09 jan 2015 06:01

23 jan 2015 15:18

Lag och ordning en självklarhet – eller?

ÅKERINÄRINGEN

Monica Green skriver i en insändare att vi måste tillsammans ställa upp för den seriösa åkerinäringen.

Bra där Monica, jag vet att du har engagemang för att stävja den illegala verksamheten inom transportnäringen. Tillsammans med din riksdagskollega från Skaraborgsbänken, Sten Bergheden (M), har ni arbetat med dessa frågor i flera år. Ni har löpande informerat er om läget och drivit frågorna i riksdagen, det är bra. Vi kan också konstatera att ett enigt trafikutskott driver de för branschen viktiga frågorna kring olaga yrkesmässig trafik, trafikfarliga fordon, mm.

Strax innan jul genomfördes en manifestation av sällan skådat slag runt om i landet. Upprinnelsen till manifestationen var den friande domen mot en makedonsk förare med falska id-handlingar samt avsaknaden av ett giltigt körkort för tunga fordon inom EU. Enbart i Skövde deltog 131 fordon i kortegen, vilket visar branschens vilja och ambition att komma åt den olagliga och trafikfarliga verksamheten. Aldrig tidigare har åkeriägare och deras förare så tydligt och så kraftfullt markerat att det måste till rejäla åtgärder för att stävja problemen med den osunda och olagliga verksamheten.

Monica Green och jag har ofta pratat om trafiksäkerhet och problemen kring det till synes tilltagande rattfylleriet i tunga fordon. (Monica Green är också ordförande i NTF.) När transportsäkerhetskonferensen hölls i Malmö i slutet av 2014 träffade jag trafikpoliser från Västra Götaland. De hade under en och samma vecka tagit fyra rattfyllerister i tunga fordon, varav en var så kraftigt berusad att han häktades! Dagarna efter konferensen togs ytterligare två rattfyllerister i tunga fordon. Detta är en synnerligen allvarlig utveckling. Det är hög tid för insatser mot rattfylleriet, innan något riktigt katastrofalt inträffar!

För några veckor sedan beslutade riksdagen om bland annat sanktionsavgifter och klampning av fordon. Givetvis är dessa beslut viktiga för att få ordning på den olagliga och trafikfarliga verksamheten. Nu väntar vi med spänning på nästa steg, nämligen verkställighet! Det är ju gott och väl med beslut om både klampning och höga sanktionsavgifter, men det krävs också en väl fungerande kontroll ute på vägarna. I annat fall riskerar åtgärderna att falla platt till marken. Därför krävs det kraftfulla insatser för att verkligen komma åt både den olagliga yrkesmässiga trafiken, trafikfarliga fordon och inte minst rattfylleriet.

Det måste helt enkelt finnas personal som utför kontroll på vägarna. Vi kan konstatera att antalet trafikpoliser har reducerats kraftigt under de senaste åren och den trenden måste vändas, snabbt!

Thomas Morell

regionchef

Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Monica Green skriver i en insändare att vi måste tillsammans ställa upp för den seriösa åkerinäringen.

Bra där Monica, jag vet att du har engagemang för att stävja den illegala verksamheten inom transportnäringen. Tillsammans med din riksdagskollega från Skaraborgsbänken, Sten Bergheden (M), har ni arbetat med dessa frågor i flera år. Ni har löpande informerat er om läget och drivit frågorna i riksdagen, det är bra. Vi kan också konstatera att ett enigt trafikutskott driver de för branschen viktiga frågorna kring olaga yrkesmässig trafik, trafikfarliga fordon, mm.

Strax innan jul genomfördes en manifestation av sällan skådat slag runt om i landet. Upprinnelsen till manifestationen var den friande domen mot en makedonsk förare med falska id-handlingar samt avsaknaden av ett giltigt körkort för tunga fordon inom EU. Enbart i Skövde deltog 131 fordon i kortegen, vilket visar branschens vilja och ambition att komma åt den olagliga och trafikfarliga verksamheten. Aldrig tidigare har åkeriägare och deras förare så tydligt och så kraftfullt markerat att det måste till rejäla åtgärder för att stävja problemen med den osunda och olagliga verksamheten.

Monica Green och jag har ofta pratat om trafiksäkerhet och problemen kring det till synes tilltagande rattfylleriet i tunga fordon. (Monica Green är också ordförande i NTF.) När transportsäkerhetskonferensen hölls i Malmö i slutet av 2014 träffade jag trafikpoliser från Västra Götaland. De hade under en och samma vecka tagit fyra rattfyllerister i tunga fordon, varav en var så kraftigt berusad att han häktades! Dagarna efter konferensen togs ytterligare två rattfyllerister i tunga fordon. Detta är en synnerligen allvarlig utveckling. Det är hög tid för insatser mot rattfylleriet, innan något riktigt katastrofalt inträffar!

För några veckor sedan beslutade riksdagen om bland annat sanktionsavgifter och klampning av fordon. Givetvis är dessa beslut viktiga för att få ordning på den olagliga och trafikfarliga verksamheten. Nu väntar vi med spänning på nästa steg, nämligen verkställighet! Det är ju gott och väl med beslut om både klampning och höga sanktionsavgifter, men det krävs också en väl fungerande kontroll ute på vägarna. I annat fall riskerar åtgärderna att falla platt till marken. Därför krävs det kraftfulla insatser för att verkligen komma åt både den olagliga yrkesmässiga trafiken, trafikfarliga fordon och inte minst rattfylleriet.

Det måste helt enkelt finnas personal som utför kontroll på vägarna. Vi kan konstatera att antalet trafikpoliser har reducerats kraftigt under de senaste åren och den trenden måste vändas, snabbt!

Thomas Morell

regionchef

Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.