10 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Ensidigheten har fördärvat svensk säkerhetspolitik

Tänkvärt. SLA 2/1 2015, i en mycket tänkvärd artikel är R. Lindgren starkt kritisk till ensidigt tänkande med Ryssland som enda intressent av Sverige trots vårt strategiska läge mellan kärnvapenmakterna USA/Nato och Ryssland. Denna ensidighet i tänkandet är det stora problemet i svensk säkerhets- och försvarspolitik.

Det är bättre att samtala och samarbeta med Ryssland än att försöka knäcka dem, heter det i artikeln. Ja, verkligen och ett självständigt Sverige, rätt försvarat skulle ge Ryssland ett utomordentligt skydd mot USA/Nato. Ryssland önskar självklart ett trovärdigt försvar och en trovärdig säkerhetspolitik västerut. Nuvarande ensidiga tänkande och vidtagna åtgärder har rakt motsatt verkan.

OM krig skulle utbryta har båda kärnvapenmakterna en oerhörd potential i luftrummet som kan mötas högt över eller vid sidan av oss. (se nedan). Åt detta kan vi göra litet eller intet. Vad vi dock kan göra är att försvara vårt mark- och sjöterritorium. Detta är långt viktigare än luftrummet.

Kravet från medborgarna bör vara att ett folkförsvar skapas i hela Sverige och att Regeringen för en trovärdig säkerhetspolitik – neutralitetspolitik. Då kan Sverige få en krigsavhållande effekt för rimliga kostnader. För detta krävs statsmän med intresse, anlys och en öppen debatt.

Redan år 2009 vid den årliga försvarskonferensen i Sälen föreslog f d Talmannen och Försvarsministern, Björn von Sydow, att svenska planerare borde tankemässigt sätta sig vid respektive Moskvas och Bryssels planeringsbord för analys. Utmärkt! Det ensidiga synsättet skulle då undanröjas. Äntligen skulle våra politiska och militära ledare finna att svenskt territorium försvarat över ytan kan utgöra en militär styrka. Framför allt skulle en blick på kartan visa att Sverige utgör ett gott skydd till nytta för Ryssland mot USA/Nato.

Politikerna måste tänka om och tänka nytt!

Lägg inte pengar på JAS – Satsa på Hemvärnet och pliktförsvar - skydda våra gränser med radar och robotar.

Per Blomquist

Det är bättre att samtala och samarbeta med Ryssland än att försöka knäcka dem, heter det i artikeln. Ja, verkligen och ett självständigt Sverige, rätt försvarat skulle ge Ryssland ett utomordentligt skydd mot USA/Nato. Ryssland önskar självklart ett trovärdigt försvar och en trovärdig säkerhetspolitik västerut. Nuvarande ensidiga tänkande och vidtagna åtgärder har rakt motsatt verkan.

OM krig skulle utbryta har båda kärnvapenmakterna en oerhörd potential i luftrummet som kan mötas högt över eller vid sidan av oss. (se nedan). Åt detta kan vi göra litet eller intet. Vad vi dock kan göra är att försvara vårt mark- och sjöterritorium. Detta är långt viktigare än luftrummet.

Kravet från medborgarna bör vara att ett folkförsvar skapas i hela Sverige och att Regeringen för en trovärdig säkerhetspolitik – neutralitetspolitik. Då kan Sverige få en krigsavhållande effekt för rimliga kostnader. För detta krävs statsmän med intresse, anlys och en öppen debatt.

Redan år 2009 vid den årliga försvarskonferensen i Sälen föreslog f d Talmannen och Försvarsministern, Björn von Sydow, att svenska planerare borde tankemässigt sätta sig vid respektive Moskvas och Bryssels planeringsbord för analys. Utmärkt! Det ensidiga synsättet skulle då undanröjas. Äntligen skulle våra politiska och militära ledare finna att svenskt territorium försvarat över ytan kan utgöra en militär styrka. Framför allt skulle en blick på kartan visa att Sverige utgör ett gott skydd till nytta för Ryssland mot USA/Nato.

Politikerna måste tänka om och tänka nytt!

Lägg inte pengar på JAS – Satsa på Hemvärnet och pliktförsvar - skydda våra gränser med radar och robotar.

Per Blomquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.