järnvägar, vatten och elförsörjning. Kommunernas e-tjänster gör att det blir ännu viktigare att långsiktigt säkerställa att hushåll och företag i hela landet får tillgång till digitaliseringen. Den fortsatta utbyggnaden av fibernäten kan därför i förlängningen betraktas som en demokratifråga.

Regeringen har hittills visat ett svagt intresse för digitalisering och bredband. Därför måste kommunerna nu ta ett allt större ansvar. Framsynta kommuner har sedan tiotalet år byggt fibernät, antingen själva i eller i samarbete med privata företag.

Det är extra viktigt att de kommuner som fått en ny politisk ledning fortsätter sitt engagemang för digitaliseringen. 23 av de 49 kommunerna i Västra Götaland har nyligen fått en ny ordförande i kommunstyrelsen. Kommer kommunerna att prioritera fiberutbyggnad under 2015 och kommande år? Det kan bli en avgörande faktor för utvecklingen i Västra Götaland.

Mikael Ek

vd Svenska Stadsnätsföreningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.